Sens i centrum życia

Sens i centrum życia

„W każdym człowieku istnieje wewnętrzne pragnienie, które potrzebuje punktu odniesienia, centrum, które pomaga nadać znaczenie życiu, ciągle odkrywać jego sens, realizować aż do głębi życiową rolę, przeżywać całą tę energię, którą ma w sobie. Nie chodzi tu tylko o wymiar duchowy. Człowiek potrzebuje takiego centrum, które da możliwość przeżywania w pełni człowieczeństwa i nie zmusi go do odcinania z niego jakiegoś kawałka, do dokonywania amputacji. Potrzeba takiego centrum, które by dało sens także temu, co jest w człowieku najsłabsze, które nie oczekiwałoby, że zdoła całkowicie przekreślić swoją słabość, a wręcz przeciwnie, żeby pozwoliło mu ją dobrze przeżywać. (…) Każdy potrzebuje CENTRUM, ponieważ potrzebuje znać swoją tożsamość, to, co się w życiu liczy, co nadaje sens i smak jej dniom. (…) Człowiek jest istotą, która potrzebuje odnosić się do czegoś, znaleźć jakieś ostateczne odniesienie” (Amedeo Cencini FdCC).

Dla człowieka dążącego do dojrzałości, każde życiowe doświadczenie, zwłaszcza to trudne, jest ważne, kształtujące, dające szanse na rozwój. Ten proces harmonijnego włączania w całość istotnych życiowych faktów prowadzi do integracji i duchowego wzrastania osoby. Podejście to zakłada spojrzenie na swoje życie w wielu wymiarach m.in. historycznym, emocjonalnym, biblijnym i duchowym. Konsekwencją refleksji nad swoim życiem jest uznanie, że jest ono ogromnym darem od Boga i ludzi. Jednocześnie refleksja ta, nieuchronnie prowadzi nas do konfrontacji z doświadczonym złem i cierpieniem. Dla niektórych taka dychotomia jest nie do pogodzenia z przekonaniem o dobroci Boga i stanowi powód zgorszenia. Czy jest możliwe przezwyciężenie tej trudności?

Podczas warsztatów zapraszamy uczestników, aby przeanalizowali swoje życie w świetle wiary. Opowiemy o centrum życia oraz o tym, co nadaje życiu sens.

 

Adresaci:

Osoby które chcą dokonać refleksji nad swoim życiem i poszukują drogi do dojrzałości.

 

Terminy:

  • 24-26.05.2024
  • 02-04.08.2024

Czas trwania: od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 13.00 

 

Prowadzący:

Marek Jamróz – trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek oraz redaktor naczelny „Cenobium”

 

Koszt udziału wraz z materiałami:

350,00 zł + opłata za pobyt