Karta podarunkowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Gości udostępniamy Państwu możliwość zakupu Karty podarunkowej o dowolnej wartości, uprawniającej do korzystania z usług dostępnych w Domu Gości Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Zasady korzystania z karty podarunkowej:
1. Miejsce realizacji karty podarunkowej:

Dom Gości Opactwa Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37, 30 – 398 Kraków.

2. Zakupu można dokonać w Recepcji Domu Gości wypełniając otrzymany od nas formularz oraz wysyłając go na adres mailowy Recepcji. Po potwierdzeniu przez recepcję wartości karty należy dokonać wpłaty na podany numer konta. Po zaksięgowaniu wpłaty Karta podarunkowa zostanie wysłana drogą pocztową na adres podany w formularzu.

3. W przypadku zakupu karty na indywidualny pobyt w dowolnym terminie Karta podarunkowa jest ważna 6 miesięcy od daty zakupu.

4. W przypadku zakupu karty na udział w konkretnych warsztatach lub rekolekcjach datą ważności karty jest wybrany termin. W sytuacji gdy dane wydarzenie zostanie odwołane przez organizatora, jest możliwość wykorzystania równowartości Karty Podarunkowej w dowolnym terminie, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty przekazania informacji o odwołaniu.

5. Program warsztatów i rekolekcji znajduje się TUTAJ

6. Karta podarunkowa zawiera:

  • Miejsce realizacji
  • Datę zakupu oraz termin ważności (w przypadku zakupu zaproszenia na pobyt indywidualny w dowolnym terminie)
  • Termin warsztatów lub rekolekcji (w przypadku zakupu zaproszenia na konkretne wydarzenie)
  • Wyszczególnione usługi

7. W sytuacji zakupu zaproszenia na pobyt indywidualny warunkiem przyjęcia do realizacji karty podarunkowej jest wcześniejsze uzgodnienie terminu realizacji z recepcją Domu Gości. Termin realizacji uzależniony jest od dostępności pokoi w Domu Gości.

8. Cena zakupu zależna jest od rodzaju usług znajdujących się na karcie podarunkowej oraz naliczana jest wg. aktualnego cennika.

9. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona lub zwrócona.

10. Karta podarunkowa może być wykorzystana tylko jednorazowo.

11. W przypadku gdy posiadacz karty zrezygnuje z jakiejkolwiek usługi którą karta obejmuje, różnica pomiędzy wartością karty a wartością wykorzystanych usług nie zostanie zwrócona.

12. Karta podarunkowa zostanie wysłana drogą pocztową pod wskazany adres po zaksięgowaniu kwoty na koncie (równowartości zakupionych usług).

13. Meldunek w Domu Gości jest możliwy tylko po okazaniu karty podarunkowej.

14. W celu zakupu Karty podarunkowej prosimy o kontakt z działem rezerwacji lub Recepcją Domu Gości:

Dział Rezerwacji
Pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
(w pozostałym czasie prosimy kontakt z Recepcją Domu Gości)
e – mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com
tel.: 12 68 85 450

Recepcja Domu Gości
Pracuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.30 – 21.30
e – mail: recepcja@jg.benedyktyni.com
tel.: 12 68 85 452