Życie w rytmie stworzenia

Zarys tematu:

Życie ludzkie przebiega według różnych rytmów. Niektórzy wyznaczają sobie sami zarówno tempo, jak również rytm życia. Inni żyją z dnia na dzień dając się pociągać biegowi wydarzeń. Człowiek w ciągu swego życia podejmuje bardzo wiele aktywności i działań. Jak żyć, żeby zachować energię, harmonię i radość w codzienności? Pomóc w tym może wejście w rytm życia ustanowiony dla człowieka przez Boga. On wszystko urządził według miary, liczby i wagi (zob. Mdr 11,20). Od człowieka zależy czy i na ile skorzysta z tego daru. Potrzebna jest więc otwartość.

Gdy gubimy się w życiu, to może dlatego, że postępujemy wbrew porządkowi natury, zachwiane są proporcje pomiędzy różnymi naszymi aktywnościami, brakuje umiaru w ważnych obszarach naszego życia, nie stosujemy się nie tylko do zegara mechanicznego, ale i do biologicznego, który jest w nas.

Święty Benedykt ustala każdego dnia czas na modlitwę, pracę, czytanie i odpoczynek, tak by odpowiadało to wewnętrznemu rytmowi człowieka. Gerhard Vescovi stwierdza, że „tam, gdzie wiara i modlitwa wyznaczają rytm życia, tzn. rytm dnia, tygodni i roku (…) tam człowiek odnajduje swoją tożsamość, swą integralność, odnajduje harmonię społeczną, odnajduje swoje szczęście”.

Wszystko, co czynimy i myślimy odbywa się przed obliczem Stwórcy. Życie duchowe polega na życiu w świadomości Boga, który jest zawsze i wszędzie obecny. Można poddać się biernie biegowi czasu, ciągłej gonitwie za czymś. Przejawem mądrości jest wchodzenie w poszczególne rytmy biegu życia tak, aby odnajdywać w nich sens i zachowywać równowagę. Celem warsztatu jest pomoc w odnajdywaniu tej właśnie harmonii między rytmami biegu życia i czasu, a rytmem i porządkiem ustanowionym przez Boga w dziele stworzenia oraz uczenie się zdolności przeżywania bliskości i zażyłości z Bogiem we wszystkim, co robimy.

Adresaci:

Wszyscy, którzy w rozwoju osobistym i duchowym poszukują drogi do życia w harmonii w rytmie ustanowionym i danym przez Boga.

Terminy:

  • 14-16.03.2025 
  • 16-18.05.2025 

Czas trwania: od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 13.00.

Prowadzący:

Marek Jamróz – trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek oraz redaktor naczelny „Cenobium”

Koszt udziału wraz z materiałami:

350,00 zł + opłata za pobyt