Triduum Paschalne

Zarys tematu:

Liturgia Triduum Paschalnego to nie trzy oddzielne celebracje, co zdawałaby się sugerować nazwa, ale jedna i ta sama, trwająca trzy dni liturgia. Potwierdzeniem tego jest brak błogosławieństwa udzielanego zwykle na końcu nabożeństw. Znakiem krzyża rozpoczniemy liturgię Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, którą zakończy błogosławieństwo uroczystej celebracji Wigilii Paschalnej.

Zapraszamy, by przeżyć Triduum Paschalne w naszym klasztorze i włączyć się w liturgię, która jest najważniejszą w ciągu całego roku liturgicznego. Będzie to czas, by przyjrzeć się tajemnicom, które świętujemy w te dni; czas, by poznać zwyczaje i tradycje z nimi związane oraz poszukać sposobu, jak te dni przeżyć.

 

Termin:

  • 6–9.04.2023

 

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Grzegorz Hawryłeczko OSB – ur. 1990 r., mnich tyniecki od 2012 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2020 r. Interesuje się sakramentologią oraz teologią ascetyczną i mistyczną. W klasztorze szafarz i pierwszy kantor opactwa.

 

Koszt udziału:

opłata za pobyt + dobrowolna ofiara