Wprowadzenie w Filokalię

Zarys tematu:
Filokalia to antologia tekstów, która została zaprojektowana jako rodzaj encyklopedii i podręcznika do prowadzenia głębokiego życia duchowego. Teksty w jej skład wchodzące powstawały między III a XVII w., stąd konieczność wyjaśnienia współczesnemu czytelnikowi podstawowych pojęć. Zamiarem redaktorów Filokalii, świętych Nikodema Hagioryty i Makarego z Koryntu, było przygotowanie publikacji, która byłaby pomocą dla każdego – świeckiego i duchownego – w pogłębianiu modlitwy i w prowadzeniu autentycznego życia chrześcijańskiego. Filokalia to książka na nasze czasy!

 

Adresaci:
Wszyscy, którzy pragną zapoznać się z duchowością filokaliczną i monastyczną oraz pragną studiować teksty Ojców.

 

Terminy:

  • 06-09.06.2024 Prawdziwy sens życia. Św. Marek Asceta o łasce, która usprawiedliwia
  • 20-23.02.2025 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filokaliczne
  • 01-04.05.2025 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filokaliczne

Rozpoczęcie: 17.30

Zakończenie: 13.00

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek (w tym „Droga Filokalii”) oraz redaktor naczelny „Cenobium”

 

Koszt udziału:
230 zł + opłata za pobyt

Dodatkowe informacje
Zapoznaj się z Filokalią
O projekcie