Skryptorium – Warsztaty Kaligrafii

Zarys tematu:

Bastarda gotycka i Uncjała
Będziemy zajmować się pięknym pismem bastardą gotycką, a dla tych którzy dopiero zaczynają przygodę z kaligrafią zaproponuję uncjałę.

Zapraszamy!
 

Adresaci:
Tym razem zapraszamy na warsztaty nie tylko dorosłych, ale także nastolatków.

Warsztaty są otwarte dla młodzieży od 12 roku życia. Idealny weekend, który możecie spędzić razem!

 

Terminy:

 

Rozpoczęcie: sobota godz. 9.00

Zakończenie: niedziela godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematu:
Miniatura & kaligrafia : Biblia z Cluny

Warsztaty idealne dla osób początkujących. Będzie kaligrafia – jedna z najpiękniejszych, minuskuła karolińska oraz podstawy z malowania, czyli prosty inicjał. Zapraszam też zaawansowanych oto wyzwanie:; stworzymy całą stronicę z kaligrafią i inicjałem (wielkość Biblii 50cmx38 cm!).

Przedmiotem warsztatów, naszym wzorem, będzie wspaniała Biblia romańska z Cluny.
W X wieku w Cluny powstał klasztor, który stał się jednym z najbardziej znaczących i wpływowych klasztorów średniowiecznych. Klasztor ten stał się zaczątkiem wielkiej reformy życia monastycznego zwanej reformą kluniacką. Z klasztorem było związane wiele klasztorów tworząc swoista sieć, podporządkowaną domowi macierzystemu w Cluny. Opaci podległych mu klasztorów byli jakby zastępcami głównego opata Cluny, który sprawował nad nimi władzę w zakresie np. mianowania przeorów. W szczytowym okresie potęgi opactwa – w XII wieku – posiadało ono, według różnych źródeł, od 800 do 1200 klasztorów podległych.

W tym ogromnym klasztorze istniało oczywiście wielkie skryptorium, produkowano wiele ksiąg. Zapewne tu powstała piękna wielkoformatowa biblia w ostatniej ćwierci XII wieku. Oprócz starannej kaligraficznej minuskuły karolińskiej, księga dekorowana jest wielkiej urody, prostymi inicjałami.

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii lub te co już kaligrafują, ale minuskuła nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Terminy:

 

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 19.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

o. Stanisław Kyc OSB (współprowadzący)

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

540 zł + opłata za pobyt

Medytacje z poezją

Zarys tematu:

1.      Nawrócenie

Spotkanie poświęcone poezji T.S. Eliota. Przyjrzymy się dwóm wierszom: „Pieśni dla Symeona” i „Wędrówce Trzech Króli”, które łączą tajemnicę Wcielenia z rzeczywistością śmierci. Oba teksty Eliot napisał wkrótce po własnym nawróceniu, lecz ich dominującą nutą nie jest entuzjazm. To raczej świadectwo ceny, jaką trzeba zapłacić, kiedy wychodzimy na spotkanie z Bogiem.

2.      Prawo i miłość

Warsztaty poświęcone omówieniu sztuki Williama Szekspira, Kupiec wenecki. Niewielu krytyków pamięta dziś, ze właśnie w tym dramacie odnajdywano wcześniej jednoznaczną apologię miłości miłosiernej. Dlaczego dziś trudno jest nam zaakceptować taką interpretację Kupca? Czy nowe odczytania, uwypuklające hipokryzję chrześcijańskich bohaterów dramatu, świadczą o pogłębionej wrażliwości współczesnego odbiorcy? A może jest wręcz odwrotnie? Może w sztuce tej znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego warto wracać do chrześcijaństwa?

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary poprzez lekturę tekstów literackich, obcowanie ze słowem i wspólną refleksję nad zawartymi w analizowanych tekstach problemami.

 

Termin:

 • 21-22.01.2023 r. Nawrócenie
 • 3-4.06.2023 r. Prawo i miłość

Rozpoczęcie: sobota godz. 16.00

Zakończenie: niedziela godz. 16.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.

 

 o. Opat Szymon Hiżycki OSB

– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

50 zł + opłata za pobyt

 

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematów:

Miniatury świata: Etiopia
Historia chrześcijaństwa w Etiopii zaczyna się bardzo wcześnie. W IV wieku królestwo Axum przyjęło chrześcijaństwo dzięki swojemu władcy królowi Ezana (rządzący Axum w latach 320-350). Królestwo Axum znajdowało się w północno-wschodniej Afryce, na terenach, które obecnie są Państwem Etiopii i Erytrei. Nowa religia rozprzestrzeniająca się konsekwentnie przez wieki na tych terenach była religią Księgi. Wspólnoty mnichów, kościoły potrzebowały ksiąg; przede wszystkim tych do codziennej liturgii. Bardzo szybko święte teksty zostały przetłumaczone na język rodzimy używany w liturgii: język gyyz. Klasztory stały się ważnymi centrami artystycznymi i teologicznymi. Studiowano księgi, przepisywano je i zdobiono w charakterystycznym prostym stylu. Miniatury etiopskie to najczęściej proste, dwuwymiarowe kompozycje , w których dominuje linia budująca formę i kilka barw podstawowych. Jednak miniatury te są wspaniałym świadectwem głębokiej wiary tych pierwszych chrześcijan i to one będą przedmiotem naszych warsztatów.
Zapraszam na warsztaty zarówno początkujących jak i zaawansowanych!

Miniatura etiopska

Miniatura etiopska

Karta z Ewangeliarza; ewangelia wg św. Jana: „Na początku było słowo”

Karta z Ewangeliarza

Karta z Ewangeliarza

Cztery ewangelie, które przekazują Dobrą Nowinę zawsze były jednymi z najważniejszych tekstów chrześcijańskich. Kopiowano je w wielu rękopisach. Stanowiły oczywistą część Biblii Nowego Testamentu. Te ważne teksty czytane codziennie na liturgii były także kopiowane i zbierane w osobnej księdze zwanej ewangeliarzem. Rękopisy ewangeliarzy zawierające kompletne cztery ewangelie były niezbędnym rękopisem każdej wspólnoty zakonnej, każdego kościoła. Bardzo szybko ustalił się system dekoracji ewangeliarzy, który obejmował przede wszystkim miniaturę przedstawiającą ewangelistę poprzedzającą tekst przypisywanej mu ewangelii. Często stronica z pierwszymi wersami ewangelii także otrzymywała dekorację. Był to zdobiony inicjał, czasem bordiura. Najwspanialszymi przykładami takich stronic z oszałamiającą dekoracją pierwszych słów ewangelicznych opowieści są wczesne rękopisy iroszkockie takie jak Ewangeliarz z Lindisfarne czy Księga z Kells.
Ewangelia św. Jana zaczynająca się po łacinie od słów: „ In principio erat verbum” wpisuje się w ten system dekoracji. Zachowało się wiele pięknych portretów św. Jana spisującego święte słowa Dobrej Nowiny. Wiele pięknych kart z ozdobnym początkiem wersetów Ewangelii.

Na warsztatach będziemy pochylać się nad taką kartą – „In principio erat verbum”. Wybierzemy kilka rękopisów z różnych epok ilumiatorstwa. Zapraszam początkujących! Zaawansowani będą mogli wykonać dwie sąsiadujące karty – portret ewangelisty Jana i początek jego ewangelii.
Zdjęcia stron z „In principio erat verbum – to tylko przykłady – na zajęciach będzie ich więcej Zapraszam!

Miniatura Zwiastowania

Wprawdzie wszyscy znamy opis zwiastowania Marii, który przekazał nam ewangelista Łukasz, jednak szczegóły tego wydarzenia pozostawił naszej wyobraźni. Gdzie dokładnie się odbyło, jak wyglądała w tym momencie Maria, co robiła, jak była ubrana, jak wyglądał Gabryel? Ważne dla całej ludzkości wydarzenie, w którym Bóg przez swego posłańca mówi Marii o Wcieleniu, było obrazowane już we wczesnej sztuce chrześcijańskiej. Niezliczone miniatury z przedstawieniem Zwiastowania znamy min z rękopisów Biblii, a późniejszym czasie także z Godzinek. Miniatury te pokazują nie tylko tradycję obrazowania spotkania Marii z Archaniołem Gabryelem, realia historyczne, w których powstawały, wyobraźnię miniaturzysty, ale w licznych detalach także głębszy komentarz teologiczny do tego wydarzenia. Wiele kryje się w tej z pozoru prostej scenie. Poznamy te szczegóły na wykładzie o ikonografii przedstawienia Zwiastowania.

Miniatura Zwiastowania

Miniatura Zwiastowania

Na warsztatach zajmiemy się jedną z tych pięknych miniatur. Zazwyczaj są to niezwykle przemyślane kompozycje o wielu wspaniałych detalach, które zachwycają nas do dzisiaj. Znajdą się miniatury dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z iluminatorstwem, na których nauczymy się malować w tej technice. Ale nie zabraknie też bardziej zaawansowanych technicznie miniatur, które ucieszą osoby przyjeżdżające regularnie na warsztaty. Zapraszam!

 

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na warsztatach zawsze są mile widziani początkujący, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

Terminy:

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

o. Stanisław Kyc OSB (współprowadzący)

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematów:

Minuskuła insularna
Kiedy św. Patryk przybył na zieloną wyspę zapewne byli na niej już pierwsi chrześcijanie, jednak to dzięki niemu wiara chrześcijańska zaczęła się szerzyć w Irlandii ze zdwojoną siłą. Irlandczycy wraz z religią przyjmują nowy język, którego uczą się błyskawicznie. Łacińskie księgi tak potrzebne do sprawowania liturgii przepisują nowi uczniowie Chrystusa – mnisi, w swoich pierwszych mniszych celach. Irlandczycy adaptują nową, charakterystyczną jakość stylową. Te oryginalne style pisma na długo będą wyróżnikiem Iroszkotów. Powstaje piękna okrągła, kaligraficzna półuncjała insularna, która znamy choćby z Księgi z Kells oraz pismo bardziej kursywne – minuskuła insularna.
Na naszych warsztatach zajmiemy się tym drugim pismem. Stylem, który pozwalał na szybsze pisanie. Jest to pismo bardziej kursywne, o dukcie minuskulnym. Zapisywano nim wiele różnych rękopisów: kronik, roczników, podręczników oraz dokumentów wszelkiego rodzaju.

Minuskuła insularna

Minuskuła insularna

Minuskuła humanistyczna
Wg rękopisu Astronomii Chrystianusa Prolianusa

Minuskuła humanistyczna

Minuskuła humanistyczna

Pismo to zrodziło się z fascynacji włoskich humanistów dawną sztuką. Odkrywszy rękopisy spisane piękną, staranną i elegancką minuskułą karolińską zachwycili się estetyką tego pisma błędnie przypisując go Starożytnym. Nazwawszy litery te antigua litera (antykwa) zaczęli naśladować w swoim piśmie formy dojrzałej minuskuły karolińskiej. To zaowocowało powstaniem nowej jakości starannego pisma. Jako wielkie litery stosowano kapitałę a czasem litery z uncjały, którym nadano nowy wyraz stylistyczny.
W naszych warsztatach oprzemy się na rękopisie Astronomia Chrystianusa Prolaniusa z ok. 1478 roku przechowywanym w Bibliotece Uniwersytetu w Manchester (Latin MS 53)

Kursywa humanistyczna
Wg dokumentu Hołdu Pruskiego

Minuskuła humanistyczna

Minuskuła humanistyczna

Pismo, które tak jak minuskuła humanistyczna wykształca się z fascynacji humanistów minuskułą karolińską, powstało na bazie pisma kancelaryjnego, do którego wprowadzono prostotę graficzną cechującą Karolinę. Pismo to charakteryzuje pewna elegancja, regularność, ostrość, dążenie do owali, pochylenie w prawo. Wydłużenia górne zyskują często charakterystyczne zawijania.
W Muzeum Czartoryskich w Krakowie przechowywany jest rękopis – dokument Hołdu Pruskiego. Dokument stanowi zapis traktatu zawartego miedzy Zygmuntem królem Polski a Albrechtem Margrabią Brandenburskim. Dokument nosi datę 8 kwietnia 1525 roku. Został spisany bardzo staranną, piękną kursywą humanistyczną i to właśnie on będzie naszym przykładem na tych warsztatach.

 

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii lub te co już kaligrafują, ale minuskuła nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Terminy:

 • 7-11.08.2022 – Biblia z Cluny
 • 29-30.10.2022 – Bastarda gotycka i Uncjała
 • 25-27.11.2022 – Minuskuła insularna
 • 20-22.01.2023 – Minuskuła humanistyczna
 • 21-23.04.2023 – Kursywa humanistyczna

 

Rozpoczęcie: godz. 17.40

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

o. Stanisław Kyc OSB (współprowadzący)

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje wielkopostne

Zarys tematu:

„Wielki Post darem dobroci i czułości Bożej”

Bóg jest Bogiem drogi, który cierpliwie idzie z nami przez historię zbawienia. Ojcowie Kościoła podkreślają Jego wyrozumiałość i cierpliwość, Jego pedagogikę i ekonomię zbawienia. Czułość może realnie zmienić świat. Może zmienić go „serce po sercu” i w ten sposób budować społeczeństwo głęboko ludzkie, czyli Boże i pełne pokoju.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Termin:

 • 24-26.02.2023

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

o. Stanisław Kyc OSB

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje adwentowe

Zarys tematu:

„Matka Naszego Pana Jezusa Chrystusa koroną stworzeń”

Duchowość w sposób naturalny łączy się z pobożnością i kultem świętych. W encyklice Laudato si’ papież Franciszek wskazuje na Maryję – Królową całego stworzenia, która troszczyła się o Jezusa, a dzisiaj z miłością i macierzyńskim bólem troszczy się o poraniony świat.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

 

Termin:

 • 16-18.12.2022

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

o. Stanisław Kyc OSB

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji. Romańskie inicjały.

Zarys tematu:

Romańskie inicjaly z XII wiecznej Biblii z Burry St. Edmunds w Suffolk

Zachowany rękopis Biblii (Corpus Christi College /Cambridge MS 2) to wspaniały przykład luksusowych biblii romańskich przeznaczonych raczej do użytku liturgicznego. Biblia został napisana i ozdobiona dla klasztoru St Edmunds Berry w Suffolk przez Mistrza Hugo. Wielkość kart Biblii z Burry ST. Edmunds to 52,2 cm×36 cm.

Zachował się niestety tylko jeden tom tej wspaniałej Biblii. Rękopis ozodobiony jest 6 miniaturami i 42 ornamentalnymi inicjałami. Rozbudowane dekoracyjne inicjały wykonane są na najwyższym poziomie artystycznym W świetnej krescei bardzo bogatej kolorystyce. Iluminacje te stanowią wyjątkowy przykład mistrzowskiego zdobnictwa jakie osiągnęły skryptoria angielskie z tego okresu. Nie zachowały się wszystkie, wykonane zapewne wtedy Biblie, jednak te, które znamy, jak Biblia Winchester czy Lambeth, są świadectwem wyjątkowego poziomu artystycznego rzemieślników książki XII-wiecznych skryptoriów angielskich.

Pracować będziemy nad kopią tych pięknych inicjałów. Wspólnie przygotowujemy spoiwo, według receptur średniowiecznych i przyrządzamy farby na bazie pigmentów sypkich. Warsztatom towarzyszyć będzie wykład na temat Biblii z Burry st Edmunds oraz innych wspaniałych bilii romańskich.

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na te warsztaty zapraszam szczególnie, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

 

Termin:

 • 16-22.05.2022 r.

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Dr Magdalena Łanuszka

Dr Magdalena Łanuszka– Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor historii sztuki, mediewistka. Ma na koncie współpracę z różnymi instytucjami: w zakresie dydaktyki (wykłady m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, licznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku), pracy badawczej (m.in. dla University of Glasgow, Polskiej Akademii Umiejętności), oraz popularyzatorskiej (m.in. dla Archiwów Państwowych, Małopolskiego Instytutu Kultury, Biblioteki Narodowej, Radia Kraków, Tygodnika Powszechnego). W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie administruje serwisem Art and Heritage in Central Europe oraz prowadzi lokalną redakcję RIHA Journal. Od 2009 r. prowadzi wykłady z zakresu średniowiecznego malarstwa książkowego, kodykologii oraz paleografii łacińskiej dla uczestników warsztatów Barbary Bodziony.
Autorka bloga o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce: www.posztukiwania.pl

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Tajemnice ziół – profilaktyka wybranych chorób cywilizacyjnych

 

Zarys tematu:

Zioła w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych”, omówione zostaną gatunki ziół stosowane w profilaktyce lub wspomaganiu leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość, nerwica, obniżona odporność organizmu, choroby układu krążenia. Szczegółowo scharakteryzowane będą gatunki ziół o działaniu:

 • immunostymulującym i/lub immunomodulującym,
 • antyoksydacyjnym,
 • przeciwcukrzycowym,
 • hepatoprotekcyjnym

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z przetwarzaniem wybranych gatunków ziół (napary, odwary, octy, oleje ziołowe) i ich stosowaniem w fitoterapii oraz wykorzystaniem wybranych olejków eterycznych do inhalacji, masaży i kąpieli.

 

Adresaci:

Warsztaty „Zioła w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” adresowane są do osób zainteresowanych stosowaniem roślin leczniczych w profilaktyce popularnych chorób cywilizacyjnych, znaczeniem/wykorzystaniem ziół i miodu jako środków towarzyszących terapii konwencjonalnej, a także doborem olejków eterycznych do masaży, kąpieli, inhalacji i innych zapachowych produktów w warunkach domowych.

 

Termin:

 

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska 

– pracuje w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia i wykłada na II stopniu Kosmetologii, a także na Studiach Podyplomowych „Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych” na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz na kursie „Żywienie człowieka i dietetyka” na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania nad roślinami zielarskimi, które dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców w żywieniu człowieka, dietetyce i kosmetologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 pozycji wydanych drukiem. Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

 

Koszt udziału:

350 zł + opłata za pobyt

Scriptorium – illumination workshops

Subject:

Miniature from a psalter: King David with musical instruments

In the Middle Ages, psalters were one of the most popular types of manuscripts. Books containing all 150 biblical psalms were often richly illuminated. Even in more modestly illuminated copies, the first page was usually decorated.

The decoration system evolved into a fixed set of ornate initials which arrange psalms into groups. The first psalm begins with the words: Beatus vir qui non abiit in consilium impiorum … „Blessed is the man…”. The usual practice of medieval illuminator was to give it some elaborate full-page miniature or a historiated initial B. These often show King David depicted as a musician, as he was believed to be the author of the psalms.
One of these initials or miniatures will be the subject of our workshops. During the classes, we will prepare pigments with a binder according to a medieval recipe. Step by step, we will be making a copy of a beautiful miniature, the very way medieval masters did. Practical classes will be accompanied by two lectures on the techniques of medieval illuminators and the iconography of medieval psalters.

Who is it for?:

This workshop is suitable both for beginners and those with some experience in medieval illumination. It is targeted at English speaking adults (those who speak Polish are invited to my other workshops). No experience is required in either drawing or painting. During the workshop, you will learn medieval techniques of illumination step by step.

 

Workshop date:

 • 8-13.05.2023

The beginning: 11.00 am

The end: 1.00 pm

 

Workshop tutor:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Illuminator, calligrapher, art historian, graduate of the Jagiellonian University. In 2007, I graduated with honours from the European Institute of Illumination and Manuscripts in Angers, France.
For 10 years, I have been running School of Calligraphy and Illumination in Cracow—since 2016 together with Ewa Landowska, under the name of Atelier Landowska & Bodziony. Since 2016, I have also been running courses for students of Cracow universities, including Department of Industrial Forms at the Academy of Fine Arts and part of the curriculum of Editorial Studies.
I am also the founder of the Studio of Calligraphy and Illumination which creates commissioned works in the field of miniature painting and calligraphy.
Since 2008, I have run a series of workshops called SKRYPTORIUM at the Benedictine Cultural Institute in Tyniec, Cracow.
I am the co-author of the textbooks for calligraphy Piękna litera / A Beautiful Letter, the first volume of which was published in 2016, followed by the second in 2018.
I speak English, French and some Spanish.
www.barbarabodziony.pl

 

Costs:

1 050 PLN + accommodation fee