Tajemnice ziół – Permakultura w ogrodach przydomowych

Zarys tematu:

Permakultura jest nauką o świadomym projektowaniu systemów, które charakteryzują się różnorodnością, stabilnością oraz zdolnościami regeneracji właściwymi dla systemów naturalnych. Permakultura to sprzeciw wobec intensywnego rolnictwa z wykorzystaniem pestycydów, zanieczyszczeniem wody, rozwoju monokultur uprawowych, degradacji gleby i braku harmonii w przyrodzie. Na wykładach scharakteryzowane zostaną podstawowe zasady permakultury, typy grządek stosowanych w tym systemie (podwyższone rabaty, wał, spirala permakulturowa) oraz rodzaje ściółek.  Omówione zostaną także zalety i wady permakultury w ogrodach przydomowych. Uczestnicy zapoznają się ponadto: ze znaczeniem kompostu, projektowaniem podniesionych rabat, współrzędną uprawą warzyw i ziół, ochroną roślin w ogrodzie ekologicznym, oraz gatunkami proponowanymi do ogrodów przydomowych.

Adresaci:

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych założeniem permakultury we własnym ogrodzie przydomowym lub na działce. Zaznajomieniem się ze znaczeniem, budową i funkcją kompostownika, ochroną roślin w ogrodzie prowadzonym systemem ekologicznym oraz gatunkami roślinami proponowanymi do uprawy współrzędnej (allelopatia dodatnia), a także ozdobnymi gatunkami roślin leczniczych.

Terminy:

13-15.09.2024

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.00

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska

– wykłada w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, a także na Studiach Podyplomowych „Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych” na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz  „Żywienie człowieka i dietetyka” na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania nad roślinami zielarskimi, które dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców w żywieniu człowieka, dietetyce i kosmetologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 pozycji wydanych drukiem. Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematów:

Św. Łukasz Ewangelista

Tradycja kościelna utożsamia św. Łukasza z autorem Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich.

Wedle tradycji zawartej w pismach historyków kościoła i Ojców Kościoła, święty Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej. Z zawodu był lekarzem (List do Kolosan IV,14). Miał przyjąć chrzest podczas drugiej podróży misyjnej św. Pawła Apostoła (ok. 50 r. n.e.) i zostać jego uczniem.

W ikonografii W ikonografii świętego pokazuje się często jako malującego lub piszącego Atrybutami świętego są: byk, wół, księga, zwój, paleta malarska, papier i kamień. Wół (albo cielę) odnoszą się do Łukasza, gdyż są one zwierzętami ofiarnymi, a Ewangelia Łukasza przypisywana Łukaszowi rozpoczyna się od opowieści o Zachariaszu, ojcu Jana Chrzciciela, który składa ofiarę w Świątyni (por. Łk 1,5–25).

Jedną z takich miniatur wykonamy na warsztatach.

Zioła lecznicze z ‘Circa Instans’

Za autora  ‘Circa Instans’ uważa się  Matthaeus Platearius, lekarza ze szkoły medycznej w Salerno żyjącego w XII wieku. Circa Instans to praktyczny podręcznik ziołolecznictwa. Opisujący szczegółowo rośliny,  wyjaśniający metody przygotowania mixtur leczniczych oraz ich zastosowania w konkretnych przypadłościach. Popularne dzieło przetłumaczono później na język francuski.

Nasze warsztaty oprzemy na rękopisie przechowywanym w Petersburgu, wykonanym w latach 1487-1496 w Cognac w południowo-zachodniej Francji dla Charlesa d’Orléans, hrabiego Angoulême. Ilustracje do rękopisu wykonał Robinet Testrd pracujący na dworze Caharlsa. W tekście zamieszczono całostronicowy portret autora. Ilustracje stanowią osobną oddzielną od tekstu część księgi.

Na warsztatach wykonamy stronicę z kilkoma roślinami wraz z ich kaligrafowanymi nazwami.

Św. Franciszek – kazanie do ptaków

Jeden z najbardziej znanych świętych w hagiografii chrześcijańskiej. Wszyscy biografowie podkreślają niezwykłą więź jaką święty miał ze światem flory i fauny. Szczególnie zasłynęło to zdarzenie zanotowane przez biografów:

„W drodze do Bevagna, przybył (Franciszek) do pewnego miejsca, gdzie była wielka ilość różnego rodzaju ptaków. Gdy Święty Boży zobaczył je, szybko podbiegł na to miejsce i pozdrowił je tak, jakby były istotami rozumnymi. Gdy wszystkie zwróciły się w jego stronę i wpatrywały w niego, a także te, które siedziały na drzewach pochyliły ku niemu główki, gdy coraz bardziej zbliżał się do nich, to one w niezwykły sposób skupiły na nim swoją uwagę. Kiedy doszedł do nich i upominał wszystkie troskliwie, aby słuchały Słowa Bożego, tak przemówił: «Bracia moi, ptaszki, powinniście bardzo chwalić waszego Stworzyciela, który odział was piórami i dał wam skrzydła, abyście mogły latać, stworzył czyste powietrze i żywi was bez waszej pracy». I gdy dalej do nich przemawiał, ptaki zachowując się dziwnie, zaczęły wyciągać szyje, rozkładać skrzydła, otwierać dzioby, patrząc na niego uważnie. On zaś w dziwnym zapale ducha, chodząc wśród nich, potrącał je tuniką, a one jednak nie ruszyły się z miejsca, dopóki nie zrobił nad nimi znaku Krzyża i nie pozwolił im odlecieć, otrzymawszy zaś błogosławieństwo Bożego męża, wszystkie razem odfrunęły.”

Ilustrację tego wydarzenia będziemy malować na warsztatach.

Średniowieczny podróżnik: John Mandeville i jego przygody

Przedmiotem naszych warsztatów będą miniatury z niezwykłego rękopisu, jednego z bestsellerów średniowiecza: Podróże Johnn’a Mandeville.

Książka napisana między 1357 a 1371 rokiem była opowieścią – pamiętnikiem z podróży Anglika o imieniu Sir John Mandeville przez świat islamu aż do Indii i Chin. Sam siebie autor przedstawia jako Anglika z St. Albans, który wyruszył w 1322 r. z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Najwcześniejszy zachowany tekst jest w języku francuskim, po którym nastąpiły tłumaczenia na wiele innych języków. Pomimo niezwykle niewiarygodnego i często fantastycznego charakteru opisywanych podróży, dzieło zyskało niezwykłą popularność.

W Paryskiej Bibliotece Narodowej przechowywany jest wspaniały, bogato ilustrowany egzemplarz tego dzieła z XV wieku. Miniatury z tego manuskryptu będziemy kopiować na warsztatach.

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na warsztatach zawsze są mile widziani początkujący, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

Terminy:

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

Prowadzący:

Barbara Bodziony 

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Andrzej Haase OSB – święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 i następnie przez 16 lat duszpasterzował w parafiach Archidiecezji Gdańskiej. W roku 2008 wstąpił do opactwa w Tyńcu, gdzie w latach 2013-2022 był proboszczem tutejszej parafii. Od roku 2022 pełni funkcję ekonoma opactwa.

Koszt udziału:

1000 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematów:

Minuskuła z Sakramentarza Tynieckiego

Liturgiczna księga z XI wieku pochodząca z Opactwa Tynieckiego. Sakramentarz jest dziełem szkoły kolońsko-westfalskiej (mozańskiej), powstał ok. 1060 r. Przyjmuje się, że do Polski przywieziony został za panowania Kazimierza Odnowiciela lub Bolesława Śmiałego i przekazany benedyktynom tynieckim. W połowie w. XVII zyskał współczesną oprawę. W 1656 r. został zrabowany, o czym mówi nota na pierwszej karcie. W 1814 r. kodeks zakupił w Krakowie za tysiąc złotych Stanisław Kostka Zamoyski i w 1818 r. włączył do zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. W czasie drugiej wojny światowej, po upadku powstania, wywieziony z Warszawy i ukryty. Sprowadzony do Warszawy w 1946 r. i włączony do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Sakramentarz spisany jest piękną, staranną minuskułą, którą będziemy ćwiczyć na warsztatach.

Tekstura z Antyfonarza opata Mścisława

Kodeks wykonany za rządów opata Mścisława przez katedralisa Przybysława przed 1409 r. zawiera śpiewy na pierwszą połowę roku liturgicznego. Drugi tom niestety zaginął.

Rękopis zawiera śpiewy de tempore od Adwentu do dwudziestej czwartej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. W tekście 10 iluminowanych inicjałów, w tym 6 figuralnych; na marginesach asymetryczne przedłużenia z wici roślinnych.

Spisany teksturą, którą będziemy ćwiczyć na warsztatach. Na zakończenie wykonamy werset z notacją muzyczną.

Bastarda z tynieckich Dzieł Józefa Flawiusza

Flawiusz był żydowskim historykiem z I wieku. Napisał m.in. „Dawne dzieje Izraela” (Antiquitates Iudaice libri XX) i „Wojnę Żydowską” ( De bello Iudaico libri VII). Jest to jedyny zachowany w zbiorach polskich iluminowany rękopis dzieł Józefa Flawiusza zawierający pełną wersję obu utworów. Autorem iluminacji był ten sam artysta, który ozdobił Mszał nr 2 katedry krakowskiej, zwany także Mistrzem Panny z Jednorożcem. Rękopis zawiera 15 inicjałów malarskich, z których 7 z przedstawieniami figuralnymi (m.in. Adam i Ewa w raju, król Dawid, scena budowy świątyni).

Rękopis ufundował opat Maciej Skawinka, a przepisał organista tyniecki Maciej w 1466 r.

Na warsztatach będziemy ćwiczyć bastardę organisty Macieja.

Tekstura z Graduału opata Skawinki

Rękopis wykonano w Tyńcu za rządów Macieja ze Skawiny, zwanego Skawinką, opata w latach 1452-1477. Podobnie jak Graduał Mścisława, rękopis zawiera śpiewy mszalne na cały rok podzielone na części: Ordinarius missae, Proprium de tempore, Proprium de sanctis, Commune sanctorum. Iluminacje zostały wykonane przez Mistrza Pontyfikału Tomasza Strzempińskiego w latach 1455-1460, malarza z kręgu iluminatorów małopolskich. Manuskrypt wykonany około 1460 r. Pergamin, 56 x 38 cm.

Pismo bardzo staranne jednej ręki, tekstura, litery o kształcie gotyckim, litery majuskulne rozpoczynające poszczególne śpiewy czerwone i niebieskie, niekiedy zdobione wicią przechodzącą na margines; nuty czarne typu gotyckiego w kształcie rombów, umieszczone na czerwonej czterolinii.

Teksturę z tego rękopisu będziemy ćwiczyć na warsztatach. Na zakończenie wykonamy werset z notacją muzyczną.

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii lub te co już kaligrafują, ale minuskuła nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Terminy:

 • 15-17.11.2024: Minuskuła z Sakramentarza Tynieckiego
 • 10-12.01.2025: Tekstura z Antyfonarza opata Mścisława
 • 28.02-02.03.2025: Bastarda z tynieckich Dzieł Józefa Flawiusza
 • 23-25.05.2025: Tekstura z Graduału opata Skawinki

Rozpoczęcie: godz. 19.00

Zakończenie: godz. 13.00

Prowadzący:

Barbara Bodziony 

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Andrzej Haase OSB – święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 i następnie przez 16 lat duszpasterzował w parafiach Archidiecezji Gdańskiej. W roku 2008 wstąpił do opactwa w Tyńcu, gdzie w latach 2013-2022 był proboszczem tutejszej parafii. Od roku 2022 pełni funkcję ekonoma opactwa.

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Poznanie siebie. Część pierwsza i druga

Zarys tematu:

„Początkiem zbawienia jest poznanie siebie samego” mówili Ojcowie Pustyni. Dlaczego poznanie siebie może pomóc w wierze i zbawieniu? W jaki sposób może ono przyczynić się do rozwoju osobistego? Na te i inne pytania będziemy starali się odpowiedzieć podczas warsztatów Poznanie siebie. Są one okazją na spotkanie z sobą samym, wniknięciem w zakamarki własnej duszy. Dadzą możliwość spojrzenia na siebie samego z różnych punktów widzenia. To propozycja dla każdego, kto w świadomy sposób chce poznać rozmaite obszary swojego życia, pragnie lepiej je zrozumieć, zaprzyjaźnić się z nimi oraz zmienić coś na lepsze w swoim życiu.
Warsztaty składają się z dwóch części, które stanowią całość. Obejmują pracę własną oraz w grupach. Przewidziany jest również czas na modlitwę, Eucharystię, rozmowy oraz czas wolny.

Podczas warsztatów:
– spojrzysz na człowieka z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej
– zapoznasz się z etapami poznania siebie według o. Amedeo Cenciniego FdCC
– zobaczysz wzajemne zależności między myśleniem, odczuwaniem a zachowaniem
– podejmiesz refleksję nad swoimi pasjami, celami i wartościami
– przyjrzysz się głębiej swojemu temperamentowi
– uzyskasz narzędzia, dzięki którym będziesz mógł lepiej poznawać siebie

Adresaci:

Wszyscy, którzy mają pragnienie lepszego poznania siebie. Warsztaty składają się z dwóch części. Nie ma możliwości uczestniczenia tylko w jednej z nich. Wymagane jest zapisanie się na obie części.

Terminy:

 • 16-19.01.2025 Poznanie siebie. Część pierwsza
 • 24-27.04.2025 Poznanie siebie. Część druga

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.30

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek oraz redaktor naczelny „Cenobium”

Koszt udziału wraz z materiałami:

300 zł + opłata za pobyt

Życie w rytmie stworzenia

Zarys tematu:

Życie ludzkie przebiega według różnych rytmów. Niektórzy wyznaczają sobie sami zarówno tempo, jak również rytm życia. Inni żyją z dnia na dzień dając się pociągać biegowi wydarzeń. Człowiek w ciągu swego życia podejmuje bardzo wiele aktywności i działań. Jak żyć, żeby zachować energię, harmonię i radość w codzienności? Pomóc w tym może wejście w rytm życia ustanowiony dla człowieka przez Boga. On wszystko urządził według miary, liczby i wagi (zob. Mdr 11,20). Od człowieka zależy czy i na ile skorzysta z tego daru. Potrzebna jest więc otwartość.

Gdy gubimy się w życiu, to może dlatego, że postępujemy wbrew porządkowi natury, zachwiane są proporcje pomiędzy różnymi naszymi aktywnościami, brakuje umiaru w ważnych obszarach naszego życia, nie stosujemy się nie tylko do zegara mechanicznego, ale i do biologicznego, który jest w nas.

Święty Benedykt ustala każdego dnia czas na modlitwę, pracę, czytanie i odpoczynek, tak by odpowiadało to wewnętrznemu rytmowi człowieka. Gerhard Vescovi stwierdza, że „tam, gdzie wiara i modlitwa wyznaczają rytm życia, tzn. rytm dnia, tygodni i roku (…) tam człowiek odnajduje swoją tożsamość, swą integralność, odnajduje harmonię społeczną, odnajduje swoje szczęście”.

Wszystko, co czynimy i myślimy odbywa się przed obliczem Stwórcy. Życie duchowe polega na życiu w świadomości Boga, który jest zawsze i wszędzie obecny. Można poddać się biernie biegowi czasu, ciągłej gonitwie za czymś. Przejawem mądrości jest wchodzenie w poszczególne rytmy biegu życia tak, aby odnajdywać w nich sens i zachowywać równowagę. Celem warsztatu jest pomoc w odnajdywaniu tej właśnie harmonii między rytmami biegu życia i czasu, a rytmem i porządkiem ustanowionym przez Boga w dziele stworzenia oraz uczenie się zdolności przeżywania bliskości i zażyłości z Bogiem we wszystkim, co robimy.

Adresaci:

Wszyscy, którzy w rozwoju osobistym i duchowym poszukują drogi do życia w harmonii w rytmie ustanowionym i danym przez Boga.

Terminy:

 • 14-16.03.2025 
 • 16-18.05.2025 

Czas trwania: od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 13.00.

Prowadzący:

Marek Jamróz – trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek oraz redaktor naczelny „Cenobium”

Koszt udziału wraz z materiałami:

350,00 zł + opłata za pobyt

Szkoła biblijna – Cztery progi wiary. Katechezy dla dorosłych.

Zarys tematu:

Katechezy biblijne dla dorosłych są ujęte w ramach pedagogii czterech progów wiary. Tym, co stanowi o oryginalności tej pedagogii to propozycja wędrówki przez historię wiary ludu Bożego zawartą w Biblii. Jest to historia zbawienia zawierająca momenty przełomowe – tzw. progi wiary, przez co staje się historią aktów wiary podejmowanych, by trwać w wierności Bogu.

Katechezy są prowadzone przez osoby związane ze Stowarzyszeniem Mess’AJE POLSKA. Jest to stowarzyszenie katolickie. Należy do Stowarzyszenia Mess’AJE International z siedzibą we Francji. Jego celem jest działanie na rzecz zachowania i rozpowszechniania dziedzictwa religijnego oraz krzewienie kultury i edukacji chrześcijańskiej w Polsce.

Biblijna katecheza Mess’AJE wyróżnia cztery progi wiary: „Wyjście”, „Wygnanie”, „Jezus”, „Kościół”. W bieżącym sezonie będzie realizowany tylko pierwszy próg – Wyjście. Następne progi będą podejmowane w kolejnych latach.

Metoda MESS’AJE

Spotkania biblijne animowane tą metodą zawierają pięć istotnych elementów:

 • prezentację i dyskusję nad materiałem audiowizualnym inspirowanym Biblią,
 • pogłębienie biblijno-historyczne,
 • pogłębienie teologiczne,
 • dzielenie się w grupach,
 • modlitwę.

Adresaci:

Wszyscy dorośli, którzy chcą zgłębiać znajomość Pisma Świętego, aby rozwijać swoją wiarę. W tym roku będą realizowane zagadnienia dotyczące tylko pierwszego progu wiary – Wyjście. Zachęcamy do zapisywania się na wszystkie terminy. Na każdym zjeździe będą podejmowane inne tematy.

Terminy:

 • 13-15.09.2024
 • 15-17.11.2024
 • 17-19.01.2025
 • 07-09.03.2025

Rozpoczęcie: godz.  17.00 

Zakończenie: godz.  13.00

Prowadzący:

Elżbieta Młyńska – dr katechetyki KUL, absolwentka Instytutu Formacji Animatorów Katechezy Dorosłych Uniwersytetu w Lille, Wiceprezes Stowarzyszenia Mess’AJE Polska, oblatka benedyktyńska.

Marzena Matejczyk – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, oblatka Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, certyfikowany animator katechezy Mess’AJE.

Piotr Włodyga OSB – benedyktyn tyniecki. Profesję monastyczną złożył w 1990 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. Jest dr teologii, biblistą, tłumaczem literatury źródłowej do katechezy Mess’AJE oraz promotorem tejże katechezy w Polsce. Mieszka w klaszotrze św. Benedykta w Starym Krakowie.

Koszt udziału:

450 zł + opłata za pobyt

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do sięgnięcia po podręcznik do szkoły biblijnej – „Odkrywać źródła wiary w Biblii. Wskazania do katechezy dorosłych” (Wyd. Jedność, Kielce 2023). To jedyny podręcznik, który przybliża pedagogię czterech progów wiary według biblijnej katechezy Mess’AJE.

Zapoznaj się z działalnością Stowarzyszenia Mess’AJE International (www.messaje.pl).

Sens i centrum życia

Sens i centrum życia

„W każdym człowieku istnieje wewnętrzne pragnienie, które potrzebuje punktu odniesienia, centrum, które pomaga nadać znaczenie życiu, ciągle odkrywać jego sens, realizować aż do głębi życiową rolę, przeżywać całą tę energię, którą ma w sobie. Nie chodzi tu tylko o wymiar duchowy. Człowiek potrzebuje takiego centrum, które da możliwość przeżywania w pełni człowieczeństwa i nie zmusi go do odcinania z niego jakiegoś kawałka, do dokonywania amputacji. Potrzeba takiego centrum, które by dało sens także temu, co jest w człowieku najsłabsze, które nie oczekiwałoby, że zdoła całkowicie przekreślić swoją słabość, a wręcz przeciwnie, żeby pozwoliło mu ją dobrze przeżywać. (…) Każdy potrzebuje CENTRUM, ponieważ potrzebuje znać swoją tożsamość, to, co się w życiu liczy, co nadaje sens i smak jej dniom. (…) Człowiek jest istotą, która potrzebuje odnosić się do czegoś, znaleźć jakieś ostateczne odniesienie” (Amedeo Cencini FdCC).

Dla człowieka dążącego do dojrzałości, każde życiowe doświadczenie, zwłaszcza to trudne, jest ważne, kształtujące, dające szanse na rozwój. Ten proces harmonijnego włączania w całość istotnych życiowych faktów prowadzi do integracji i duchowego wzrastania osoby. Podejście to zakłada spojrzenie na swoje życie w wielu wymiarach m.in. historycznym, emocjonalnym, biblijnym i duchowym. Konsekwencją refleksji nad swoim życiem jest uznanie, że jest ono ogromnym darem od Boga i ludzi. Jednocześnie refleksja ta, nieuchronnie prowadzi nas do konfrontacji z doświadczonym złem i cierpieniem. Dla niektórych taka dychotomia jest nie do pogodzenia z przekonaniem o dobroci Boga i stanowi powód zgorszenia. Czy jest możliwe przezwyciężenie tej trudności?

Podczas warsztatów zapraszamy uczestników, aby przeanalizowali swoje życie w świetle wiary. Opowiemy o centrum życia oraz o tym, co nadaje życiu sens.

 

Adresaci:

Osoby które chcą dokonać refleksji nad swoim życiem i poszukują drogi do dojrzałości.

 

Terminy:

 • 24-26.05.2024
 • 02-04.08.2024

Czas trwania: od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 13.00 

 

Prowadzący:

Marek Jamróz – trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek oraz redaktor naczelny „Cenobium”

 

Koszt udziału wraz z materiałami:

350,00 zł + opłata za pobyt

Warsztaty: Jak rozmawiać, aby się porozumieć?

Zarys tematu:

W erze przesytu informacyjnego z każdej strony jesteśmy bombardowani sprzecznymi informacjami, absurdalnymi poglądami i wiadomościami, które podnoszą nam poziom adrenaliny. Konflikty rodzą się i narastają w mediach, przestrzeni społecznej, w Kościele, ale także w naszych małżeństwach, rodzinach i wśród przyjaciół. Tymczasem wiele konfliktów dałoby się rozwiązać, gdybyśmy mocniej poszukiwali porozumienia i byli bardziej przywiązani do prawdy, niż oczekiwali potwierdzenia własnych racji.

Co możemy zrobić, aby się porozumieć z bliskimi? Jak odnaleźć porozumienie w świecie rozdartym konfliktami? W jaki sposób słuchać, by rozumieć i mówić, by być rozumianym? Do tego służy bardzo stare ale doskonałe, skuteczne, wielofunkcyjne narzędzie dla każdego czyli rozmowa.

Nie dyskusja. Nie kłótnia. Rozmowa.

Komunikacja w relacjach ma ogromne znaczenie. Dotyczy to zarówno relacji z Bogiem jak i z ludźmi.  Wszystko, co tylko robimy, mówimy, jak się zachowujemy, w jaki sposób wyrażamy nasze myśli i emocje – jest  rodzajem komunikatu. Jest informacją kim jesteśmy i jakie są nasze uczucia oraz intencje. Od tego komunikatu zależy bardzo wiele, ponieważ może on budować relacje i umacniać więzi z bliskimi, albo też może je osłabiać, a wręcz niszczyć.

Jak ważne są dla nas dobre relacje – nie trzeba chyba wyjaśniać. Rozmowa jest lekiem na toczącą nas dziś chorobę rozpadu więzi, poczucia osamotnienia i totalnej wojny wszystkich ze wszystkimi.

Rozmowa. Tylko tyle i aż tyle.

Adresaci:

 • osoby w każdym wieku i każdego stanu, które pragną lepiej zrozumieć siebie i poprawić sposób porozumiewania się z bliskimi;
 • osoby, które szukają skutecznych sposobów budowania relacji w małżeństwie, rodzinie i w swoich środowiskach
 • osoby, które chcą zrozumieć przyczyny nieporozumień, kłótni i rozpadu relacji
 • osoby, które chcą lepiej rozumieć innych ludzi i poprawić komunikację – szczególnie z osobami płci przeciwnej.

Terminy:

 • 07-09.02.2025
 • 30.05-01.06.2025

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Beata Kołodziej – pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych, scenarzystka, reżyserka. Z wykształcenia biolog. Prywatnie szczęśliwa mama, żona i babcia.
Jest autorką kilkudziesięciu książek, w tym: „Czas na kobiecość czyli podróż do samej siebie” (Homo Dei, 2016), „Królowa czy niewolnica? Dlaczego sposób, w jaki dotąd budowałaś relacje nie działa?” (RTCK, 2016), „Czas na relacje” (Homo Dei, 2019) i „Rozmowa. Jak rozmawiać, żeby się dogadać” (RTCK, 2022). Od kilku lat prowadzi warsztaty poświęcone relacjom, tematyce kobiecości i dobrej komunikacji. Jest oblatką tyniecką. Strona internetowa pisarki: www.beata.kolodziej.edu.pl

Konrad Małys OSB – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec. W klasztorze pełnił funkcję Przeora i wychowawcy. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. Obecnie archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

 

Plan warsztatów

Piątek

17.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory
17:35 Msza św. w kaplicy „Na Opatówce”
18.15 Kolacja
18.50 Wprowadzenie do warsztatów o. Konrad Małys, Beata Kołodziej
19.30 Modlitwa z mnichami – Wigilie (Godzina czytań i Kompleta)

Sobota

6.00 Modlitwa z mnichami – Jutrznia
6.30 Eucharystia z mnichami
7.30 Śniadanie
8.30-11.00 Sesja 1  (z przerwą na kawę) – prowadzi  Beata Kołodziej. Temat: Punkty widzenia, racje i inne nieporozumienia w relacjach.
11.30 Konferencja – o. Konrad Małys
13.00 Obiad
14.00 Możliwość zwiedzenia klasztoru z przewodnikiem
15.30 Sesja 2 – prowadzi Beata Kołodziej Temat: Rodzaje komunikatów oraz tworzenie komunikatów budujących relacje.
17.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory
18.00 Kolacja
18.30 Spotkanie dyskusyjne – o. Konrad Małys oraz Beata Kołodziej
19.30 Modlitwa z mnichami – Wigilie i Kompleta

Niedziela

7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie
9.00 Sesja 3 – prowadzi Beata Kołodziej Temat: Jak zrobić z igły widły czyli droga od relacji do konfliktu i z powrotem.
10.10 Modlitwa przedpołudniowa z mnichami
10.30 Eucharystia z mnichami
12.00 Podsumowanie warsztatów – prowadzi o. Konrad Małys oraz p. Beata Kołodziej
13.00 Obiad

W trakcie warsztatów możliwe jest spotkanie indywidualne z o. Konradem. Potrzebę takiego spotkania należy zgłosić bezpośrednio o. Konradowi, najlepiej w piątek lub sobotę.

 

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

„Utulić nieprzytulone” – rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka

Zarys tematu:
Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy Was na wyjątkowe rekolekcje, które pomogą nam w przeżyciu bądź zamknięciu żałoby po stracie dziecka poronionego lub utraconego w inny sposób (w wyniku innych decyzji lub niezależnych od nas sytuacji).
Jesteśmy nie tylko terapeutami małżeńskimi, towarzyszącym parom w przeżywaniu żałoby, ale przede wszystkim sami przeszliśmy żałobę po stracie w poronieniu naszego Ignasia i wiemy, jak wielki ból przeżywają wtedy rodzice, którzy nie mogą dotknąć, utulić lub przytulić swego maleństwa. Nami – rodzicami po stracie – przeważnie w takich sytuacjach rodzicielskiego bólu nikt się nie zajmuje! Z tego powodu w sercach naszych i tynieckiej wspólnoty zrodził się pomysł przeżycia czasu, w którym będziemy
mogli nazwać i wyrazić ból straty, spotkać się emocjonalnie z naszymi dziećmi, pozwolić sobie na żałobę, utulić swój ból w ramionach najlepszego z Ojców. Możliwe, że Wasza strata jest spotęgowana nie jednym, a wieloma poronieniami. Tym serdeczniej Was, Rodziców nieutulonych w żalu, zapraszamy w tynieckie, niezwykle uspakajające i wyciszające mury.

Adresaci:
Kto może przyjechać na te rekolekcje?
Rodzice lub rodzic dziecka utraconego w parze małżeńskiej lub pojedynczo, w zależności od Waszej sytuacji życiowej! Nie jest ważne, kiedy utraciliście dziecko, czy tydzień temu, miesiąc temu, czy kilka lub kilkadziesiąt lat temu, bo jeśli nadal czujecie ból, to znaczy, że macie zaproszenie na przyjazd!

Dodatkowe informacje:
Co będzie się działo w trakcie tego weekendu?
– zaproponujemy pogadanki o przeżywaniu żałoby i wyciszające oraz kojące ból warsztaty;
– powiemy, jak można zamknąć żałobę;
– chętnych zaprosimy do adorowania Jezusa – źródła Miłości i uczestniczenia we Mszy Świętej oraz liturgii godzin;
– Ojciec Konrad opowie, co dzieje się z duszą poronionego dziecka po śmierci i czy nasze dziecko staje się aniołkiem;

Co wziąć ze sobą?

Wygodny strój przydatny na niewielkie zajęcia ruchowe lub spacer nad Wisłę, notatnik, długopis.

Terminy:

 •  24-26.01.2025

Rozpoczęcie: piątek godz. 17.00
Zakończenie: niedziela: godz. 13.30

 
Prowadzący:

Joanna i Norbert Dawidczykowie – Jesteśmy małżeństwem od 2001 r. i każdy kolejny dzień małżeńskiego kroczenia razem jest dla nas wielką radością i darem. Od 2004 r. poczuliśmy się zaproszeni do pracy na rzecz rodzin i małżeństw, które chciałyby odkurzyć swoją miłość lub naprawić to i owo w związku. Z tego powodu w różnych rejonach Polski prowadzimy tygodniowe lub weekendowe warsztaty dla małżeństw, jednodniowe dni skupienia, rekolekcje, randki małżeńskie i konferencje tematyczne. W czasie ich trwania pomagamy małżonkom w doskonaleniu sztuki komunikacji, przezwyciężaniu kryzysów dużych i małych. W codzienności prowadzimy własną Poradnię Małżeńską, Mediacyjną i Psychoterapii Indywidualnej „Spotkanie” w Ostrołęce, gdzie mieszkamy i wychowujemy trójkę dzieci. W naszej pracy odwołujemy się do wartości chrześcijańskich. Kochamy drugiego człowieka, a pomoc małżonkom stałą się naszą misją i pasją, dlatego wierzymy, że „małżeństwo szczęśliwe jest możliwe”. Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się też w książkach, które napisaliśmy, aby móc służyć pomocą także w ten sposób. Czekamy na Was w Tyńcu-miejscu przyjaznym także małżeństwom i rodzinom.

Konrad Małys OSB – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec. W klasztorze pełnił funkcję Przeora i wychowawcy. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. Obecnie archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Koszt udziału:
200 zł/osoba + opłata za pobyt

Wprowadzenie w Filokalię

Zarys tematu:
Filokalia to antologia tekstów, która została zaprojektowana jako rodzaj encyklopedii i podręcznika do prowadzenia głębokiego życia duchowego. Teksty w jej skład wchodzące powstawały między III a XVII w., stąd konieczność wyjaśnienia współczesnemu czytelnikowi podstawowych pojęć. Zamiarem redaktorów Filokalii, świętych Nikodema Hagioryty i Makarego z Koryntu, było przygotowanie publikacji, która byłaby pomocą dla każdego – świeckiego i duchownego – w pogłębianiu modlitwy i w prowadzeniu autentycznego życia chrześcijańskiego. Filokalia to książka na nasze czasy!

 

Adresaci:
Wszyscy, którzy pragną zapoznać się z duchowością filokaliczną i monastyczną oraz pragną studiować teksty Ojców.

 

Terminy:

 • 06-09.06.2024 Prawdziwy sens życia. Św. Marek Asceta o łasce, która usprawiedliwia
 • 20-23.02.2025 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filokaliczne
 • 01-04.05.2025 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filokaliczne

Rozpoczęcie: 17.30

Zakończenie: 13.00

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek (w tym „Droga Filokalii”) oraz redaktor naczelny „Cenobium”

 

Koszt udziału:
230 zł + opłata za pobyt

Dodatkowe informacje
Zapoznaj się z Filokalią
O projekcie