Rok łaski

Część 1: Od Adwentu do Chrztu Pańskiego
Część 2: Od Wielkiego Postu do Pięćdziesiątnicy
Część 3: Od Trójcy Świętej do Matki Bożej Częstochowskiej
Część 4: Od Podwyższenia Krzyża Świętego do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Zarys tematu:

Bóg chce z nami iść przez cały rok łaski. Gromadzi nas razem na Liturgii, aby kształtować nas
Słowem Bożym, uobecniać w swoim ludzie tajemnicę Paschy Pana, który przez Komunię Świętą jednoczy się z nami, upodabnia nas do Siebie i idzie w naszą codzienność, aby ją uświęcać.

Kompozycje liturgiczne w kościele tynieckim powstawały drogą trzech kroków:
1. Lektura czytań liturgicznych i modlitw mszalnych.
2. Wydobycie orędzia liturgicznego.
3. Przekład orędzia na kompozycję.

Tą samą drogą będziemy odczytywać przesłanie kompozycji. Celem rekolekcji jest zainspirowanie do przekładu Ewangelii na osobiste życie chrześcijańskie.

 

Adresaci:

Ci, którzy chcą pogłębić swoją więź z Bogiem i Jego ludem.

Dodatkowe informacje:

Prowadzić nas będą kompozycje opublikowane przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC w albumie: SŁOWO i kwiat.

Inne pomoce:
KWIATY PRZY OŁTARZU dar i modlitwa t.1 i t.2 (e-book w PDF dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

Rekolekcje weekendowe z tyniecką ikebaną DROGI PANA I JEGO LUDU części: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 (w formie e-booka z kolorowymi zdjęciami dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

DROGA KRÓLA (e-book w PDF dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

Zobacz więcej na stronie tynieckiej ikebany

Termin:

  • 28-31.07.2022: Od Trójcy Świętej do Matki Bożej Częstochowskiej
  • 8-11.09.2022: Od Podwyższenia Krzyża Świętego do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  • 12-15.01.2023: Od Adwentu do Chrztu Pańskiego
  • 13-16.04.2023: Od Wielkiego Postu do Pięćdziesiątnicy

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Hieronim St. Kreis OSB – mnich tyniecki od 1983. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. W latach 1990-2005 oraz 2013-2018 układał kompozycje w kościele tynieckim. W latach 2008-2010 opracował założenia tynieckiej ikebany (tynike). Autor podręcznika do ikebany liturgicznej oraz innych publikacji (m.in. tomików wierszy).

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt