Jak radzić sobie ze stresem? Część trzecia

Zarys tematu:

Przebaczenie, pojednanie, radość życia

Przebaczenie, pojednanie i radość z życia są darem, łaską od Boga. Widzimy to szczególnie w sytuacjach trudnych, granicznych. Przebaczenie może odbywać się na różnych etapach i poziomach naszego życia. Ważne jest, aby u jego kresu móc osiągnąć pogodzenie z sobą samym, ze światem i z innymi ludźmi. Zgoda z sobą samym zakłada dojrzałość patrzenia na siebie z akceptacją możliwości i ograniczeń naszego ciała, temperamentu, zdolności, mocnych i słabych stron. To również pogodzenie naszych wzniosłych i pięknych pragnień z niedoskonałością czy wręcz małością i znikomością ich realizacji. W relacjach z innymi ludźmi świadomość, że są dla nas ciężarem nie musi prowadzić do zniechęcenia drugim człowiekiem lecz do akceptacji, że taki stan rzeczy pozwala wejść w łaskę miłości na wyższym poziomie, miłości w „wymiarze krzyża”. Pogodzenie ze światem, to ostatecznie przybliżenie się do prawdy, że nie jest on miejscem przeznaczonym dla nas na wieczność a tylko szlakiem pielgrzymki, która ma swój początek i kres. W trakcie warsztatów zatrzymamy się na trzy dni, aby zastanowić się nad  tymi ważnymi kwestiami.

 

Adresaci:

Na warsztat zapraszamy osoby, które uczestniczyły w części pierwszej lub w części drugiej Jak radzić sobie ze stresem?

 

Termin:

  • 24-26.01.2025  Na warsztat zapraszamy osoby, które uczestniczyły w części pierwszej lub w części drugiej Jak radzić sobie ze stresem?

 

Czas trwania: od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 13.00 

 

Prowadzący:

Marek Jamróz – trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek oraz redaktor naczelny „Cenobium”

 

Koszt udziału wraz z materiałami:

350,00 zł + opłata za pobyt