Rekolekcje dla kapłanów

Zarys tematu:

Kapłaństwo w życiu mniszym mniej jest zaangażowane w zewnętrzne dzieła i duszpasterstwo apostolskie, a jednak ma „pełne ręce roboty” w posłudze duchowym potrzebom współczesnych ludzi. Rekolekcje podejmują więc tematy związane z modlitwą, liturgią, posługą sakramentalną i kierownictwem duchowym oraz osobistą formacją permanentną kapłana. Mniej refleksji o charakterze „terapeutycznym”, więcej odnośnie do pogłębienia podstaw duchowości kapłańskiej. Jak radzić sobie z „liberalizmem” nie wpadając w formalno-tradycjonalistyczne skrajności? W jaki sposób
każdy kolejny etap dziejów Kościoła czerpie z tradycji, a nie ogląda się wstecz? Te i inne pytania.

 

Adresaci:

Kapłani diecezjalni i zakonni.

 

Terminy:

  • 7–10.11.2022
  • 27.02–2.03.2023

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Konrad Małys OSB  – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt