Rekolekcje dla kapłanów

Zarys tematu:

Kapłaństwo w życiu mniszym mniej jest zaangażowane w zewnętrzne dzieła i duszpasterstwo apostolskie, a jednak ma „pełne ręce roboty” w posłudze duchowym potrzebom współczesnych ludzi. Rekolekcje podejmują więc tematy związane z modlitwą, liturgią, posługą sakramentalną i kierownictwem duchowym oraz osobistą formacją permanentną kapłana. Mniej refleksji o charakterze „terapeutycznym”, więcej odnośnie do pogłębienia podstaw duchowości kapłańskiej. Jak radzić sobie z „liberalizmem” nie wpadając w formalno-tradycjonalistyczne skrajności? W jaki sposób
każdy kolejny etap dziejów Kościoła czerpie z tradycji, a nie ogląda się wstecz? Te i inne pytania.

Adresaci:

Kapłani diecezjalni i zakonni.

Terminy:

  • 27-30.11.2023

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Konrad Małys OSB – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec. W klasztorze pełnił funkcję Przeora i wychowawcy. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. Obecnie archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Koszt udziału:

250 zł + opłata za pobyt