Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematu:
Miniatura & kaligrafia : Biblia z Cluny

Warsztaty idealne dla osób początkujących. Będzie kaligrafia – jedna z najpiękniejszych, minuskuła karolińska oraz podstawy z malowania, czyli prosty inicjał. Zapraszam też zaawansowanych oto wyzwanie:; stworzymy całą stronicę z kaligrafią i inicjałem (wielkość Biblii 50cmx38 cm!).

Przedmiotem warsztatów, naszym wzorem, będzie wspaniała Biblia romańska z Cluny.
W X wieku w Cluny powstał klasztor, który stał się jednym z najbardziej znaczących i wpływowych klasztorów średniowiecznych. Klasztor ten stał się zaczątkiem wielkiej reformy życia monastycznego zwanej reformą kluniacką. Z klasztorem było związane wiele klasztorów tworząc swoista sieć, podporządkowaną domowi macierzystemu w Cluny. Opaci podległych mu klasztorów byli jakby zastępcami głównego opata Cluny, który sprawował nad nimi władzę w zakresie np. mianowania przeorów. W szczytowym okresie potęgi opactwa – w XII wieku – posiadało ono, według różnych źródeł, od 800 do 1200 klasztorów podległych.

W tym ogromnym klasztorze istniało oczywiście wielkie skryptorium, produkowano wiele ksiąg. Zapewne tu powstała piękna wielkoformatowa biblia w ostatniej ćwierci XII wieku. Oprócz starannej kaligraficznej minuskuły karolińskiej, księga dekorowana jest wielkiej urody, prostymi inicjałami.

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii lub te co już kaligrafują, ale minuskuła nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Terminy:

 

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 19.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

o. Stanisław Kyc OSB (współprowadzący)

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

540 zł + opłata za pobyt