Czas na kobiecość

Zarys tematu:

W świecie upowszechnionej koedukacji i zamiennych ról społecznych potrzebujemy gruntownej znajomości siebie samych, by dobrze odczytywać swoje powołanie, cieszyć się wewnętrzną wolnością, jak również by nabywać umiejętności budowania trwałych i głębokich relacji wzajemnych. Warsztaty „Czas na kobiecość” podejmują te sprawy od strony kobiecej (przeznaczone są też dla kobiet), skupiając się na zagadnieniach takich jak piękno, prawda i sens kobiecości, świat relacji itp., poruszając również niezmiernie ważny temat roli kobiety we współczesnym świecie.

„Czas na kobiecość” to okazja do spotkania w kobiecym gronie, by porozmawiać o sprawach, z którymi na co dzień borykają się kobiety. To możliwość zajrzenia w głąb serca i odkrycia piękna własnego powołania, odzyskania poczucia własnej wartości i radości życia.

Celem warsztatów jest „duchowa detoksykacja” – odkrycie pułapek współczesnego postrzegania kobiecości, męskości i stylu życia.

Dzisiejszy świat proponuje nam wartości i cele, które nie tylko oddzielają nas od Boga, ale także generują problemy z akceptacją siebie, znalezieniem harmonii w życiu i budowaniem dobrych relacji z bliskimi. Nieprzypadkowo obserwujemy wokół siebie rozpadające się małżeństwa i rodziny, depresje, brutalizację języka i zachowań – zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

To współczesne zagubienie podstawowych prawd o naturze człowieka zaowocowało epidemią samotności, frustracji i wszechogarniającego zmęczenia życiem. Jednak nie taki jest Boży plan dla człowieka. Bóg proponuje nam wybór życia i miłości; pokój i radość. Możemy odpowiedzieć na to Boże wezwanie, jeżeli lepiej je poznamy.

W tej sytuacji szczególnie ważne staje się zrozumienie własnej natury, specyfiki kobiecego sposobu myślenia i działania, odkrycie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w podejściu do siebie, życia, miłości i wolności. Rodzi się pilna potrzeba poznania skutecznych sposobów budowania dobrych relacji ze sobą, Bogiem i bliskimi.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Beatę Kołodziej odkryjemy mocne i słabe strony kobiecości, poznamy także powołanie kobiety i mężczyzny zgodne z nauczaniem Jana Pawła II. Zmierzymy się z problemem „braku czasu”, czyli syndromem biblijnej Marty. Przy okazji wypracujemy skuteczne sposoby komunikacji z bliskimi, rozpoznając różnice między empatią a telepatią…

„Czas się otrząsnąć z szaleństwa, które zgotował kobietom współczesny świat. Czas odkryć na nowo to, co nosimy w sercach. Obudzić wiarę i nadzieję. Czas na podróż w głąb kobiecych pragnień i lęków. Czas na kobiecość. Świat czeka na nas i usycha z braku miłości! Bez kobiecości stanie się nieludzki” (fragment książki Beaty Kołodziej, Czas na kobiecość).

Adresaci:

  • kobiety w każdym wieku i każdego stanu, które pragną zrozumieć siebie i poprawić swoje relacje z bliskimi;
  • kobiety niezamężne, które pragną żyć w harmonii ze sobą i Bogiem, realizując indywidualne powołanie na obecnym etapie życia, bez poczucia tymczasowości, bez ulegania presji otoczenia i stereotypowym poglądom na rolę kobiety;
  • kobiety zamężne, które szukają skutecznych sposobów budowania relacji w małżeństwie i rodzinie oraz poprawy organizacji życia rodzinnego, tak aby nie stać się ofiarą kobiecego dążenia do uszczęśliwiania innych bez względu na koszty…
  • kobiety zmęczone presją, którą na nie wywiera współczesny świat, pragnące harmonii w życiu, tęskniące za kobiecą delikatnością, wrażliwością i siłą wypływającą z poczucia własnej wartości i godności.

Termin:

  • 29.09-01.10.2023
  • 10-12.05.2024

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Beata Kołodziej – pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych, scenarzystka, reżyserka. Z wykształcenia biolog. Prywatnie szczęśliwa mama, żona i babcia.
Jest autorką kilkudziesięciu książek, w tym: „Czas na kobiecość czyli podróż do samej siebie” (Homo Dei, 2016), „Królowa czy niewolnica? Dlaczego sposób, w jaki dotąd budowałaś relacje nie działa?” (RTCK, 2016), „Czas na relacje” (Homo Dei, 2019) i „Rozmowa. Jak rozmawiać, żeby się dogadać” (RTCK, 2022). Od kilku lat prowadzi warsztaty poświęcone relacjom, tematyce kobiecości i dobrej komunikacji. Jest oblatką tyniecką. Strona internetowa pisarki: www.beata.kolodziej.edu.pl

Konrad Małys OSB – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec. W klasztorze pełnił funkcję Przeora i wychowawcy. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. Obecnie archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

 

Plan warsztatów

Piątek

17.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory
17:35 Msza św. w kaplicy „Na Opatówce”
18.15 Kolacja
18.50 Wprowadzenie do warsztatów o. Konrad Małys, Beata Kołodziej
19.30 Modlitwa z mnichami – Wigilie (Godzina czytań i Kompleta)

Sobota

6.00 Modlitwa z mnichami – Jutrznia
6.30 Eucharystia z mnichami
7.30 Śniadanie
8.30-11.00 Konferencja i warsztaty (z przerwą na kawę) – prowadzi Beata Kołodziej. Temat: Kobiecość w ogrodzie Eden i we współczesnym świecie. Reanimacja kobiecości.
11.30 Konferencja – o. Konrad Małys
13.00 Obiad
14.00 Możliwość zwiedzenia klasztoru z przewodnikiem
15.30 Warsztaty „Duchowa detoksykacja dla kobiet” – Beata Kołodziej
17.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory
18.00 Kolacja
18.30 Spotkanie dyskusyjne – o. Konrad Małys oraz Beata Kołodziej
19.30 Modlitwa z mnichami – Wigilie (Godzina czytań i Kompleta)

Niedziela

7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja „Kobiece błędy w komunikacji” – Beata Kołodziej
10.10 Modlitwa przedpołudniowa z mnichami
10.30 Eucharystia z mnichami
12.00 Podsumowanie warsztatów – prowadzi o. Konrad Małys oraz Beata Kołodziej
13.00 Obiad

W trakcie warsztatów „Czas na kobiecość” możliwe jest spotkanie indywidualne z o. Konradem. Potrzebę takiego spotkania należy zgłosić bezpośrednio o. Konradowi, najlepiej w piątek lub sobotę.

 

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt