Rekolekcje: Wprowadzenie w Filokalię

Zarys tematu:
Filokalia to antologia tekstów, która została zaprojektowana jako rodzaj encyklopedii i
podręcznika do prowadzenia głębokiego życia duchowego. Teksty w jej skład
wchodzące powstawały między III a XVII w., stąd konieczność wyjaśnienia
współczesnemu czytelnikowi podstawowych pojęć. Zamiarem redaktorów Filokalii,
świętych Nikodema Hagioryty i Makarego z Koryntu, było przygotowanie publikacji,
która byłaby pomocą dla każdego – świeckiego i duchownego – w pogłębianiu modlitwy
i w prowadzeniu autentycznego życia chrześcijańskiego. Filokalia to książka na nasze
czasy!

Adresaci:
Wszyscy, którzy pragną studiować teksty Ojców i praktykować modlitwę Jezusową.

Terminy:

  •  31.08-03.09.2023: Straż serca. Św. Izajasz Anachoreta o tajemnicach życia
    duchowego
  • 23-26.11.2023: Trzeźwość, która prowadzi do nieba. Św. Hezychiusz z Synaju i życie chrześcijańskie
  • 15-18.02.2024: Panie Jezu! Św. Diadoch z Fotyki i tajemnice modlitwy Jezusowej
  • 06-09.06.2024: Prawdziwy sens życia. Św. Marek Asceta o łasce, która
    usprawiedliwia

Rozpoczęcie: 17.30

Zakończenie: 13.00

 

Prowadzący:

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną;
odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św.
Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję
opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem
Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję
mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

Koszt udziału:
200 zł + opłata za pobyt

Dodatkowe informacje
Zapoznaj się z Filokalią
O projekcie