Dzień skupienia dla szachistów

Zarys tematu:

Szachy mogą fascynować i ekscytować. Wymagają podjęcia wysiłku, pracy i systematyczności.  Aby zaś wytrwać w ćwiczeniu, trzeba być skupionym i wyciszonym. W zmaganiu na szachownicy i w życiu łatwo zatracić pokój, wewnętrzne skupienie i koncentrację. Każdy potrzebuje czasu wyciszenia, odpoczynku. Dla tych, którzy zmagają się na szachownicy i w życiu proponujemy czas skupienia, aby przyjrzeć się sobie, zwrócić się do Boga i zreflektować swoje decyzje szachowe i życiowe. Pomóc w tym może wspólna modlitwa, duchowość chrześcijańska i benedyktyńska.

Adresaci:

Szachiści zawodowi i amatorzy, sędziowie, trenerzy szachowi.

Termin:

 • 03.12.2022 r. – Adwentowy dzień skupienia
 • 25.02.2023 r. – Wielkopostny dzień skupienia

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 17.30

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. podprzeorem i wychowawcą. Obecnie pełni funkcję Przeora. Autor Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem, Medytować to… , Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

Koszt udziału:

ofiara za udział + 40 zł za posiłki (obiad i przerwa kawowa)

Warto zobaczyć

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematów:

Iluminacje z rękopisu Lindisfarne

Na północno-wschodnim wybrzeżu Szkocji znajduje się wyspa pływowa zwana Lindisfarne. W 635 roku na tej niewielkiej wyspie zbudowano klasztor, który przez ponad 200 lat był tętniącym ośrodkiem duchowości i kultury monastycznej. Klasztor założył św. Aiden, charyzmatyczny mnich sprowadzony ze słynnej Iony przez króla Northumbrii, Oswalda. Ten anglosaski władca pragnął misjonarzy, którzy schrystianizowaliby pogańskie królestwa Bernicji i Derii. W skryptorium klasztornym powstał wspaniały rękopis zwany Ewangeliarzem z Lindisfarne. Jedno z arcydzieł sztuki zdobniczej wczesnego średniowiecza. Zapraszam na warsztaty, na których będziemy malować motywy z tej niezwykłej księgi.

 

Miniatura z psałterza: psalm 101(102)   
Panie, słuchaj modlitwy mojej,
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

Od początku formowania się pierwszych klasztorów księga psalmów była jedną z najważniejszych w biibliotece. Ten zbiór przejmujących pieśni przypisywanych królowi Dawidowi znany był każdemu mnichowi na pamięć. Wielokrotnie w ciągu dnia modlono się psalmami. Nic dziwnego, że wcześnie powstały opracowania tego zbioru jako osobnej książki. Psałterze były często bogato zdobione. Jeśli zleceniodawca chciał nabyć skromniejszy egzemplarz, zdobienia umieszczano się w malowanych, ozdobnych inicjałach niektórych psalmów. Jednym z takich psalmów, często zdobiony nawet całostronicowym inicjałem, był psalm 101 zaczynający się po łacinie od słów: Domineexaudi orationem meam.  Stronnica z tym inicjałem będzie przedmiotem naszych warsztatów.

 

Miniatura z rękopisu muzycznego  Cantigas de Santa Maria

Cantigas de Santa Maria jest zbiorem 420 poematów- pieśni  w języku staro–galicyjskim z notacją muzyczną spisanych w czasie panowania Alfonsa Alfonso X El Sabio (1221–1284). Często autorstwo poematów jest przypisywane właśnie jemu. Jest to największy średniowieczny zbiór mono monofonicznych pieśni – wszystkie dedykowanie są Dziewicy Marii. W wierszowanych utworach Maria wychwalana jest jako cudotwórczyni, interweniująca w nadprzyrodzony sposób  w życie zwykłych ludzi.  Zachowały się cztery rękopisy Cantigas. 

Przedmiotem warsztatów będzie kodeks E przechowywany w w bibliotec El  Escorial. E – codice princeps znany jest  również pod nazwą códice de los músicos. Rękopis E zawiera wspaniałą kolekcję wizerunków muzykantów trzymających instrumenty muzyczne. Wśród przedstawionych tam instrumentów znajdziemy min:  platerspiel , flety poprzeczne, jednoręczne i piszczałki, rogi i trąbki, szałamaję i portatyw, podwójny klarnet i lutnię, rabab i pitolę, gitarę mauretańską i łacińską, cytrę i psalterium, harfę, tamburyn, dzwonki i kurant oraz lirę korbową

Nasza praca obejmie miniaturę muzykantów wraz z fragmentem notacji muzycznej i tekstu pieśni.

 

Maria Magdalena w przedstawieniu noli me tangere

Maria Magdalena, jedna z kobiet z kręgu uczniów Chrystusa, miała w swoim życiu kilka spotkań z Mistrzem.  Były one zawsze znaczące, odmieniające ją całkowicie.  Kiedy Jezus wypędza z niej siedem złych duchów rozpoczyna nowe życie, blisko swojego Wybawiciela. Jest  z nim do końca. Niezwykłe jest, że Chrystus właśnie ją wybiera, by się  jej pokazać już po zmartwychwstaniu. Scena pełna w głębokie treści, które przez wieki rozważali ojcowie kościoła i teologowie,  rozegrała się wg. Św. Jana przed grobem pańskim, w ogrodzie. Zrozpaczona Maria Magdalena płacze gdy ukazuje się jej Zmartwychwstały. W pierwszej chwili nie poznaje go , biorąc go za ogrodnika. Dopiero kiedy ten zwraca się do niej: Miriam, rozumie, że to Chrystus. Pada mu do stóp. Chrystus odsuwa się mówiąc : noli me tangere (wg łacińskiej Wulgaty) i nie pozwala się dotknąć Marii.  Ta scena przedstawiona jest w rękopisach w wielu  wariantach, a umieszczenie jej w ogrodzie, wśród roślinności, pozwala ilustratorom na stworzenie pięknych miniatur.
Zapraszam na wykonanie jednej z nich.

 

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na warsztatach zawsze są mile widziani początkujący, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

Terminy:

 • 20-26.11.2023 Iluminacje z rękopisu Lindisfarne
 • 26.02-03.03.2024 Miniatura z psałterza: psalm 101(102) 
 • 13-19.05.2024 Miniatura z rękopisu muzycznego  Cantigas de Santa Maria
 • 22-28.07.2024 Maria Magdalena w przedstawieniu noli me tangere

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Andrzej Haase OSB – święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 i następnie przez 16 lat duszpasterzował w parafiach Archidiecezji Gdańskiej. W roku 2008 wstąpił do opactwa w Tyńcu, gdzie w latach 2013-2022 był proboszczem tutejszej parafii. Od roku 2022 pełni funkcję ekonoma opactwa.

Koszt udziału:

1000 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematów:

 

Wczesny gotyk

W tym roku zapraszam na zapoznanie się z kilkoma stylami pism gotyckich.
Zaczniemy od pisma, które wyrasta z pisma karolińskiego, ale już ma pewne cechy pisma gotyckiego. Główne kreski, składające się na poszczególne litery, zaczynają się załamywać, choć jeszcze nie konsekwentnie. Jest to pewnego rodzaju kompromis, a może bardziej spotkanie łagodnych łuków i ostrych załamań. Niektórzy paleografowie nazywają je wczesnym gotykiem, gdyż już nie jest to minuskuła karolińska, ale jeszcze nie w pełni litera gotycka. Inni podkreślają „ gotyckość” nowych form nazywając zmieniające się pismo protogotykiem.
Jakkolwiek je nie nazwiemy jest to bardzo piękne i stosunkowo łatwe do nauczenia się pismo.

Gotyk – tekstura ( textus quadratus)

Na tym warsztacie poznamy najbardziej wszystkim znaną formę liter gotyckich.
Teksturę rozpoznamy po konsekwentnym łamanym dukcie liter i charakterystycznych romboidalnych zakończeniach nóżek liter. Trzonki liter się skracają, światła między literami są mniejsze niż w minuskule karolińskiej, litery stają bliżej siebie, zmniejsza się też interlinia. Pismo to wymaga dużej uwagi i dyscypliny. Warto!

Gotyk – rotunda

Ostatnie pismo z naszego cyklu pism gotyckich. Tym razem pracować będziemy nad piękną, południową odmianą tekstury, która wykształciła się we Włoszech.
W tej odmianie charakterystyczna jest pewna okrągłość liter, które są szersze niż w północnej wersji tekstury. Więcej elementów liter otrzymuje łukowate wykończenia, które współgrają harmonijnie z kanciastymi formami. Niezwykle piękne, czytelne pismo, które znamy min z wielu wspaniałych włoskich antyfonarzy i graduałów późnego średniowiecza.

 

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii lub te co już kaligrafują, ale minuskuła nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Terminy:

 • 27-29.10.2023 Wczesny gotyk
 • 19-21.01.2024 Gotyk – tekstura (textus quadratus)
 • 19-21.04.2024 Gotyk – rotunda

Rozpoczęcie: godz. 19.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony 

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Andrzej Haase OSB – święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 i następnie przez 16 lat duszpasterzował w parafiach Archidiecezji Gdańskiej. W roku 2008 wstąpił do opactwa w Tyńcu, gdzie w latach 2013-2022 był proboszczem tutejszej parafii. Od roku 2022 pełni funkcję ekonoma opactwa.

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Medytacja Wschodu i Zachodu, czyli modlitwa Jezusowa i różaniec

Zarys tematu:

Różaniec w Kościele Zachodnim jest powszechnie znany. Modlitwa Jezusowa już mniej. Jest bardziej popularna w Kościele Wschodnim. Chociaż jedna, jak i druga forma modlitwy ma swoich zwolenników, jak i przeciwników i różni się od siebie to… łączy je jedno – o obu z nich możemy mówić jako o medytacji. Medytacja, czyli co…? Co łączy, a co dzieli modlitwę Jezusową i różaniec?

Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź biorąc udział w rekolekcjach. To dobra okazja by głębiej poznać obie formy tych modlitw, ich historię, tradycję i teologię. Wydarzeniem wyjątkowym tego czasu będzie spojrzenie na te modlitwy przez doświadczenie dwóch starych tradycji zakonnych, czyli benedyktyńskiej oraz dominikańskiej. Rekolekcje zostaną poprowadzone wspólnie przez benedyktyna i dominikanina. Będzie podczas nich okazja do modlitwy indywidualnej, spotkań i rozmów.

Adresaci:

Wszyscy, którzy są zainteresowani modlitwą Jezusową i różańcową.

Termin:

 • 04-07.01.2024
 • 25-28.04.2024

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. podprzeorem i wychowawcą. Obecnie pełni funkcję Przeora. Autor Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem, Medytować to… , Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

Marcin Rutecki OP –dominikanin. W zakonie od 2010 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Magister prawa oraz teologii. Pracował jako asystent sędziego w olsztyńskim Sądzie Rejonowym oraz jako nauczyciel przedmiotów prawnych. W latach 2018-2022 pełnił funkcję sekretarza Polskiej Prowincji Dominikanów. Mieszka w Krakowie. Autor książki Przyjaciel, moją drogą do Boga.

Koszt udziału:

200 zł + opłata za pobyt

Spotkanie z ikoną

Zarys tematu:

W czasie rekolekcji będziemy odkrywać treść ikony, jej znaki, symbole, gesty. Spotkanie z ikoną jest zawsze spotkaniem z samym Bogiem, dlatego będzie to również czas kontemplacji i modlitwy przed ikoną.

 

Adresaci:

Rekolekcje są skierowane do osób, które kochają ikonę i duchowość Wschodu, oraz chcieliby ją lepiej poznać.

 

Termin:

 • 28-30.04.2023: Spotkanie z ikoną Przemienienia Pańskiego
 • 9-11.06.2023: Spotkanie z ikoną Trójcy Świętej anulowane

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Mikołaj Jastrzębski OSB – mnich tyniecki. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Śluby wieczyste złożył w 2020 r. Zajmuje się sztuką i duchowością Wschodu.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt

Rok łaski

Część 1: Od Adwentu do Chrztu Pańskiego
Część 2: Od Wielkiego Postu do Pięćdziesiątnicy
Część 3: Od Trójcy Świętej do Matki Bożej Częstochowskiej
Część 4: Od Podwyższenia Krzyża Świętego do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Zarys tematu:

Bóg chce z nami iść przez cały rok łaski. Gromadzi nas razem na Liturgii, aby kształtować nas
Słowem Bożym, uobecniać w swoim ludzie tajemnicę Paschy Pana, który przez Komunię Świętą jednoczy się z nami, upodabnia nas do Siebie i idzie w naszą codzienność, aby ją uświęcać.

Kompozycje liturgiczne w kościele tynieckim powstawały drogą trzech kroków:
1. Lektura czytań liturgicznych i modlitw mszalnych.
2. Wydobycie orędzia liturgicznego.
3. Przekład orędzia na kompozycję.

Tą samą drogą będziemy odczytywać przesłanie kompozycji. Celem rekolekcji jest zainspirowanie do przekładu Ewangelii na osobiste życie chrześcijańskie.

 

Adresaci:

Ci, którzy chcą pogłębić swoją więź z Bogiem i Jego ludem.

Dodatkowe informacje:

Prowadzić nas będą kompozycje opublikowane przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC w albumie: SŁOWO i kwiat.

Inne pomoce:
KWIATY PRZY OŁTARZU dar i modlitwa t.1 i t.2 (e-book w PDF dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

Rekolekcje weekendowe z tyniecką ikebaną DROGI PANA I JEGO LUDU części: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 (w formie e-booka z kolorowymi zdjęciami dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

DROGA KRÓLA (e-book w PDF dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

Zobacz więcej na stronie tynieckiej ikebany

Termin:

 • 28-31.07.2022: Od Trójcy Świętej do Matki Bożej Częstochowskiej
 • 8-11.09.2022: Od Podwyższenia Krzyża Świętego do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 • 12-15.01.2023: Od Adwentu do Chrztu Pańskiego
 • 13-16.04.2023: Od Wielkiego Postu do Pięćdziesiątnicy

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Hieronim St. Kreis OSB – mnich tyniecki od 1983. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. W latach 1990-2005 oraz 2013-2018 układał kompozycje w kościele tynieckim. W latach 2008-2010 opracował założenia tynieckiej ikebany (tynike). Autor podręcznika do ikebany liturgicznej oraz innych publikacji (m.in. tomików wierszy).

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje wielkopostne

Zarys tematu:

Rekolekcje wielkopostne mają na celu powrót do źródeł „ad fontes” życia
chrześcijańskiego. Sakramenty Kościoła i ich rola w życiu każdego człowieka będą
wyznaczać ramy tegorocznych rekolekcji. Dlaczego sakramenty są tak ważne? Głównym źródłem rozważań będą teksty kard. Ratzingera.

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Termin:

 • 08-10.03.2024

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Antoni Leńczowski OSB – benedyktyn tyniecki. Do klasztoru wstąpił w 2014 r., śluby wieczyste złożył w 2019 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2023 r. W klasztorze pełni funkcję m.in. sekretarza kapituły, bibliotekarza, kantora i zakrystiana. Interesuje się muzyką kościelną. 

Koszt udziału:

180 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje adwentowe

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

Termin:

 • 08-10.12.2023

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Mikołaj Jastrzębski OSB – mnich tyniecki. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Śluby wieczyste złożył w 2020 r. Zajmuje się sztuką i duchowością Wschodu.

 

Koszt udziału:

180 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji. Romańskie inicjały.

Zarys tematu:

Romańskie inicjaly z XII wiecznej Biblii z Burry St. Edmunds w Suffolk

Zachowany rękopis Biblii (Corpus Christi College /Cambridge MS 2) to wspaniały przykład luksusowych biblii romańskich przeznaczonych raczej do użytku liturgicznego. Biblia został napisana i ozdobiona dla klasztoru St Edmunds Berry w Suffolk przez Mistrza Hugo. Wielkość kart Biblii z Burry ST. Edmunds to 52,2 cm×36 cm.

Zachował się niestety tylko jeden tom tej wspaniałej Biblii. Rękopis ozodobiony jest 6 miniaturami i 42 ornamentalnymi inicjałami. Rozbudowane dekoracyjne inicjały wykonane są na najwyższym poziomie artystycznym W świetnej krescei bardzo bogatej kolorystyce. Iluminacje te stanowią wyjątkowy przykład mistrzowskiego zdobnictwa jakie osiągnęły skryptoria angielskie z tego okresu. Nie zachowały się wszystkie, wykonane zapewne wtedy Biblie, jednak te, które znamy, jak Biblia Winchester czy Lambeth, są świadectwem wyjątkowego poziomu artystycznego rzemieślników książki XII-wiecznych skryptoriów angielskich.

Pracować będziemy nad kopią tych pięknych inicjałów. Wspólnie przygotowujemy spoiwo, według receptur średniowiecznych i przyrządzamy farby na bazie pigmentów sypkich. Warsztatom towarzyszyć będzie wykład na temat Biblii z Burry st Edmunds oraz innych wspaniałych bilii romańskich.

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na te warsztaty zapraszam szczególnie, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

 

Termin:

 • 16-22.05.2022 r.

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Dr Magdalena Łanuszka

Dr Magdalena Łanuszka– Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor historii sztuki, mediewistka. Ma na koncie współpracę z różnymi instytucjami: w zakresie dydaktyki (wykłady m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, licznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku), pracy badawczej (m.in. dla University of Glasgow, Polskiej Akademii Umiejętności), oraz popularyzatorskiej (m.in. dla Archiwów Państwowych, Małopolskiego Instytutu Kultury, Biblioteki Narodowej, Radia Kraków, Tygodnika Powszechnego). W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie administruje serwisem Art and Heritage in Central Europe oraz prowadzi lokalną redakcję RIHA Journal. Od 2009 r. prowadzi wykłady z zakresu średniowiecznego malarstwa książkowego, kodykologii oraz paleografii łacińskiej dla uczestników warsztatów Barbary Bodziony.
Autorka bloga o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce: www.posztukiwania.pl

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Tajemnice ziół – zioła w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Zarys tematu:

Na wykładzie omówione zostaną najważniejsze substancje czynne roślin zielarskich i przyprawowych mające zastosowanie w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych. Słuchacze poznają zioła i przyprawy zawierające antyoksydanty, substancje adaptogenne oraz olejki eteryczne wykorzystywane w profilaktyce najpopularniejszych chorób, takich jak np.: nowotwory, cukrzyca, czy też choroby przewodu pokarmowego. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z tłoczonymi na zimno olejami ziołowymi oraz maceratami z roślin oleistych i ziół, ich działaniem, sposobem wytwarzania w warunkach domowych i możliwościami wykorzystania.

Adresaci:

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych utrzymaniem stałej wagi, wzmocnieniem odporności organizmu, czy też profilaktyką dotyczącą najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych. Szczególna uwaga poświęcona będzie gatunkom roślin zawierających specyficzne substancje biologicznie czynne wykorzystywane w dietach zapobiegających określonym jednostkom chorobowym.

Termin:

 • 01-03.03.2024

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – wykłada w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na kierunku Zielarstwo, a także na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na studiach podyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym („Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych”) oraz na Wydziale Technologii Żywności („Żywienie człowieka i dietetyka”). Prowadzi badania nad roślinami zielarskimi, które dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców w żywieniu człowieka, dietetyce i kosmetologii. Jest autorem lub współautorem licznych artykułów oraz książek o tematyce zielarskiej takich jak:
1.) Krajowe rośliny olejkowe, (Wyd. Know-How Kraków s.138),
2.) 500 przypraw i ziół leczniczych, (Wyd. SBM Sp.z.o.o Warszawa, s.384),
3.) Tajemnice ziół (Wyd. Rafael Kraków, s.199),
4.) Uprawa roślin zielarskich, (Wyd. Uczelniane UTP w Bydgoszczy, s.: 346)
5.) Rośliny prozdrowotne w uprawach małoobszarowych, Wyd. UTP w Bydgoszczy, s.: 239),
6.) Adaptogeny a odporność organizmu, (Wyd. Szpalanka Lab, Kraków, s. 216),
7.) Zioła wspomagające sprawność seksualną (Wyd. Politechnika Bydgoska, ss. 198).
8.) Adaptogens (Wyd. Politechnika Bydgoska, ss. 128).
Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt