Rekolekcje wielkopostne

Zarys tematu:

„Wielki Post darem dobroci i czułości Bożej”

Bóg jest Bogiem drogi, który cierpliwie idzie z nami przez historię zbawienia. Ojcowie Kościoła podkreślają Jego wyrozumiałość i cierpliwość, Jego pedagogikę i ekonomię zbawienia. Czułość może realnie zmienić świat. Może zmienić go „serce po sercu” i w ten sposób budować społeczeństwo głęboko ludzkie, czyli Boże i pełne pokoju.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Termin:

  • 24-26.02.2023

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

o. Stanisław Kyc OSB

– pochodzi z Dereźni, koło Biłgoraja. Benedyktyn tyniecki od 1992 r. W 2012 r. ukończył podyplomowe studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 r. otrzymał licencjat kościelny na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy p. t. „Ojciec Augustyn Jankowski jako konferencjonista”, a w 2022 – uzyskał stopień doktora z teologii na tym samy uniwersytecie broniąc pracy na temat „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”, napisanej na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. W latach 2000 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii tynieckiej. Był katechetą. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przeora opactwa tynieckiego a także prefekta gości. W 2015 roku brał udział w półrocznej pomocy placówce misyjnej benedyktynów z Uznach ze Szwajcarii w Kazachstanie-Oziornoje. W latach 2017-2022 był kapelanem benedyktynek mniszek sakramentek we Wrocławiu. Życiowe motto: honorare omnes homines; Deus caritas est.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt