Skryptorium – Warsztaty iluminacji. Romańskie inicjały.

Zarys tematu:

Romańskie inicjaly z XII wiecznej Biblii z Burry St. Edmunds w Suffolk

Zachowany rękopis Biblii (Corpus Christi College /Cambridge MS 2) to wspaniały przykład luksusowych biblii romańskich przeznaczonych raczej do użytku liturgicznego. Biblia został napisana i ozdobiona dla klasztoru St Edmunds Berry w Suffolk przez Mistrza Hugo. Wielkość kart Biblii z Burry ST. Edmunds to 52,2 cm×36 cm.

Zachował się niestety tylko jeden tom tej wspaniałej Biblii. Rękopis ozodobiony jest 6 miniaturami i 42 ornamentalnymi inicjałami. Rozbudowane dekoracyjne inicjały wykonane są na najwyższym poziomie artystycznym W świetnej krescei bardzo bogatej kolorystyce. Iluminacje te stanowią wyjątkowy przykład mistrzowskiego zdobnictwa jakie osiągnęły skryptoria angielskie z tego okresu. Nie zachowały się wszystkie, wykonane zapewne wtedy Biblie, jednak te, które znamy, jak Biblia Winchester czy Lambeth, są świadectwem wyjątkowego poziomu artystycznego rzemieślników książki XII-wiecznych skryptoriów angielskich.

Pracować będziemy nad kopią tych pięknych inicjałów. Wspólnie przygotowujemy spoiwo, według receptur średniowiecznych i przyrządzamy farby na bazie pigmentów sypkich. Warsztatom towarzyszyć będzie wykład na temat Biblii z Burry st Edmunds oraz innych wspaniałych bilii romańskich.

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na te warsztaty zapraszam szczególnie, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!

 

Termin:

 • 16-22.05.2022 r.

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

Dr Magdalena Łanuszka

Dr Magdalena Łanuszka– Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor historii sztuki, mediewistka. Ma na koncie współpracę z różnymi instytucjami: w zakresie dydaktyki (wykłady m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, licznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku), pracy badawczej (m.in. dla University of Glasgow, Polskiej Akademii Umiejętności), oraz popularyzatorskiej (m.in. dla Archiwów Państwowych, Małopolskiego Instytutu Kultury, Biblioteki Narodowej, Radia Kraków, Tygodnika Powszechnego). W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie administruje serwisem Art and Heritage in Central Europe oraz prowadzi lokalną redakcję RIHA Journal. Od 2009 r. prowadzi wykłady z zakresu średniowiecznego malarstwa książkowego, kodykologii oraz paleografii łacińskiej dla uczestników warsztatów Barbary Bodziony.
Autorka bloga o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce: www.posztukiwania.pl

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Tajemnice ziół – profilaktyka wybranych chorób cywilizacyjnych

 

Zarys tematu:

Zioła w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych”, omówione zostaną gatunki ziół stosowane w profilaktyce lub wspomaganiu leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość, nerwica, obniżona odporność organizmu, choroby układu krążenia. Szczegółowo scharakteryzowane będą gatunki ziół o działaniu:

 • immunostymulującym i/lub immunomodulującym,
 • antyoksydacyjnym,
 • przeciwcukrzycowym,
 • hepatoprotekcyjnym

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z przetwarzaniem wybranych gatunków ziół (napary, odwary, octy, oleje ziołowe) i ich stosowaniem w fitoterapii oraz wykorzystaniem wybranych olejków eterycznych do inhalacji, masaży i kąpieli.

 

Adresaci:

Warsztaty „Zioła w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” adresowane są do osób zainteresowanych stosowaniem roślin leczniczych w profilaktyce popularnych chorób cywilizacyjnych, znaczeniem/wykorzystaniem ziół i miodu jako środków towarzyszących terapii konwencjonalnej, a także doborem olejków eterycznych do masaży, kąpieli, inhalacji i innych zapachowych produktów w warunkach domowych.

 

Termin:

 

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska 

– pracuje w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia i wykłada na II stopniu Kosmetologii, a także na Studiach Podyplomowych „Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych” na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz na kursie „Żywienie człowieka i dietetyka” na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania nad roślinami zielarskimi, które dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców w żywieniu człowieka, dietetyce i kosmetologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 pozycji wydanych drukiem. Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

 

Koszt udziału:

350 zł + opłata za pobyt

Scriptorium – illumination workshops

Subject:

Miniature from a psalter: King David with musical instruments

In the Middle Ages, psalters were one of the most popular types of manuscripts. Books containing all 150 biblical psalms were often richly illuminated. Even in more modestly illuminated copies, the first page was usually decorated.

The decoration system evolved into a fixed set of ornate initials which arrange psalms into groups. The first psalm begins with the words: Beatus vir qui non abiit in consilium impiorum … „Blessed is the man…”. The usual practice of medieval illuminator was to give it some elaborate full-page miniature or a historiated initial B. These often show King David depicted as a musician, as he was believed to be the author of the psalms.
One of these initials or miniatures will be the subject of our workshops. During the classes, we will prepare pigments with a binder according to a medieval recipe. Step by step, we will be making a copy of a beautiful miniature, the very way medieval masters did. Practical classes will be accompanied by two lectures on the techniques of medieval illuminators and the iconography of medieval psalters.

Who is it for?:

This workshop is suitable both for beginners and those with some experience in medieval illumination. It is targeted at English speaking adults (those who speak Polish are invited to my other workshops). No experience is required in either drawing or painting. During the workshop, you will learn medieval techniques of illumination step by step.

 

Workshop date:

 • 8-13.05.2023

The beginning: 11.00 am

The end: 1.00 pm

 

Workshop tutor:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Illuminator, calligrapher, art historian, graduate of the Jagiellonian University. In 2007, I graduated with honours from the European Institute of Illumination and Manuscripts in Angers, France.
For 10 years, I have been running School of Calligraphy and Illumination in Cracow—since 2016 together with Ewa Landowska, under the name of Atelier Landowska & Bodziony. Since 2016, I have also been running courses for students of Cracow universities, including Department of Industrial Forms at the Academy of Fine Arts and part of the curriculum of Editorial Studies.
I am also the founder of the Studio of Calligraphy and Illumination which creates commissioned works in the field of miniature painting and calligraphy.
Since 2008, I have run a series of workshops called SKRYPTORIUM at the Benedictine Cultural Institute in Tyniec, Cracow.
I am the co-author of the textbooks for calligraphy Piękna litera / A Beautiful Letter, the first volume of which was published in 2016, followed by the second in 2018.
I speak English, French and some Spanish.
www.barbarabodziony.pl

 

Costs:

1 050 PLN + accommodation fee

 

Benedyktyński Program Zarządzania – Synteza

Zarys tematu
Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w odnalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie o niezmiennej aktualności zaleceń Reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie, także w życiu osób świeckich. Wskazuje ona na zależność pomiędzy efektywnym przewodzeniem innymi a świadomym i skutecznym kierowaniem własnym życiem. Zaleca także przestrzeganie właściwych standardów w relacjach (w tym w relacji zależności), podejmowaniu decyzji czy realizacji określonych kategorii zadań. Odwołanie się do Reguły oraz równoległa analiza funkcjonowania mnichów i osób świeckich oraz klasztoru i firmy stwarza tło dla odkrycia skutecznych sposobów poprawy jakości zarządzania sobą i innymi.

Adresaci

 • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nienastawionymi na zysk
 • menedżerowie
 • liderzy wspólnot chrześcijańskich

 

Termin:

 • 25-27.05.2023

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

 

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej  konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, a także wykładowca zarządzanie na uczelniach biznesowych. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od ponad dekady warsztaty tynieckie poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB  –studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

 

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji. Historie biblijne – Jonasz

Zarys tematu:

Historie biblijne – Jonasz

Na początku księgi Pan wzywa Jonasza, by poszedł głosić Niniwie upomnienie, bo „jej nieprawość dotarła przed oblicze Pana”. Jonasz jednak nie za bardzo ma ochotę spełnić niewygodne posłannictwo i daje nogi za pas. Żeby uciekać skutecznie przed swoim przeznaczeniem wsiada na okręt płynący do Tarszisz. W trakcie podróży rozpętuje się burza, a winą za ten żywioł zagrażający statkowi marynarze obarczają proroka.  Jonasz ma świadomość, że wypowiedział Bogu nieposłuszeństwo, i że burza może być kara zesłaną na niego. Oddaje się marynarzom prosząc by go wyrzucili za burtę. Co skwapliwie czynią. Jonasza połyka olbrzymia ryba. W jej wnętrznościach prorok spędzi 3 dni.

Historia Jonasza bardzo często w Bibliach średniowiecznych ilustrowana jest właśnie tą sceną.  Ze statku na burzowym morzu marynarze wrzucają Jonasza prosto w paszczę wielkiej ryby. Zachowało się wiele malowniczych przedstawień tej sceny i ona właśnie będzie przedmiotem naszych warsztatów.

Adresaci:

Na warsztaty zapraszam zarówno osoby początkujące w iluminatorstwie jak i zaawansowane.

Barbara Bodziony

 

Termin:

10-14.05.2021

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 17.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

Jak radzić sobie ze stresem? Część druga. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia!

Zarys tematu:

Według mnie człowiek został stworzony przez Boga jako mikrokosmos obdarowany przez Niego wszystkim, co jest potrzebne aby być szczęśliwym. Szczęście, rozumiane jako nieustanne przybliżanie się do Boga, wymaga od nas zmiany myślenia, adaptacji, poszukiwania nowych sposobów. O tym, że takie szczęście jest możliwe zapewniają biografie świętych. Bliska jest mi myśl Ignacego Loyoli: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie”. Spotkania w Tyńcu dają możliwość realizacji tego zalecenia w pełni. Modlitwa z mnichami pozwala na pogłębioną refleksję nad życiem oraz powierzenie radości i trosk Panu Bogu. Częścią, która zależy od działania człowieka chciałbym zająć się na warsztacie, służąc moim doświadczeniem życiowym i biznesowym. Zależy mi, aby podczas wspólnie spędzonych godzin odkryć i na nowo umocnić swoje powołanie. Podregulować busolę tego, co w życiu jest dla nas najważniejsze. Naoliwić mechanizm zegara efektywności i skuteczności. W oczach Boga każdy z nas jest Jego umiłowanym dzieckiem. Na spotkaniu chciałbym zwrócić uwagę na nasze myśli, przekonania i język jakim się posługujemy. Czy poprzez myśli, przekonania i słowa jakich używamy widać tę miłość? Podczas spotkania chciałbym zaprosić Cię do świadomej pielęgnacji ogrodu relacji z kluczowymi osobami. Wspólnie odpowiemy na pytanie: czy można wzmacniać relacje tak, jak zasilamy konto bankowe? A jeśli na to wszystko nie masz siły, to zapraszam Cię do odkrycia swoich mocnych stron i motywacyjnego DNA. To kolejny dar, który nie powinien leżeć odłogiem. Spotkanie zakończymy grą. Grą w której stawką jest nasze zadowolenie z życia wbrew zniechęceniu i skłonności do odkładania ważnych spraw na potem. Tu nie będzie przegranych. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się sprawić, aby chciało się tak, jak teraz (czasami) się nie chce.

Podczas warsztatu dowiesz się:

 • jakie masz mocne strony i jak nimi zarządzać
 • w jakim stopniu to, co robisz odnosi się do Twojego systemu wartości
 • jakie przekonania wspierają to co robisz w domu i pracy
 • jakie jest Twoje motywacyjne DNA
 • w jaki sposób działać skutecznie

 

Podczas warsztatu będziemy się uczyć jak:

 • określać swoje życiowe priorytety
 • weryfikować czy to, co robisz jest zgodne z Twoim systemem wartości
 • w prosty sposób zarządzać swoją efektywnością
 • stosować metody budowania udanych i trwałych relacji z ludźmi
 • pielęgnować w sobie racjonalne i wspierające przekonania

 

Adresaci:

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą w świadomy sposób adaptować się do nowych wyzwań i sytuacji; pragną wzmocnić osobiste zasoby, podnieść satysfakcję z podejmowanych zadań i budowanych relacji; chcą dowiedzieć się, jak odzyskać wewnętrzny spokój.

 

Prowadzący:

Marek Jamróz

– trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

 

Termin:

 • 17-19.06.2022 Jak radzić sobie ze stresem? Więcej informacji.
 • 22-24.07.2022 Jak radzić sobie ze stresem? Część pierwsza. Więcej informacji.
 • 19-21.08.2022 Jak radzić sobie ze stresem? Część pierwsza. Więcej informacji.
 • 18-20.11.2022 Jak radzić sobie ze stresem? Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia! Część druga. Na warsztat zapraszamy przede wszystkim osoby, które
  brały już udział w części pierwszej. W szczególnych sytuacjach prosimy o kontakt
  z organizatorami.
 • 13-15.01.2023 Jak radzić sobie ze stresem? Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia! Część druga. Na warsztat zapraszamy przede wszystkim osoby, które
  brały już udział w części pierwszej. W szczególnych sytuacjach prosimy o kontakt
  z organizatorami.

Czas trwania: od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 13.00 

Koszt udziału wraz z materiałami:

320,00 zł + opłata za pobyt

 

Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta

Zarys tematu:

Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła Św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w kontekście zarządzania organizacją.

Program jest propozycją dla liderów, czyli osób odpowiedzialnych nie tylko za swoje życie, ale także w jakiejś mierze za życie i działania innych.

Program składa się z dwóch uzupełniających się sesji warsztatowych, które koncentrując się na różnych aspektach aktywności lidera stanowią całość, jednak uczestnictwo tylko w jednej z nich może być także owocne.

Myśląc o roli przywódcy wychodzimy od założenia, że nie będzie dobrym przywódcą ktoś, kto nie potrafi zarządzać własnym życiem. Pierwsza sesja warsztatowa (Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się więc na tym osobistym aspekcie przywództwa, w szczególności będąc pomocą i stwarzając warunki dla znajdowania życiowej równowagi pomiędzy różnymi obszarami zaangażowania oraz dla refleksji na temat celu, sensu, wartości i priorytetów. Reguła daje także praktyczne podpowiedzi pod tym kątem, które może wykorzystać również  bardzo aktywna  osoba żyjąca w świecie.

Druga część warsztatów (Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się na poszukiwaniu optymalnego modelu przywództwa, którego reprezentantem w Regule jest opat.  Okazuje się, że Benedykt był prekursorem wielu współczesnych pomysłów na przywództwo, takich jak przywództwo służebne („servantleadership”), czy też przywództwo sytuacyjne (situationalleadership),  ale także stworzył organizację, w której zarządza się aktywnie jakością oraz wiedzą. Warsztaty stanowią więc praktyczne studium tych pierwotnych pomysłów Benedykta, w kontekście współczesnej wiedzy na temat zarządzania i przywództwa.

Tak jak niektórzy filozofowie twierdzą, że nowożytna i współczesna filozofia to tylko przypiski do Platona, tak można skutecznie bronić tezy, że współczesne pomysły na zarządzanie i przywództwo to tylko przypiski do Św. Benedykta.  Żyjąc w kręgu zachodniej cywilizacji, jest smutnym i symptomatycznym faktem, że nie znamy tego dorobku i nie potrafimy z niego korzystać.

Program warsztatów:

Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta     

 • Paradygmat współczesnego zarządzania a model zarządzania benedyktyńską organizacją
 • Organizacja jako wspólnota celów i wartości
 • Zasady (normy) benedyktyńskiej organizacji
 • Powołanie do zarządzania?
 • Lider jako osoba zarządzająca sobą
 • Znaczenie relacji z innymi
 • Zarządzanie i przywództwo – w poszukiwaniu modelu idealnego
 • Zarządzanie wiedzą, jakością, elastyczność organizacyjna
 • Benedyktyński styl przywództwa, na przykładzie opata
 • Motywowanie
 • Delegowanie odpowiedzialności
 • Podejmowanie decyzji w sprawach wspólnych

Adresaci:

 • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nie nastawionymi na zysk
 • menedżerowie
 • liderzy wspólnot chrześcijańskich

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej  konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, a także wykładowca zarządzanie na uczelniach biznesowych. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od ponad dekady warsztaty tynieckie poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB  –studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Termin:

 • 9-11.03.2023

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta

Zarys tematu:

Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła Św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w kontekście zarządzania organizacją.

Program jest propozycją dla liderów, czyli osób odpowiedzialnych nie tylko za swoje życie, ale także w jakiejś mierze za życie i działania innych.

Program składa się z dwóch uzupełniających się sesji warsztatowych, które koncentrując się na różnych aspektach aktywności lidera stanowią całość, jednak uczestnictwo tylko w jednej z nich może być także owocne.

Myśląc o roli przywódcy wychodzimy od założenia, że nie będzie dobrym przywódcą ktoś, kto nie potrafi zarządzać własnym życiem. Pierwsza sesja warsztatowa (Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się więc na tym osobistym aspekcie przywództwa, w szczególności będąc pomocą i stwarzając warunki dla znajdowania życiowej równowagi pomiędzy różnymi obszarami zaangażowania oraz dla refleksji na temat celu, sensu, wartości i priorytetów. Reguła daje także praktyczne podpowiedzi pod tym kątem, które może wykorzystać również  bardzo aktywna  osoba żyjąca w świecie.

Druga część warsztatów (Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się na poszukiwaniu optymalnego modelu przywództwa, którego reprezentantem w Regule jest opat.  Okazuje się, że Benedykt był prekursorem wielu współczesnych pomysłów na przywództwo, takich jak przywództwo służebne („servantleadership”), czy też przywództwo sytuacyjne (situationalleadership),  ale także stworzył organizację, w której zarządza się aktywnie jakością oraz wiedzą. Warsztaty stanowią więc praktyczne studium tych pierwotnych pomysłów Benedykta, w kontekście współczesnej wiedzy na temat zarządzania i przywództwa.

Tak jak niektórzy filozofowie twierdzą, że nowożytna i współczesna filozofia to tylko przypiski do Platona, tak można skutecznie bronić tezy, że współczesne pomysły na zarządzanie i przywództwo to tylko przypiski do Św. Benedykta.  Żyjąc w kręgu zachodniej cywilizacji, jest smutnym i symptomatycznym faktem, że nie znamy tego dorobku i nie potrafimy z niego korzystać.

Program warsztatów:

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta

 • Lider jako osoba zarządzająca swoim własnym życiem
 •  Skuteczność i zarządzanie
 •  „Powołanie” i misja życiowa
 •  W poszukiwaniu życiowej równowagi
 •  Filary szczęśliwego życia według Reguły Św. Benedykta
 •  Benedyktyńskie przyrzeczenia  w życiu osoby świeckiej
 • „Kompetencje moralne” jako podstawa właściwego działania
 • „Narzędzia dobrych uczynków”, czyli praktyczne wskazówki życiowe
 • Podejmowanie decyzji w kontekście duchowym

Adresaci:

 • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nie nastawionymi na zysk
 • menedżerowie
 • liderzy wspólnot chrześcijańskich

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej  konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, a także wykładowca zarządzanie na uczelniach biznesowych. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od ponad dekady warsztaty tynieckie poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB  –studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Termin:

 • 29.09-1.10.2022

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematu:

Księga Rodzaju: Stworzenie Świata
Skryptorium – warsztaty iluminatorstwa MINIATURA STWORZENIE ŚWIATA

In principio creavit deus caelum et terram (…) Tak zaczyna się Księga Rodzaju w wersji łacińskiej. Po czym następuje znany nam wszystkim szczegółowy opis poszczególnych dni stworzenia. Tekst wraz z drugim, krótszym opisem, stanowił źródło inspiracji dla ilustratorów Biblii. Na rozwój obrazowania tego tematu miały też wpływ interpretacje teologów. Szczęśliwym trafem doprawdy historia o stworzeniu świata po łacinie zaczyna się od litery I. Jej wydłużona forma bardzo często była ramą, w której, w kolejnych medalionach, Bóg stwarzał poszczególne byty. Niektóre z tych miniatur, w okresie kiedy powstają wielkoformatowe biblie są bardzo skomplikowanymi kompozycjami o rozbudowanej formie. Plastyczny opis stworzenia dawał iluminatorom – artystom nieograniczone możliwości wyrazu. Miniatury przedstawiające Boga Stworzyciela należą do jednych z najpiękniejszych ilustracji Biblii średniowiecznych i renesansowych.

Na warsztatach będziemy się inspirować takimi właśnie przedstawieniami. Niektórzy z uczestników skupią się na jednym wybranym dniu. Ci bardziej zaawansowani w technice będą mogli wykonać cały inicjał lub kompletną stronę.
Pracujemy zawsze nad kopią z rękopisów średniowiecznych lub renesansowych. Wspólnie przygotowujemy spoiwo, według receptur średniowiecznych i przyrządzamy farby na bazie pigmentów sypkich. Warsztatom towarzyszy wykład dr Magdaleny Łanuszki.

Święci: miniatura Świętego Jerzego walczącego ze smokiem
Skryptorium – warsztaty iluminatorstwa Św. Jerzy

Święty Jerzy był bardzo popularnym świętym w średniowieczu. Nie wiemy o nim wiele, a najbarwniejsze epizody jego życia dopisały legendy. Święty urodził się w rodzinie chrześcijańskiej w drugiej połowie II wieku. Zaciągnął się do rzymskiej armii. W czasach cesarza Dioklecjana i nasilonych prześladowań chrześcijan został zabity za wiarę. Średniowieczna ikonografia przedstawia go najczęściej jako rycerza na koniu zabijającego smoka. Opowieść jest w niektórych szczegółach zaskakująco podobna do legendy o smoku Wawelskim. Święty zabił smoka, który nie pozwalał mieszkańcom czerpać wody. Za dostęp do niej życzył sobie owcy, lub w zastępstwie młodej dziewczyny, która wybierana była losowo. Raz zdarzyło się, że los padł na księżniczkę. Od niechybnej śmierci uratował ją św. Jerzy pokonując drapieżnika.
Tego typu miniaturę ukazującą dramatyczną walkę św. Jerzego ze smokiem wykonamy na warsztatach.

Słynne rękopisy: inicjały z Księgi z Kells
Skryptorium – warsztaty iluminatorstwa miniatura INICJAŁY Z KSIĘGI Z KELLS

Księga z Kells, znana też jako Ewangeliarz z Kells, jest chyba najbardziej znanym irlandzkim kodeksem średniowiecznym. Manuskrypt powstał około roku 800 być może w słynnym klasztorze na wyspie Iona. Jest wybitnym świadectwem wysokich umiejętności artystycznych rzemieślników iroszkockich tamtego czasu. Wspaniale ilustrowany, nie tylko z wielką wyobraźnią malowanymi inicjałami, ale także całostronicowymi kompozycjami o skomplikowanych plecionkach przyprawiających o zawrót głowy. Ich precyzja i mistrzostwo wykonania zachwyca. Wspomnieć należy także staranne pismo, które samo w sobie jest dziełem sztuki. Księga obecnie przechowywana jest w Trinity College w Szkocji.
Tematem warsztatów będą inicjały. Oryginalne litery na które składają się postacie ludzkie zwierzęco podobne, roślinne i wszechobecne plecionki połączone razem w gmatwaninę dekoracyjnych form, występują na niemal każdej stronie rękopisu. Będziemy podpatrywać tego obdarzonego niezwykłą wyobraźnią twórcę dekoracji Księgi z Kells komponując nasze słowa. Na warsztatach nie będziemy uczyć się kaligrafii półuncjały irlandzkiej, którą spisany jest rękopis. Przedmiotem warsztatów będą malowane inicjały.

Pracujemy zawsze nad kopią z rękopisów średniowiecznych lub renesansowych. Wspólnie przygotowujemy spoiwo, według receptur średniowiecznych i przyrządzamy farby na bazie pigmentów sypkich. Warsztatom towarzyszyć będą dwa wykłady z iluminatorstwa iroszkockiego i z monastycyzmu wczesnego w Irlandii.

 

Terminy:

 • 31.07-6.08.2021 – Księga Rodzaju: Stworzenie Świata
 • 23.11-28.11.2021 – Święci: miniatura Świętego Jerzego walczącego ze smokiem
 • 28.03-3.04.2022 – Słynne rękopisy: inicjały z Księgi z Kells
 • 16-22.05.2022 – Warsztaty iluminacji. Romańskie inicjały

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 13.00

Adresaci:

Wszyscy zafascynowani średniowieczem i pięknem iluminatorstwa książkowego. Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych. Na warsztatach zawsze są mile widziani początkujący, którzy nie malują, a kontakt z pędzlem utracili po szkole podstawowej. Warsztaty są tak zaplanowane, że wszystkiego nauczymy się krok po kroku. Serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy malują w innych technikach, a chcieliby spróbować miniatorstwa. A także wszystkich wiernych wielbicieli technik iluminatorskich, którzy są już bardziej zaawansowani. Na warsztatach zazwyczaj obecne są osoby początkujące, średniozaawansowane, a także zaawansowane. Jest to bogactwem tych spotkań, dzięki któremu uczymy się także od siebie nawzajem. Dołącz do nas!


Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

O. Hieronim St. Kreis OSB (współprowadzący)

– urodził się w Krośnie. Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. W latach 1990–2005 realizował dekoracje kwiatowe w kościele. Opublikował następujące pozycje: podręcznik ikebany liturgicznej. Kwiaty w kościele. Tajemnice układania (tomy 1– 3b), Święta Rodzina z Nazaretu. Medytacje biblijne, Nowe życie. Rekolekcje weekendowe z ikebaną, cz.1 oraz tomiki wierszy: Strumień żółtego piasku, Jak leci, Co się stało, Przed Ikoną, Kołonotatnik.

Wykładowca:

Dr Magdalena Łanuszka

Dr Magdalena Łanuszka– Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor historii sztuki, mediewistka. Ma na koncie współpracę z różnymi instytucjami: w zakresie dydaktyki (wykłady m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, licznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku), pracy badawczej (m.in. dla University of Glasgow, Polskiej Akademii Umiejętności), oraz popularyzatorskiej (m.in. dla Archiwów Państwowych, Małopolskiego Instytutu Kultury, Biblioteki Narodowej, Radia Kraków, Tygodnika Powszechnego). W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie administruje serwisem Art and Heritage in Central Europe oraz prowadzi lokalną redakcję RIHA Journal. Od 2009 r. prowadzi wykłady z zakresu średniowiecznego malarstwa książkowego, kodykologii oraz paleografii łacińskiej dla uczestników warsztatów Barbary Bodziony.
Autorka bloga o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce: www.posztukiwania.pl

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

 

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematu:

Skryptorium kaligrafia – ITALIKA
Italika to pismo, które bazuje na minuskule humanistycznej. Jego powstanie historycy wiążą z Niccolò de’ Niccoli ( 1364-1437), który był włoskim humanistą na dworze Medyceuszów we Florencji. W tym czasie popularnym pismem we Włoszech była minuskuła humanistyczna, której pierwowzór leży w minuskule karolińskiej. Było to pismo o starannie kreślonych literach, które nie łączyły się ze sobą. Pismo nie pochylało się. Do wielkich liter stosowano litery kapitały rzymskiej.
Niccolò de’ Niccoli spopularyzował pewną odmianę tego pisma pisząc bardziej pochylone litery , mniejsze i węższe, bardziej obłe, czasem łączące się, co pozwalało na szybsze pisanie. Podobno, to właśnie konieczność powolnego kreślenia liter w minuskule humanistycznej była powodem zmiany niezadowolonego z tempa pisania Włocha. Litery są w italice kreślone szybciej także dlatego, że zredukowano ilość pojedynczych ruchów konstrukcyjnych. Dzięki temu litery takie jak np. n, m, r, u można wykonać jednym pociągnięciem pióra. Italika zachowała elegancję i piękną formę, a zyskała na kursywności.
Dalszą popularyzację tego pisma, także w druku zawdzięczmy papieskiemu kaligrafowi Ludovico Vicentino degli Arrighi żyjącemu w XVI w. W 1522 wydał drukiem książkę La Operina poświęconą italice, nazwanej littera cancellerescha.

Dwie strony z dzieła Ludovico Vicentino, La Operina, 1522 r.

Warsztaty zaplanowane są jako trzy spotkania. Zaczniemy od nauki poszczególnych małych liter alfabetu. Drugie spotkanie poświecony będzie wielkim literom, a trzecie łączeniu liter i kompozycji tekstu. Zapraszam na cały cykl ale można wziąć udział tylko w pojedynczym warsztacie pierwszym lub drugim.

1. Italika: małe litery 
2. Italika: wielkie litery

Ostatni warsztat zakłada umiejętność pisania małych liter dlatego na te zajęcia zapraszam albo tych , którzy byli w Tyńcu na pierwszych warsztatach we wrześniu, albo tych, którzy znają małe litery italiki.

3. Italika: ligatury, kompozycja tekstu

Adresaci:

Osoby dorosłe, które początkują w temacie kaligrafii, lub te co już kaligrafują, ale italika nie jest im znana. Zapraszam serdecznie!

Termin:

 • 1-3.10.2021 – Italika: małe litery
 • 14-16.01.2022 – Italika: wielkie litery
 • 3-5.06.2022 – Italika: ligatury, kompozycja tekstu

 

Rozpoczęcie: godz. 17.40

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

Barbara Bodziony

– Iluminator, kaligraf, historyk sztuki, mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. We Francji, w Angers kończy w 2007 roku z wyróżnieniem Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów.
Od ponad 10 lat prowadzi w Krakowie Szkołę Kaligrafii i Iluminacji, od 2016 roku wspólnie z Ewą Landowską pod nazwą Atelier Landowska & Bodziony. Od 2016 roku prowadzi semestralne zajęcia dla studentów krakowskich uczelni: ASP Wydział Form Przemysłowych.
Jest także założycielką Pracowni Kaligrafii i Iluminacji, która wykonuje na zlecenie prace z dziedziny miniatorstwa i kaligrafii. Pracownia organizuje od 7 lat wolontariat szpitalny z zajęciami artystycznymi dla małych pacjentów krakowskich szpitali.
Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi regularne warsztaty artystyczne SKRYPTORIUM w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Tyńcu.
Współautorka podręcznika do kaligrafii Piękna Litera, którego I tom ukazał się w 2016 r., drugi tom w 2018 r w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.
www.barbarabodziony.pl

O. Hieronim St. Kreis OSB (współprowadzący)

– urodził się w Krośnie. Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. W latach 1990–2005 realizował dekoracje kwiatowe w kościele. Opublikował następujące pozycje: podręcznik ikebany liturgicznej. Kwiaty w kościele. Tajemnice układania (tomy 1– 3b), Święta Rodzina z Nazaretu. Medytacje biblijne, Nowe życie. Rekolekcje weekendowe z ikebaną, cz.1 oraz tomiki wierszy: Strumień żółtego piasku, Jak leci, Co się stało, Przed Ikoną, Kołonotatnik.

 

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt