Rekolekcje adwentowe

Zarys tematu:

„Między trwogą a fascynacją. Apokalipsa, Chrystus i człowiek zwyciężający lęk.”

Sięgniemy tym razem do katechez chrzcielnych Ojców Kościoła, których pokłosiem jest m.in. Prolog Reguły św. Benedykta oraz do Apokalipsy św. Jana (zwłaszcza do tzw. „Listów do siedmiu kościołów”). Młode chrześcijaństwo bardzo silny nacisk kładło na świadomość daru, od którego zaczyna się prawdziwe duchowe życie, co sprawiało, że i dalszy rozwój duchowy chrześcijanina następował bardzo dynamicznie. Chrystus w ciągu trzech lat z galilejskich rybaków uczynił dojrzałych i mocnych wewnętrznie Apostołów Dobrej Nowiny. Za ich posługą z ludzi pogubionych i zniewolonych namiętnościami tworzyły się braterskie wspólnoty i miłujące się rodziny. A my na co czekamy?

Nakręcony świat cywilizacji konsumpcyjnej potrzebuje innej dynamiki. Postarajmy się ją odnaleźć.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy poprzez rekolekcje chcą lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

 

Termin:

  • 17-20.12.2020
  • 16-19.12.2021 (o. Grzegorz Hawryłeczko OSB)

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie przeor opactwa tynieckiego.

Grzegorz Hawryłeczko OSB

– ur. 1990 r., mnich tyniecki od 2012 r.; interesuje się sakramentologią oraz teologią ascetyczną i mistyczną. W klasztorze szafarz i pierwszy kantor opactwa.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt