Tajemnice ziół – zioła w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Zarys tematu:

Na wykładzie omówione zostaną najważniejsze substancje czynne roślin zielarskich i przyprawowych mające zastosowanie w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych. Słuchacze poznają zioła i przyprawy zawierające antyoksydanty, substancje adaptogenne oraz olejki eteryczne wykorzystywane w profilaktyce najpopularniejszych chorób, takich jak np.: nowotwory, cukrzyca, czy też choroby przewodu pokarmowego. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z tłoczonymi na zimno olejami ziołowymi oraz maceratami z roślin oleistych i ziół, ich działaniem, sposobem wytwarzania w warunkach domowych i możliwościami wykorzystania.

Adresaci:

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych utrzymaniem stałej wagi, wzmocnieniem odporności organizmu, czy też profilaktyką dotyczącą najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych. Szczególna uwaga poświęcona będzie gatunkom roślin zawierających specyficzne substancje biologicznie czynne wykorzystywane w dietach zapobiegających określonym jednostkom chorobowym.

Termin:

  • 01-03.03.2024

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – wykłada w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na kierunku Zielarstwo, a także na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na studiach podyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym („Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych”) oraz na Wydziale Technologii Żywności („Żywienie człowieka i dietetyka”). Prowadzi badania nad roślinami zielarskimi, które dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców w żywieniu człowieka, dietetyce i kosmetologii. Jest autorem lub współautorem licznych artykułów oraz książek o tematyce zielarskiej takich jak:
1.) Krajowe rośliny olejkowe, (Wyd. Know-How Kraków s.138),
2.) 500 przypraw i ziół leczniczych, (Wyd. SBM Sp.z.o.o Warszawa, s.384),
3.) Tajemnice ziół (Wyd. Rafael Kraków, s.199),
4.) Uprawa roślin zielarskich, (Wyd. Uczelniane UTP w Bydgoszczy, s.: 346)
5.) Rośliny prozdrowotne w uprawach małoobszarowych, Wyd. UTP w Bydgoszczy, s.: 239),
6.) Adaptogeny a odporność organizmu, (Wyd. Szpalanka Lab, Kraków, s. 216),
7.) Zioła wspomagające sprawność seksualną (Wyd. Politechnika Bydgoska, ss. 198).
8.) Adaptogens (Wyd. Politechnika Bydgoska, ss. 128).
Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt