Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematów:

Iluminacje z rękopisu Lindisfarne

Na północno-wschodnim wybrzeżu Szkocji znajduje się wyspa pływowa zwana Lindisfarne. W 635 roku na tej niewielkiej wyspie zbudowano klasztor, który przez ponad 200 lat był tętniącym ośrodkiem duchowości i kultury monastycznej. Klasztor założył św. Aiden, charyzmatyczny mnich sprowadzony ze słynnej Iony przez króla Northumbrii, Oswalda. Ten anglosaski władca pragnął misjonarzy, którzy schrystianizowaliby pogańskie królestwa Bernicji i Derii. W skryptorium klasztornym powstał wspaniały rękopis zwany Ewangeliarzem z Lindisfarne. Jedno z arcydzieł sztuki zdobniczej wczesnego średniowiecza. Zapraszam na warsztaty, na których będziemy malować motywy z tej niezwykłej księgi.

 

Miniatura z psałterza: psalm 101(102)   
Panie, słuchaj modlitwy mojej,
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

Od początku formowania się pierwszych klasztorów księga psalmów była jedną z najważniejszych w biibliotece. Ten zbiór przejmujących pieśni przypisywanych królowi Dawidowi znany był każdemu mnichowi na pamięć. Wielokrotnie w ciągu dnia modlono się psalmami. Nic dziwnego, że wcześnie powstały opracowania tego zbioru jako osobnej książki. Psałterze były często bogato zdobione. Jeśli zleceniodawca chciał nabyć skromniejszy egzemplarz, zdobienia umieszczano się w malowanych, ozdobnych inicjałach niektórych psalmów. Jednym z takich psalmów, często zdobiony nawet całostronicowym inicjałem, był psalm 101 zaczynający się po łacinie od słów: Domineexaudi orationem meam.  Stronnica z tym inicjałem będzie przedmiotem naszych warsztatów.

 

Miniatura z rękopisu muzycznego  Cantigas de Santa Maria

Cantigas de Santa Maria jest zbiorem 420 poematów- pieśni  w języku staro–galicyjskim z notacją muzyczną spisanych w czasie panowania Alfonsa Alfonso X El Sabio (1221–1284). Często autorstwo poematów jest przypisywane właśnie jemu. Jest to największy średniowieczny zbiór mono monofonicznych pieśni – wszystkie dedykowanie są Dziewicy Marii. W wierszowanych utworach Maria wychwalana jest jako cudotwórczyni, interweniująca w nadprzyrodzony sposób  w życie zwykłych ludzi.  Zachowały się cztery rękopisy Cantigas. 

Przedmiotem warsztatów będzie kodeks E przechowywany w w bibliotec El  Escorial. E – codice princeps znany jest  również pod nazwą códice de los músicos. Rękopis E zawiera wspaniałą kolekcję wizerunków muzykantów trzymających instrumenty muzyczne. Wśród przedstawionych tam instrumentów znajdziemy min:  platerspiel , flety poprzeczne, jednoręczne i piszczałki, rogi i trąbki, szałamaję i portatyw, podwójny klarnet i lutnię, rabab i pitolę, gitarę mauretańską i łacińską, cytrę i psalterium, harfę, tamburyn, dzwonki i kurant oraz lirę korbową

Nasza praca obejmie miniaturę muzykantów wraz z fragmentem notacji muzycznej i tekstu pieśni.

 

Maria Magdalena w przedstawieniu noli me tangere

Maria Magdalena, jedna z kobiet z kręgu uczniów Chrystusa, miała w swoim życiu kilka spotkań z Mistrzem.  Były one zawsze znaczące, odmieniające ją całkowicie.  Kiedy Jezus wypędza z niej siedem złych duchów rozpoczyna nowe życie, blisko swojego Wybawiciela. Jest  z nim do końca. Niezwykłe jest, że Chrystus właśnie ją wybiera, by się  jej pokazać już po zmartwychwstaniu. Scena pełna w głębokie treści, które przez wieki rozważali ojcowie kościoła i teologowie,  rozegrała się wg. Św. Jana przed grobem pańskim, w ogrodzie. Zrozpaczona Maria Magdalena płacze gdy ukazuje się jej Zmartwychwstały. W pierwszej chwili nie poznaje go , biorąc go za ogrodnika. Dopiero kiedy ten zwraca się do niej: Miriam, rozumie, że to Chrystus. Pada mu do stóp. Chrystus odsuwa się mówiąc : noli me tangere (wg łacińskiej Wulgaty) i nie pozwala się dotknąć Marii.  Ta scena przedstawiona jest w rękopisach w wielu  wariantach, a umieszczenie jej w ogrodzie, wśród roślinności, pozwala ilustratorom na stworzenie pięknych miniatur.
Zapraszam na wykonanie jednej z nich.

 

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na warsztatach zawsze są mile widziani początkujący, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

Terminy:

 • 20-26.11.2023 Iluminacje z rękopisu Lindisfarne
 • 26.02-03.03.2024 Miniatura z psałterza: psalm 101(102) 
 • 13-19.05.2024 Miniatura z rękopisu muzycznego  Cantigas de Santa Maria
 • 22-28.07.2024 Maria Magdalena w przedstawieniu noli me tangere

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Andrzej Haase OSB – święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 i następnie przez 16 lat duszpasterzował w parafiach Archidiecezji Gdańskiej. W roku 2008 wstąpił do opactwa w Tyńcu, gdzie w latach 2013-2022 był proboszczem tutejszej parafii. Od roku 2022 pełni funkcję ekonoma opactwa.

Koszt udziału:

1000 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematów:

 

Wczesny gotyk

W tym roku zapraszam na zapoznanie się z kilkoma stylami pism gotyckich.
Zaczniemy od pisma, które wyrasta z pisma karolińskiego, ale już ma pewne cechy pisma gotyckiego. Główne kreski, składające się na poszczególne litery, zaczynają się załamywać, choć jeszcze nie konsekwentnie. Jest to pewnego rodzaju kompromis, a może bardziej spotkanie łagodnych łuków i ostrych załamań. Niektórzy paleografowie nazywają je wczesnym gotykiem, gdyż już nie jest to minuskuła karolińska, ale jeszcze nie w pełni litera gotycka. Inni podkreślają „ gotyckość” nowych form nazywając zmieniające się pismo protogotykiem.
Jakkolwiek je nie nazwiemy jest to bardzo piękne i stosunkowo łatwe do nauczenia się pismo.

Gotyk – tekstura ( textus quadratus)

Na tym warsztacie poznamy najbardziej wszystkim znaną formę liter gotyckich.
Teksturę rozpoznamy po konsekwentnym łamanym dukcie liter i charakterystycznych romboidalnych zakończeniach nóżek liter. Trzonki liter się skracają, światła między literami są mniejsze niż w minuskule karolińskiej, litery stają bliżej siebie, zmniejsza się też interlinia. Pismo to wymaga dużej uwagi i dyscypliny. Warto!

Gotyk – rotunda

Ostatnie pismo z naszego cyklu pism gotyckich. Tym razem pracować będziemy nad piękną, południową odmianą tekstury, która wykształciła się we Włoszech.
W tej odmianie charakterystyczna jest pewna okrągłość liter, które są szersze niż w północnej wersji tekstury. Więcej elementów liter otrzymuje łukowate wykończenia, które współgrają harmonijnie z kanciastymi formami. Niezwykle piękne, czytelne pismo, które znamy min z wielu wspaniałych włoskich antyfonarzy i graduałów późnego średniowiecza.

 

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii lub te co już kaligrafują, ale minuskuła nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Terminy:

 • 27-29.10.2023 Wczesny gotyk
 • 19-21.01.2024 Gotyk – tekstura (textus quadratus)
 • 19-21.04.2024 Gotyk – rotunda

Rozpoczęcie: godz. 19.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony 

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Andrzej Haase OSB – święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 i następnie przez 16 lat duszpasterzował w parafiach Archidiecezji Gdańskiej. W roku 2008 wstąpił do opactwa w Tyńcu, gdzie w latach 2013-2022 był proboszczem tutejszej parafii. Od roku 2022 pełni funkcję ekonoma opactwa.

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje wielkopostne

Zarys tematu:

Rekolekcje wielkopostne mają na celu powrót do źródeł „ad fontes” życia
chrześcijańskiego. Sakramenty Kościoła i ich rola w życiu każdego człowieka będą
wyznaczać ramy tegorocznych rekolekcji. Dlaczego sakramenty są tak ważne? Głównym źródłem rozważań będą teksty kard. Ratzingera.

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Termin:

 • 08-10.03.2024

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Antoni Leńczowski OSB – benedyktyn tyniecki. Do klasztoru wstąpił w 2014 r., śluby wieczyste złożył w 2019 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2023 r. W klasztorze pełni funkcję m.in. sekretarza kapituły, bibliotekarza, kantora i zakrystiana. Interesuje się muzyką kościelną. 

Koszt udziału:

180 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje adwentowe

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

Termin:

 • 08-10.12.2023

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Mikołaj Jastrzębski OSB – mnich tyniecki. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Śluby wieczyste złożył w 2020 r. Zajmuje się sztuką i duchowością Wschodu.

 

Koszt udziału:

180 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji. Romańskie inicjały.

Zarys tematu:

Romańskie inicjaly z XII wiecznej Biblii z Burry St. Edmunds w Suffolk

Zachowany rękopis Biblii (Corpus Christi College /Cambridge MS 2) to wspaniały przykład luksusowych biblii romańskich przeznaczonych raczej do użytku liturgicznego. Biblia został napisana i ozdobiona dla klasztoru St Edmunds Berry w Suffolk przez Mistrza Hugo. Wielkość kart Biblii z Burry ST. Edmunds to 52,2 cm×36 cm.

Zachował się niestety tylko jeden tom tej wspaniałej Biblii. Rękopis ozodobiony jest 6 miniaturami i 42 ornamentalnymi inicjałami. Rozbudowane dekoracyjne inicjały wykonane są na najwyższym poziomie artystycznym W świetnej krescei bardzo bogatej kolorystyce. Iluminacje te stanowią wyjątkowy przykład mistrzowskiego zdobnictwa jakie osiągnęły skryptoria angielskie z tego okresu. Nie zachowały się wszystkie, wykonane zapewne wtedy Biblie, jednak te, które znamy, jak Biblia Winchester czy Lambeth, są świadectwem wyjątkowego poziomu artystycznego rzemieślników książki XII-wiecznych skryptoriów angielskich.

Pracować będziemy nad kopią tych pięknych inicjałów. Wspólnie przygotowujemy spoiwo, według receptur średniowiecznych i przyrządzamy farby na bazie pigmentów sypkich. Warsztatom towarzyszyć będzie wykład na temat Biblii z Burry st Edmunds oraz innych wspaniałych bilii romańskich.

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na te warsztaty zapraszam szczególnie, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

 

Termin:

 • 16-22.05.2022 r.

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Dr Magdalena Łanuszka

Dr Magdalena Łanuszka– Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor historii sztuki, mediewistka. Ma na koncie współpracę z różnymi instytucjami: w zakresie dydaktyki (wykłady m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, licznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku), pracy badawczej (m.in. dla University of Glasgow, Polskiej Akademii Umiejętności), oraz popularyzatorskiej (m.in. dla Archiwów Państwowych, Małopolskiego Instytutu Kultury, Biblioteki Narodowej, Radia Kraków, Tygodnika Powszechnego). W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie administruje serwisem Art and Heritage in Central Europe oraz prowadzi lokalną redakcję RIHA Journal. Od 2009 r. prowadzi wykłady z zakresu średniowiecznego malarstwa książkowego, kodykologii oraz paleografii łacińskiej dla uczestników warsztatów Barbary Bodziony.
Autorka bloga o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce: www.posztukiwania.pl

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Tajemnice ziół – zioła w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Zarys tematu:

Na wykładzie omówione zostaną najważniejsze substancje czynne roślin zielarskich i przyprawowych mające zastosowanie w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych. Słuchacze poznają zioła i przyprawy zawierające antyoksydanty, substancje adaptogenne oraz olejki eteryczne wykorzystywane w profilaktyce najpopularniejszych chorób, takich jak np.: nowotwory, cukrzyca, czy też choroby przewodu pokarmowego. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z tłoczonymi na zimno olejami ziołowymi oraz maceratami z roślin oleistych i ziół, ich działaniem, sposobem wytwarzania w warunkach domowych i możliwościami wykorzystania.

Adresaci:

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych utrzymaniem stałej wagi, wzmocnieniem odporności organizmu, czy też profilaktyką dotyczącą najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych. Szczególna uwaga poświęcona będzie gatunkom roślin zawierających specyficzne substancje biologicznie czynne wykorzystywane w dietach zapobiegających określonym jednostkom chorobowym.

Termin:

 • 01-03.03.2024

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – wykłada w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na kierunku Zielarstwo, a także na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na studiach podyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym („Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych”) oraz na Wydziale Technologii Żywności („Żywienie człowieka i dietetyka”). Prowadzi badania nad roślinami zielarskimi, które dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców w żywieniu człowieka, dietetyce i kosmetologii. Jest autorem lub współautorem licznych artykułów oraz książek o tematyce zielarskiej takich jak:
1.) Krajowe rośliny olejkowe, (Wyd. Know-How Kraków s.138),
2.) 500 przypraw i ziół leczniczych, (Wyd. SBM Sp.z.o.o Warszawa, s.384),
3.) Tajemnice ziół (Wyd. Rafael Kraków, s.199),
4.) Uprawa roślin zielarskich, (Wyd. Uczelniane UTP w Bydgoszczy, s.: 346)
5.) Rośliny prozdrowotne w uprawach małoobszarowych, Wyd. UTP w Bydgoszczy, s.: 239),
6.) Adaptogeny a odporność organizmu, (Wyd. Szpalanka Lab, Kraków, s. 216),
7.) Zioła wspomagające sprawność seksualną (Wyd. Politechnika Bydgoska, ss. 198).
8.) Adaptogens (Wyd. Politechnika Bydgoska, ss. 128).
Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Scriptorium – illumination workshops

Subject:

Miniature from a psalter: King David with musical instruments

In the Middle Ages, psalters were one of the most popular types of manuscripts. Books containing all 150 biblical psalms were often richly illuminated. Even in more modestly illuminated copies, the first page was usually decorated.

The decoration system evolved into a fixed set of ornate initials which arrange psalms into groups. The first psalm begins with the words: Beatus vir qui non abiit in consilium impiorum … „Blessed is the man…”. The usual practice of medieval illuminator was to give it some elaborate full-page miniature or a historiated initial B. These often show King David depicted as a musician, as he was believed to be the author of the psalms.
One of these initials or miniatures will be the subject of our workshops. During the classes, we will prepare pigments with a binder according to a medieval recipe. Step by step, we will be making a copy of a beautiful miniature, the very way medieval masters did. Practical classes will be accompanied by two lectures on the techniques of medieval illuminators and the iconography of medieval psalters.

Who is it for?:

This workshop is suitable both for beginners and those with some experience in medieval illumination. It is targeted at English speaking adults (those who speak Polish are invited to my other workshops). No experience is required in either drawing or painting. During the workshop, you will learn medieval techniques of illumination step by step.

Workshop date:

 • Cancelled

Others workshops in Polish language: www.domgosci.benedyktyni.com/warsztaty-kaligrafii-2023

Workshop tutor:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Illuminator, calligrapher, art historian, graduate of the Jagiellonian University. In 2007, I graduated with honours from the European Institute of Illumination and Manuscripts in Angers, France.
For 10 years, I have been running School of Calligraphy and Illumination in Cracow—since 2016 together with Ewa Landowska, under the name of Atelier Landowska & Bodziony. Since 2016, I have also been running courses for students of Cracow universities, including Department of Industrial Forms at the Academy of Fine Arts and part of the curriculum of Editorial Studies.
I am also the founder of the Studio of Calligraphy and Illumination which creates commissioned works in the field of miniature painting and calligraphy.
Since 2008, I have run a series of workshops called SKRYPTORIUM at the Benedictine Cultural Institute in Tyniec, Cracow.
I am the co-author of the textbooks for calligraphy Piękna litera / A Beautiful Letter, the first volume of which was published in 2016, followed by the second in 2018.
I speak English, French and some Spanish.
www.barbarabodziony.pl

 

Costs:

1 050 PLN + accommodation fee

 

Benedyktyński Program Zarządzania – Synteza

Zarys tematu
Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w odnalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie o niezmiennej aktualności zaleceń Reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie, także w życiu osób świeckich. Wskazuje ona na zależność pomiędzy efektywnym przewodzeniem innymi a świadomym i skutecznym kierowaniem własnym życiem. Zaleca także przestrzeganie właściwych standardów w relacjach (w tym w relacji zależności), podejmowaniu decyzji czy realizacji określonych kategorii zadań. Odwołanie się do Reguły oraz równoległa analiza funkcjonowania mnichów i osób świeckich oraz klasztoru i firmy stwarza tło dla odkrycia skutecznych sposobów poprawy jakości zarządzania sobą i innymi.

Adresaci

 • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nienastawionymi na zysk
 • menedżerowie
 • liderzy wspólnot chrześcijańskich

Termin:

 • 23-25.05.2024

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

 

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej  konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, a także wykładowca zarządzanie na uczelniach biznesowych. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od ponad dekady warsztaty tynieckie poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec. W klasztorze pełnił funkcję Przeora i wychowawcy. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. Obecnie archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Koszt udziału:

600 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji. Historie biblijne – Jonasz

Zarys tematu:

Historie biblijne – Jonasz

Na początku księgi Pan wzywa Jonasza, by poszedł głosić Niniwie upomnienie, bo „jej nieprawość dotarła przed oblicze Pana”. Jonasz jednak nie za bardzo ma ochotę spełnić niewygodne posłannictwo i daje nogi za pas. Żeby uciekać skutecznie przed swoim przeznaczeniem wsiada na okręt płynący do Tarszisz. W trakcie podróży rozpętuje się burza, a winą za ten żywioł zagrażający statkowi marynarze obarczają proroka.  Jonasz ma świadomość, że wypowiedział Bogu nieposłuszeństwo, i że burza może być kara zesłaną na niego. Oddaje się marynarzom prosząc by go wyrzucili za burtę. Co skwapliwie czynią. Jonasza połyka olbrzymia ryba. W jej wnętrznościach prorok spędzi 3 dni.

Historia Jonasza bardzo często w Bibliach średniowiecznych ilustrowana jest właśnie tą sceną.  Ze statku na burzowym morzu marynarze wrzucają Jonasza prosto w paszczę wielkiej ryby. Zachowało się wiele malowniczych przedstawień tej sceny i ona właśnie będzie przedmiotem naszych warsztatów.

Adresaci:

Na warsztaty zapraszam zarówno osoby początkujące w iluminatorstwie jak i zaawansowane.

Barbara Bodziony

 

Termin:

10-14.05.2021

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 17.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

Jak radzić sobie ze stresem? Część druga. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia!

Zarys tematu:

Według mnie człowiek został stworzony przez Boga jako mikrokosmos obdarowany przez Niego wszystkim, co jest potrzebne aby być szczęśliwym. Szczęście, rozumiane jako nieustanne przybliżanie się do Boga, wymaga od nas zmiany myślenia, adaptacji, poszukiwania nowych sposobów. O tym, że takie szczęście jest możliwe zapewniają biografie świętych. Bliska jest mi myśl Ignacego Loyoli: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie”. Spotkania w Tyńcu dają możliwość realizacji tego zalecenia w pełni. Modlitwa z mnichami pozwala na pogłębioną refleksję nad życiem oraz powierzenie radości i trosk Panu Bogu. Częścią, która zależy od działania człowieka chciałbym zająć się na warsztacie, służąc moim doświadczeniem życiowym i biznesowym. Zależy mi, aby podczas wspólnie spędzonych godzin odkryć i na nowo umocnić swoje powołanie. Podregulować busolę tego, co w życiu jest dla nas najważniejsze. Naoliwić mechanizm zegara efektywności i skuteczności. W oczach Boga każdy z nas jest Jego umiłowanym dzieckiem. Na spotkaniu chciałbym zwrócić uwagę na nasze myśli, przekonania i język jakim się posługujemy. Czy poprzez myśli, przekonania i słowa jakich używamy widać tę miłość? Podczas spotkania chciałbym zaprosić Cię do świadomej pielęgnacji ogrodu relacji z kluczowymi osobami. Wspólnie odpowiemy na pytanie: czy można wzmacniać relacje tak, jak zasilamy konto bankowe? A jeśli na to wszystko nie masz siły, to zapraszam Cię do odkrycia swoich mocnych stron i motywacyjnego DNA. To kolejny dar, który nie powinien leżeć odłogiem. Spotkanie zakończymy grą. Grą w której stawką jest nasze zadowolenie z życia wbrew zniechęceniu i skłonności do odkładania ważnych spraw na potem. Tu nie będzie przegranych. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się sprawić, aby chciało się tak, jak teraz (czasami) się nie chce.

Podczas warsztatu dowiesz się:

 • jakie masz mocne strony i jak nimi zarządzać
 • w jakim stopniu to, co robisz odnosi się do Twojego systemu wartości
 • jakie przekonania wspierają to co robisz w domu i pracy
 • jakie jest Twoje motywacyjne DNA
 • w jaki sposób działać skutecznie

Podczas warsztatu będziemy się uczyć jak:

 • określać swoje życiowe priorytety
 • weryfikować czy to, co robisz jest zgodne z Twoim systemem wartości
 • w prosty sposób zarządzać swoją efektywnością
 • stosować metody budowania udanych i trwałych relacji z ludźmi
 • pielęgnować w sobie racjonalne i wspierające przekonania

Adresaci:

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą w świadomy sposób adaptować się do nowych wyzwań i sytuacji; pragną wzmocnić osobiste zasoby, podnieść satysfakcję z podejmowanych zadań i budowanych relacji; chcą dowiedzieć się, jak odzyskać wewnętrzny spokój.

Termin:

 • 18-20.08.2023 Jak radzić sobie ze stresem? Część druga. 
 • 29.09-01.10.2023 Jak radzić sobie ze stresem? Część druga. 

Czas trwania: od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 13.00 

 

Prowadzący:

Marek Jamróz – trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

Na warsztat zapraszamy wszystkich, nawet osoby, które nie brały udziału w części pierwszej. W szczególnych sytuacjach prosimy o kontakt z organizatorami.

Koszt udziału wraz z materiałami:

350,00 zł + opłata za pobyt