Szkoła biblijna – Cztery progi wiary. Katechezy dla dorosłych.

Zarys tematu:

Katechezy biblijne dla dorosłych są ujęte w ramach pedagogii czterech progów wiary. Tym, co stanowi o oryginalności tej pedagogii to propozycja wędrówki przez historię wiary ludu Bożego zawartą w Biblii. Jest to historia zbawienia zawierająca momenty przełomowe – tzw. progi wiary, przez co staje się historią aktów wiary podejmowanych, by trwać w wierności Bogu.

Katechezy są prowadzone przez osoby związane ze Stowarzyszeniem Mess’AJE POLSKA. Jest to stowarzyszenie katolickie. Należy do Stowarzyszenia Mess’AJE International z siedzibą we Francji. Jego celem jest działanie na rzecz zachowania i rozpowszechniania dziedzictwa religijnego oraz krzewienie kultury i edukacji chrześcijańskiej w Polsce.

Biblijna katecheza Mess’AJE wyróżnia cztery progi wiary: „Wyjście”, „Wygnanie”, „Jezus”, „Kościół”. W bieżącym sezonie będzie realizowany tylko pierwszy próg – Wyjście. Następne progi będą podejmowane w kolejnych latach.

Metoda MESS’AJE

Spotkania biblijne animowane tą metodą zawierają pięć istotnych elementów:

  • prezentację i dyskusję nad materiałem audiowizualnym inspirowanym Biblią,
  • pogłębienie biblijno-historyczne,
  • pogłębienie teologiczne,
  • dzielenie się w grupach,
  • modlitwę.

Adresaci:

Wszyscy dorośli, którzy chcą zgłębiać znajomość Pisma Świętego, aby rozwijać swoją wiarę. W tym roku będą realizowane zagadnienia dotyczące tylko pierwszego progu wiary – Wyjście. Zachęcamy do zapisywania się na wszystkie terminy. Na każdym zjeździe będą podejmowane inne tematy.

Terminy:

  • 13-15.09.2024
  • 15-17.11.2024
  • 17-19.01.2025
  • 07-09.03.2025

Rozpoczęcie: godz.  17.00 

Zakończenie: godz.  13.00

Prowadzący:

Elżbieta Młyńska – dr katechetyki KUL, absolwentka Instytutu Formacji Animatorów Katechezy Dorosłych Uniwersytetu w Lille, Wiceprezes Stowarzyszenia Mess’AJE Polska, oblatka benedyktyńska.

Marzena Matejczyk – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, oblatka Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, certyfikowany animator katechezy Mess’AJE.

Piotr Włodyga OSB – benedyktyn tyniecki. Profesję monastyczną złożył w 1990 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. Jest dr teologii, biblistą, tłumaczem literatury źródłowej do katechezy Mess’AJE oraz promotorem tejże katechezy w Polsce. Mieszka w klaszotrze św. Benedykta w Starym Krakowie.

Koszt udziału:

450 zł + opłata za pobyt

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do sięgnięcia po podręcznik do szkoły biblijnej – „Odkrywać źródła wiary w Biblii. Wskazania do katechezy dorosłych” (Wyd. Jedność, Kielce 2023). To jedyny podręcznik, który przybliża pedagogię czterech progów wiary według biblijnej katechezy Mess’AJE.

Zapoznaj się z działalnością Stowarzyszenia Mess’AJE International (www.messaje.pl).