Rekolekcje wielkopostne 2021

Zarys tematu:

„Praktyka walki duchowej według tradycji monastycznej”

Mnisi byli przede wszystkim praktykami. Mniej mówili, głosili, pisali. Raczej słuchali, czytali, modlili się, a potem szli do pracy prostej i pozornie „szarej”, jak praca Józefa z Nazaretu, a która dalej ich kształtowała. W relacjach z odwiedzającymi ich ludźmi interesowało ich przede wszystkim to, z czym naprawdę człowiek przychodzi, co w sobie ma i z czym zmaga się tu i teraz. Do tego dobierali modlitwę, słowo, metody, ćwiczenia. Kształtowali wytrwałość i prowadzili do zwycięstwa w wierze. Wielki post – to przede wszystkim szkoła duchowej walki dla tych, którzy już w drogę wyruszyli, którzy „wykąpali swoje szaty we Krwi Baranka”, ale też na dobrej drodze spotkali przeciwnika przebieglejszego od naturalnej ludzkiej inteligencji i mocniejszego od ludzkiej dobrej woli. Sięgnijmy zatem do praktycznych wskazówek mnichów – ojców starożytnych i współczesnych, by znajdować odpowiedź na pytanie: „Co dalej?”

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy poprzez rekolekcje chcą lepiej przygotować się do świąt Paschalnych.

 

Termin:

11-14.03.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie przeor opactwa tynieckiego.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt