Tajemnice ziół – Permakultura w ogrodach przydomowych

Zarys tematu:

Permakultura jest nauką o świadomym projektowaniu systemów, które charakteryzują się różnorodnością, stabilnością oraz zdolnościami regeneracji właściwymi dla systemów naturalnych. Permakultura to sprzeciw wobec intensywnego rolnictwa z wykorzystaniem pestycydów, zanieczyszczeniem wody, rozwoju monokultur uprawowych, degradacji gleby i braku harmonii w przyrodzie. Na wykładach scharakteryzowane zostaną podstawowe zasady permakultury, typy grządek stosowanych w tym systemie (podwyższone rabaty, wał, spirala permakulturowa) oraz rodzaje ściółek.  Omówione zostaną także zalety i wady permakultury w ogrodach przydomowych. Uczestnicy zapoznają się ponadto: ze znaczeniem kompostu, projektowaniem podniesionych rabat, współrzędną uprawą warzyw i ziół, ochroną roślin w ogrodzie ekologicznym, oraz gatunkami proponowanymi do ogrodów przydomowych.

Adresaci:

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych założeniem permakultury we własnym ogrodzie przydomowym lub na działce. Zaznajomieniem się ze znaczeniem, budową i funkcją kompostownika, ochroną roślin w ogrodzie prowadzonym systemem ekologicznym oraz gatunkami roślinami proponowanymi do uprawy współrzędnej (allelopatia dodatnia), a także ozdobnymi gatunkami roślin leczniczych.

Terminy:

13-15.09.2024

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.00

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska

– wykłada w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, a także na Studiach Podyplomowych „Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych” na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz  „Żywienie człowieka i dietetyka” na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania nad roślinami zielarskimi, które dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców w żywieniu człowieka, dietetyce i kosmetologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 pozycji wydanych drukiem. Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt