Skryptorium – Warsztaty Kaligrafii

Zarys tematu:

Bastarda gotycka i Uncjała
Będziemy zajmować się pięknym pismem bastardą gotycką, a dla tych którzy dopiero zaczynają przygodę z kaligrafią zaproponuję uncjałę.

Zapraszamy!
 

Adresaci:
Tym razem zapraszamy na warsztaty nie tylko dorosłych, ale także nastolatków.

Warsztaty są otwarte dla młodzieży od 12 roku życia. Idealny weekend, który możecie spędzić razem!

 

Terminy:

 

Rozpoczęcie: sobota godz. 9.00

Zakończenie: niedziela godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematu:
Miniatura & kaligrafia : Biblia z Cluny

Warsztaty idealne dla osób początkujących. Będzie kaligrafia – jedna z najpiękniejszych, minuskuła karolińska oraz podstawy z malowania, czyli prosty inicjał. Zapraszam też zaawansowanych oto wyzwanie:; stworzymy całą stronicę z kaligrafią i inicjałem (wielkość Biblii 50cmx38 cm!).

Przedmiotem warsztatów, naszym wzorem, będzie wspaniała Biblia romańska z Cluny.
W X wieku w Cluny powstał klasztor, który stał się jednym z najbardziej znaczących i wpływowych klasztorów średniowiecznych. Klasztor ten stał się zaczątkiem wielkiej reformy życia monastycznego zwanej reformą kluniacką. Z klasztorem było związane wiele klasztorów tworząc swoista sieć, podporządkowaną domowi macierzystemu w Cluny. Opaci podległych mu klasztorów byli jakby zastępcami głównego opata Cluny, który sprawował nad nimi władzę w zakresie np. mianowania przeorów. W szczytowym okresie potęgi opactwa – w XII wieku – posiadało ono, według różnych źródeł, od 800 do 1200 klasztorów podległych.

W tym ogromnym klasztorze istniało oczywiście wielkie skryptorium, produkowano wiele ksiąg. Zapewne tu powstała piękna wielkoformatowa biblia w ostatniej ćwierci XII wieku. Oprócz starannej kaligraficznej minuskuły karolińskiej, księga dekorowana jest wielkiej urody, prostymi inicjałami.

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii lub te co już kaligrafują, ale minuskuła nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Terminy:

 

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 19.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

o. Stanisław Kyc OSB (współprowadzący)

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

540 zł + opłata za pobyt

Medytacje z poezją

Zarys tematu:

1.      Nawrócenie

Spotkanie poświęcone poezji T.S. Eliota. Przyjrzymy się dwóm wierszom: „Pieśni dla Symeona” i „Wędrówce Trzech Króli”, które łączą tajemnicę Wcielenia z rzeczywistością śmierci. Oba teksty Eliot napisał wkrótce po własnym nawróceniu, lecz ich dominującą nutą nie jest entuzjazm. To raczej świadectwo ceny, jaką trzeba zapłacić, kiedy wychodzimy na spotkanie z Bogiem.

2.      Prawo i miłość

Warsztaty poświęcone omówieniu sztuki Williama Szekspira, Kupiec wenecki. Niewielu krytyków pamięta dziś, ze właśnie w tym dramacie odnajdywano wcześniej jednoznaczną apologię miłości miłosiernej. Dlaczego dziś trudno jest nam zaakceptować taką interpretację Kupca? Czy nowe odczytania, uwypuklające hipokryzję chrześcijańskich bohaterów dramatu, świadczą o pogłębionej wrażliwości współczesnego odbiorcy? A może jest wręcz odwrotnie? Może w sztuce tej znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego warto wracać do chrześcijaństwa?

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary poprzez lekturę tekstów literackich, obcowanie ze słowem i wspólną refleksję nad zawartymi w analizowanych tekstach problemami.

 

Termin:

 • 21-22.01.2023 r. Nawrócenie
 • 3-4.06.2023 r. Prawo i miłość

Rozpoczęcie: sobota godz. 16.00

Zakończenie: niedziela godz. 16.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.

 

 o. Opat Szymon Hiżycki OSB

– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

50 zł + opłata za pobyt

 

Dzień skupienia dla szachistów

Zarys tematu:

Szachy mogą fascynować i ekscytować. Wymagają podjęcia wysiłku, pracy i systematyczności.  Aby zaś wytrwać w ćwiczeniu, trzeba być skupionym i wyciszonym. W zmaganiu na szachownicy i w życiu łatwo zatracić pokój, wewnętrzne skupienie i koncentrację. Każdy potrzebuje czasu wyciszenia, odpoczynku. Dla tych, którzy zmagają się na szachownicy i w życiu proponujemy czas skupienia, aby przyjrzeć się sobie, zwrócić się do Boga i zreflektować swoje decyzje szachowe i życiowe. Pomóc w tym może wspólna modlitwa, duchowość chrześcijańska i benedyktyńska.

 

Adresaci:

Szachiści zawodowi i amatorzy, sędziowie, trenerzy szachowi.

 

Termin:

 • 03.12.2022 r. – Adwentowy dzień skupienia
 • 25.02.2023 r. – Wielkopostny dzień skupienia

 

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 17.30

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. Ukończył Szkołę Wychowawców u Salwatorianów w Krakowie. W opactwie tynieckim jest podprzeorem, wychowawcą. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem, Medytować to… , Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

Warto zobaczyć

Koszt udziału:

ofiara za udział + 40 zł za posiłki (obiad i przerwa kawowa)

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematów:

Miniatury świata: Etiopia
Historia chrześcijaństwa w Etiopii zaczyna się bardzo wcześnie. W IV wieku królestwo Axum przyjęło chrześcijaństwo dzięki swojemu władcy królowi Ezana (rządzący Axum w latach 320-350). Królestwo Axum znajdowało się w północno-wschodniej Afryce, na terenach, które obecnie są Państwem Etiopii i Erytrei. Nowa religia rozprzestrzeniająca się konsekwentnie przez wieki na tych terenach była religią Księgi. Wspólnoty mnichów, kościoły potrzebowały ksiąg; przede wszystkim tych do codziennej liturgii. Bardzo szybko święte teksty zostały przetłumaczone na język rodzimy używany w liturgii: język gyyz. Klasztory stały się ważnymi centrami artystycznymi i teologicznymi. Studiowano księgi, przepisywano je i zdobiono w charakterystycznym prostym stylu. Miniatury etiopskie to najczęściej proste, dwuwymiarowe kompozycje , w których dominuje linia budująca formę i kilka barw podstawowych. Jednak miniatury te są wspaniałym świadectwem głębokiej wiary tych pierwszych chrześcijan i to one będą przedmiotem naszych warsztatów.
Zapraszam na warsztaty zarówno początkujących jak i zaawansowanych!

Miniatura etiopska

Miniatura etiopska

Karta z Ewangeliarza; ewangelia wg św. Jana: „Na początku było słowo”

Karta z Ewangeliarza

Karta z Ewangeliarza

Cztery ewangelie, które przekazują Dobrą Nowinę zawsze były jednymi z najważniejszych tekstów chrześcijańskich. Kopiowano je w wielu rękopisach. Stanowiły oczywistą część Biblii Nowego Testamentu. Te ważne teksty czytane codziennie na liturgii były także kopiowane i zbierane w osobnej księdze zwanej ewangeliarzem. Rękopisy ewangeliarzy zawierające kompletne cztery ewangelie były niezbędnym rękopisem każdej wspólnoty zakonnej, każdego kościoła. Bardzo szybko ustalił się system dekoracji ewangeliarzy, który obejmował przede wszystkim miniaturę przedstawiającą ewangelistę poprzedzającą tekst przypisywanej mu ewangelii. Często stronica z pierwszymi wersami ewangelii także otrzymywała dekorację. Był to zdobiony inicjał, czasem bordiura. Najwspanialszymi przykładami takich stronic z oszałamiającą dekoracją pierwszych słów ewangelicznych opowieści są wczesne rękopisy iroszkockie takie jak Ewangeliarz z Lindisfarne czy Księga z Kells.
Ewangelia św. Jana zaczynająca się po łacinie od słów: „ In principio erat verbum” wpisuje się w ten system dekoracji. Zachowało się wiele pięknych portretów św. Jana spisującego święte słowa Dobrej Nowiny. Wiele pięknych kart z ozdobnym początkiem wersetów Ewangelii.

Na warsztatach będziemy pochylać się nad taką kartą – „In principio erat verbum”. Wybierzemy kilka rękopisów z różnych epok ilumiatorstwa. Zapraszam początkujących! Zaawansowani będą mogli wykonać dwie sąsiadujące karty – portret ewangelisty Jana i początek jego ewangelii.
Zdjęcia stron z „In principio erat verbum – to tylko przykłady – na zajęciach będzie ich więcej Zapraszam!

Miniatura Zwiastowania

Wprawdzie wszyscy znamy opis zwiastowania Marii, który przekazał nam ewangelista Łukasz, jednak szczegóły tego wydarzenia pozostawił naszej wyobraźni. Gdzie dokładnie się odbyło, jak wyglądała w tym momencie Maria, co robiła, jak była ubrana, jak wyglądał Gabryel? Ważne dla całej ludzkości wydarzenie, w którym Bóg przez swego posłańca mówi Marii o Wcieleniu, było obrazowane już we wczesnej sztuce chrześcijańskiej. Niezliczone miniatury z przedstawieniem Zwiastowania znamy min z rękopisów Biblii, a późniejszym czasie także z Godzinek. Miniatury te pokazują nie tylko tradycję obrazowania spotkania Marii z Archaniołem Gabryelem, realia historyczne, w których powstawały, wyobraźnię miniaturzysty, ale w licznych detalach także głębszy komentarz teologiczny do tego wydarzenia. Wiele kryje się w tej z pozoru prostej scenie. Poznamy te szczegóły na wykładzie o ikonografii przedstawienia Zwiastowania.

Miniatura Zwiastowania

Miniatura Zwiastowania

Na warsztatach zajmiemy się jedną z tych pięknych miniatur. Zazwyczaj są to niezwykle przemyślane kompozycje o wielu wspaniałych detalach, które zachwycają nas do dzisiaj. Znajdą się miniatury dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z iluminatorstwem, na których nauczymy się malować w tej technice. Ale nie zabraknie też bardziej zaawansowanych technicznie miniatur, które ucieszą osoby przyjeżdżające regularnie na warsztaty. Zapraszam!

 

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na warsztatach zawsze są mile widziani początkujący, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

Terminy:

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

o. Stanisław Kyc OSB (współprowadzący)

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematów:

Minuskuła insularna
Kiedy św. Patryk przybył na zieloną wyspę zapewne byli na niej już pierwsi chrześcijanie, jednak to dzięki niemu wiara chrześcijańska zaczęła się szerzyć w Irlandii ze zdwojoną siłą. Irlandczycy wraz z religią przyjmują nowy język, którego uczą się błyskawicznie. Łacińskie księgi tak potrzebne do sprawowania liturgii przepisują nowi uczniowie Chrystusa – mnisi, w swoich pierwszych mniszych celach. Irlandczycy adaptują nową, charakterystyczną jakość stylową. Te oryginalne style pisma na długo będą wyróżnikiem Iroszkotów. Powstaje piękna okrągła, kaligraficzna półuncjała insularna, która znamy choćby z Księgi z Kells oraz pismo bardziej kursywne – minuskuła insularna.
Na naszych warsztatach zajmiemy się tym drugim pismem. Stylem, który pozwalał na szybsze pisanie. Jest to pismo bardziej kursywne, o dukcie minuskulnym. Zapisywano nim wiele różnych rękopisów: kronik, roczników, podręczników oraz dokumentów wszelkiego rodzaju.

Minuskuła insularna

Minuskuła insularna

Minuskuła humanistyczna
Wg rękopisu Astronomii Chrystianusa Prolianusa

Minuskuła humanistyczna

Minuskuła humanistyczna

Pismo to zrodziło się z fascynacji włoskich humanistów dawną sztuką. Odkrywszy rękopisy spisane piękną, staranną i elegancką minuskułą karolińską zachwycili się estetyką tego pisma błędnie przypisując go Starożytnym. Nazwawszy litery te antigua litera (antykwa) zaczęli naśladować w swoim piśmie formy dojrzałej minuskuły karolińskiej. To zaowocowało powstaniem nowej jakości starannego pisma. Jako wielkie litery stosowano kapitałę a czasem litery z uncjały, którym nadano nowy wyraz stylistyczny.
W naszych warsztatach oprzemy się na rękopisie Astronomia Chrystianusa Prolaniusa z ok. 1478 roku przechowywanym w Bibliotece Uniwersytetu w Manchester (Latin MS 53)

Kursywa humanistyczna
Wg dokumentu Hołdu Pruskiego

Minuskuła humanistyczna

Minuskuła humanistyczna

Pismo, które tak jak minuskuła humanistyczna wykształca się z fascynacji humanistów minuskułą karolińską, powstało na bazie pisma kancelaryjnego, do którego wprowadzono prostotę graficzną cechującą Karolinę. Pismo to charakteryzuje pewna elegancja, regularność, ostrość, dążenie do owali, pochylenie w prawo. Wydłużenia górne zyskują często charakterystyczne zawijania.
W Muzeum Czartoryskich w Krakowie przechowywany jest rękopis – dokument Hołdu Pruskiego. Dokument stanowi zapis traktatu zawartego miedzy Zygmuntem królem Polski a Albrechtem Margrabią Brandenburskim. Dokument nosi datę 8 kwietnia 1525 roku. Został spisany bardzo staranną, piękną kursywą humanistyczną i to właśnie on będzie naszym przykładem na tych warsztatach.

 

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii lub te co już kaligrafują, ale minuskuła nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Terminy:

 • 7-11.08.2022 – Biblia z Cluny
 • 29-30.10.2022 – Bastarda gotycka i Uncjała
 • 25-27.11.2022 – Minuskuła insularna
 • 20-22.01.2023 – Minuskuła humanistyczna
 • 21-23.04.2023 – Kursywa humanistyczna

 

Rozpoczęcie: godz. 17.40

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

o. Stanisław Kyc OSB (współprowadzący)

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt

Medytacja Wschodu i Zachodu, czyli modlitwa Jezusowa i różaniec

Zarys tematu:

Różaniec w Kościele Zachodnim jest powszechnie znany. Modlitwa Jezusowa już mniej. Jest bardziej popularna w Kościele Wschodnim. Chociaż jedna, jak i druga forma modlitwy ma swoich zwolenników, jak i przeciwników i różni się od siebie to… łączy je jedno – o obu z nich możemy mówić jako o medytacji. Medytacja, czyli co…? Co łączy, a co dzieli modlitwę Jezusową i różaniec?

Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź biorąc udział w rekolekcjach. To dobra okazja by głębiej poznać obie formy tych modlitw, ich historię, tradycję i teologię. Wydarzeniem wyjątkowym tego czasu będzie spojrzenie na te modlitwy przez doświadczenie dwóch starych tradycji zakonnych, czyli benedyktyńskiej oraz dominikańskiej. Rekolekcje zostaną poprowadzone wspólnie przez benedyktyna i dominikanina. Będzie podczas nich okazja do modlitwy indywidualnej, spotkań i rozmów.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy są zainteresowani modlitwą Jezusową i różańcową.

 

Termin:

 • 24-27.11.2022 r.

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB– benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. Ukończył Szkołę Wychowawców u Salwatorianów w Krakowie. W opactwie tynieckim jest podprzeorem, wychowawcą. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem, Medytować to… , Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

Marcin Rutecki OP – dominikanin. W zakonie od 2010 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Magister prawa oraz teologii. Pracował jako asystent sędziego w olsztyńskim Sądzie Rejonowym oraz jako nauczyciel przedmiotów prawnych. W latach 2018-2022 pełnił funkcję sekretarza Polskiej Prowincji Dominikanów. Mieszka w Krakowie. Autor książki Przyjaciel, moją drogą do Boga.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje ze św. Hildegardą

Zarys tematu:

Od wielu lat Hildegarda z Bingen, benedyktynka, zachwyca, inspiruje i prowokuje. Od czasu wyniesienia jej na ołtarze przez Benedykta XVI w ramach tzw. kanonizacji równoważnej oraz przyznania jej zaszczytnego tytułu doktora Kościoła wzbudza coraz większe zainteresowanie.

Warto jednak – tę wyjątkową osobę poznać nie tylko od kuchni czy ogrodu, co jest najbardziej powszechne i stosunkowo niewymagające – odkryć tajemnicę i sztukę jej błogosławionego życia, opartego o filary: Słowa Bożego, Liturgii i Reguły św. Benedykta. Dzięki temu możemy rozpoznać w niej nie tylko świętą od orkiszu, ale towarzysza dobrej drogi, wspierającą nas w budowie naszego życia pełnego harmonii i ładu.

Do zasadniczych ćwiczeń duchowych podczas rekolekcji, poza konferencjami, należą: czytanie Pisma Świętego, świadomy udział w liturgii, medytacja i życie braterskie. W kolejnych spotkaniach rekolekcyjnych staramy się odsłaniać istotne zagadnienia pozostawione nam przez św. Hildegardę z Bingen, wyrastające z jej benedyktyńskiego życia oraz wskazać kierunek zmiany ku lepszemu życiu.

Podczas trwania rekolekcji prosimy o zachowanie milczenia i skupienia. W wolnych chwilach można wyjść na spacer, oddać się osobistej modlitwie lub pracy. Można się także umówić na spowiedź lub rozmowę z prowadzącym lub innym mnichem (za pośrednictwem prefekta gości).

 

Adresaci:

Osoby zainteresowane osobą i dziełem św. Hildegardy z Bingen oraz duchowością benedyktyńską. Odnosi się to szczególnie do osób prawdziwie szukających Boga i pragnących osiągnąć harmonię w życiu.

 

Termin:

 • 19-21.05.2023

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

s. Blanka Szymańska OSB – benedyktynka misjonarka, doktor nauk humanistycznych, absolwentka KUL w zakresie teologii, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla duchowieństwa oraz UKSW w zakresie historii literatury wczesnochrześcijańskiej. Mieszka w Ełku. Miłośniczka monastycyzmu chrześcijańskiego, duchowości benedyktyńskiej, człowieka w jego kondycji cielesno-psychiczno-duchowej, pism Ojców Kościoła i współczesnej literatury psychologicznej. Obecnie pełni funkcję Delegata Przełożonej Generalnej do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży, Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Prasowego. Jest dyrektorem Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej oraz przełożoną domu. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Jest autorką artykułów, publikacji i współredaktorem przekładów.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt

Spotkanie z ikoną

Zarys tematu:

W czasie rekolekcji będziemy odkrywać treść ikony, jej znaki, symbole, gesty. Spotkanie z ikoną jest zawsze spotkaniem z samym Bogiem, dlatego będzie to również czas kontemplacji i modlitwy przed ikoną.

 

Adresaci:

Rekolekcje są skierowane do osób, które kochają ikonę i duchowość Wschodu, oraz chcieliby ją lepiej poznać.

 

Termin:

 • 28-30.04.2023: Spotkanie z ikoną Przemienienia Pańskiego
 • 9-11.06.2023: Spotkanie z ikoną Trójcy Świętej

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Br. Mikołaj Jastrzębski OSB – benedyktyn tyniecki. W klasztorze od 2015 r. Uzyskał licencjat z filozofii na UKSW w Warszawie oraz z grafiki na ASP w Warszawie. Obecnie jest studentem teologii w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Interesuje się ikoną, duchowością Wschodu.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt

Rok łaski

Część 1: Od Adwentu do Chrztu Pańskiego
Część 2: Od Wielkiego Postu do Pięćdziesiątnicy
Część 3: Od Trójcy Świętej do Matki Bożej Częstochowskiej
Część 4: Od Podwyższenia Krzyża Świętego do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Zarys tematu:

Bóg chce z nami iść przez cały rok łaski. Gromadzi nas razem na Liturgii, aby kształtować nas
Słowem Bożym, uobecniać w swoim ludzie tajemnicę Paschy Pana, który przez Komunię Świętą jednoczy się z nami, upodabnia nas do Siebie i idzie w naszą codzienność, aby ją uświęcać.

Kompozycje liturgiczne w kościele tynieckim powstawały drogą trzech kroków:
1. Lektura czytań liturgicznych i modlitw mszalnych.
2. Wydobycie orędzia liturgicznego.
3. Przekład orędzia na kompozycję.

Tą samą drogą będziemy odczytywać przesłanie kompozycji. Celem rekolekcji jest zainspirowanie do przekładu Ewangelii na osobiste życie chrześcijańskie.

 

Adresaci:

Ci, którzy chcą pogłębić swoją więź z Bogiem i Jego ludem.

Dodatkowe informacje:

Prowadzić nas będą kompozycje opublikowane przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC w albumie: SŁOWO i kwiat.

Inne pomoce:
KWIATY PRZY OŁTARZU dar i modlitwa t.1 i t.2 (e-book w PDF dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

Rekolekcje weekendowe z tyniecką ikebaną DROGI PANA I JEGO LUDU części: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 (w formie e-booka z kolorowymi zdjęciami dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

DROGA KRÓLA (e-book w PDF dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

Zobacz więcej na stronie tynieckiej ikebany

Termin:

 • 28-31.07.2022: Od Trójcy Świętej do Matki Bożej Częstochowskiej
 • 8-11.09.2022: Od Podwyższenia Krzyża Świętego do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 • 12-15.01.2023: Od Adwentu do Chrztu Pańskiego
 • 13-16.04.2023: Od Wielkiego Postu do Pięćdziesiątnicy

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Hieronim St. Kreis OSB – mnich tyniecki od 1983. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. W latach 1990-2005 oraz 2013-2018 układał kompozycje w kościele tynieckim. W latach 2008-2010 opracował założenia tynieckiej ikebany (tynike). Autor podręcznika do ikebany liturgicznej oraz innych publikacji (m.in. tomików wierszy).

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt