Dzień skupienia dla szachistów

Zarys tematu:

Szachy mogą fascynować i ekscytować. Wymagają podjęcia wysiłku, pracy i systematyczności.  Aby zaś wytrwać w ćwiczeniu, trzeba być skupionym i wyciszonym. W zmaganiu na szachownicy i w życiu łatwo zatracić pokój, wewnętrzne skupienie i koncentrację. Każdy potrzebuje czasu wyciszenia, odpoczynku. Dla tych, którzy zmagają się na szachownicy i w życiu proponujemy czas skupienia, aby przyjrzeć się sobie, zwrócić się do Boga i zreflektować swoje decyzje szachowe i życiowe. Pomóc w tym może wspólna modlitwa, duchowość chrześcijańska i benedyktyńska.

Adresaci:

Szachiści zawodowi i amatorzy, sędziowie, trenerzy szachowi.

Termin:

  • 03.12.2022 r. – Adwentowy dzień skupienia
  • 25.02.2023 r. – Wielkopostny dzień skupienia

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 17.30

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. podprzeorem i wychowawcą. Obecnie pełni funkcję Przeora. Autor Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem, Medytować to… , Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

Koszt udziału:

ofiara za udział + 40 zł za posiłki (obiad i przerwa kawowa)

Warto zobaczyć

Medytacja Wschodu i Zachodu, czyli modlitwa Jezusowa i różaniec

Zarys tematu:

Różaniec w Kościele Zachodnim jest powszechnie znany. Modlitwa Jezusowa już mniej. Jest bardziej popularna w Kościele Wschodnim. Chociaż jedna, jak i druga forma modlitwy ma swoich zwolenników, jak i przeciwników i różni się od siebie to… łączy je jedno – o obu z nich możemy mówić jako o medytacji. Medytacja, czyli co…? Co łączy, a co dzieli modlitwę Jezusową i różaniec?

Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź biorąc udział w rekolekcjach. To dobra okazja by głębiej poznać obie formy tych modlitw, ich historię, tradycję i teologię. Wydarzeniem wyjątkowym tego czasu będzie spojrzenie na te modlitwy przez doświadczenie dwóch starych tradycji zakonnych, czyli benedyktyńskiej oraz dominikańskiej. Rekolekcje zostaną poprowadzone wspólnie przez benedyktyna i dominikanina. Będzie podczas nich okazja do modlitwy indywidualnej, spotkań i rozmów.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy są zainteresowani modlitwą Jezusową i różańcową.

 

Termin:

  • 13-16.02.2025

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek oraz redaktor naczelny „Cenobium”

Marcin Rutecki OP – dominikanin. W zakonie od 2010 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Magister prawa oraz teologii. Pracował jako asystent sędziego w olsztyńskim Sądzie Rejonowym oraz jako nauczyciel przedmiotów prawnych. W latach 2018-2022 pełnił funkcję sekretarza Polskiej Prowincji Dominikanów. Mieszka w Korbielowie. Autor książki Przyjaciel, moją drogą do Boga.

 

Koszt udziału:

230 zł + opłata za pobyt

Spotkanie z ikoną

Zarys tematu:

W czasie rekolekcji będziemy odkrywać treść ikony, jej znaki, symbole, gesty. Spotkanie z ikoną jest zawsze spotkaniem z samym Bogiem, dlatego będzie to również czas kontemplacji i modlitwy przed ikoną.

 

Adresaci:

Rekolekcje są skierowane do osób, które kochają ikonę i duchowość Wschodu, oraz chcieliby ją lepiej poznać.

 

Termin:

  • 28-30.04.2023: Spotkanie z ikoną Przemienienia Pańskiego
  • 9-11.06.2023: Spotkanie z ikoną Trójcy Świętej anulowane

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Mikołaj Jastrzębski OSB – mnich tyniecki. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Śluby wieczyste złożył w 2020 r. Zajmuje się sztuką i duchowością Wschodu.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt

Rok łaski

Część 1: Od Adwentu do Chrztu Pańskiego
Część 2: Od Wielkiego Postu do Pięćdziesiątnicy
Część 3: Od Trójcy Świętej do Matki Bożej Częstochowskiej
Część 4: Od Podwyższenia Krzyża Świętego do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Zarys tematu:

Bóg chce z nami iść przez cały rok łaski. Gromadzi nas razem na Liturgii, aby kształtować nas
Słowem Bożym, uobecniać w swoim ludzie tajemnicę Paschy Pana, który przez Komunię Świętą jednoczy się z nami, upodabnia nas do Siebie i idzie w naszą codzienność, aby ją uświęcać.

Kompozycje liturgiczne w kościele tynieckim powstawały drogą trzech kroków:
1. Lektura czytań liturgicznych i modlitw mszalnych.
2. Wydobycie orędzia liturgicznego.
3. Przekład orędzia na kompozycję.

Tą samą drogą będziemy odczytywać przesłanie kompozycji. Celem rekolekcji jest zainspirowanie do przekładu Ewangelii na osobiste życie chrześcijańskie.

 

Adresaci:

Ci, którzy chcą pogłębić swoją więź z Bogiem i Jego ludem.

Dodatkowe informacje:

Prowadzić nas będą kompozycje opublikowane przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC w albumie: SŁOWO i kwiat.

Inne pomoce:
KWIATY PRZY OŁTARZU dar i modlitwa t.1 i t.2 (e-book w PDF dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

Rekolekcje weekendowe z tyniecką ikebaną DROGI PANA I JEGO LUDU części: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 (w formie e-booka z kolorowymi zdjęciami dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

DROGA KRÓLA (e-book w PDF dostępne w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC)

Zobacz więcej na stronie tynieckiej ikebany

Termin:

  • 28-31.07.2022: Od Trójcy Świętej do Matki Bożej Częstochowskiej
  • 8-11.09.2022: Od Podwyższenia Krzyża Świętego do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  • 12-15.01.2023: Od Adwentu do Chrztu Pańskiego
  • 13-16.04.2023: Od Wielkiego Postu do Pięćdziesiątnicy

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Hieronim St. Kreis OSB – mnich tyniecki od 1983. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. W latach 1990-2005 oraz 2013-2018 układał kompozycje w kościele tynieckim. W latach 2008-2010 opracował założenia tynieckiej ikebany (tynike). Autor podręcznika do ikebany liturgicznej oraz innych publikacji (m.in. tomików wierszy).

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt