Rekolekcje wielkopostne

Zarys tematu:

Rekolekcje wielkopostne mają na celu powrót do źródeł „ad fontes” życia
chrześcijańskiego. Sakramenty Kościoła i ich rola w życiu każdego człowieka będą
wyznaczać ramy tegorocznych rekolekcji. Dlaczego sakramenty są tak ważne? Głównym źródłem rozważań będą teksty kard. Ratzingera.

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Termin:

  • 08-10.03.2024

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Antoni Leńczowski OSB – benedyktyn tyniecki. Do klasztoru wstąpił w 2014 r., śluby wieczyste złożył w 2019 r. Bibliotekarz, magister chóru i zakrystianin. Student teologii. Interesuje się muzyką kościelną. 

Koszt udziału:

180 zł + opłata za pobyt