Rekolekcje adwentowe 2021

Zarys tematu:

„Między trwogą a fascynacją. Apokalipsa, Chrystus i człowiek zwyciężający lęk.”

Sięgniemy tym razem do katechez chrzcielnych Ojców Kościoła, których pokłosiem jest m.in. Prolog Reguły św. Benedykta oraz do Apokalipsy św. Jana (zwłaszcza do tzw. „Listów do siedmiu kościołów”). Młode chrześcijaństwo bardzo silny nacisk kładło na świadomość daru, od którego zaczyna się prawdziwe duchowe życie, co sprawiało, że i dalszy rozwój duchowy chrześcijanina następował bardzo dynamicznie. Chrystus w ciągu trzech lat z galilejskich rybaków uczynił dojrzałych i mocnych wewnętrznie Apostołów Dobrej Nowiny. Za ich posługą z ludzi pogubionych i zniewolonych namiętnościami tworzyły się braterskie wspólnoty i miłujące się rodziny. A my na co czekamy?

Nakręcony świat cywilizacji konsumpcyjnej potrzebuje innej dynamiki. Postarajmy się ją odnaleźć.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy poprzez rekolekcje chcą lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

 

Termin:

  • 16-19.12.2021 (o. Grzegorz Hawryłeczko OSB)

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Grzegorz Hawryłeczko OSB

– ur. 1990 r., mnich tyniecki od 2012 r.; interesuje się sakramentologią oraz teologią ascetyczną i mistyczną. W klasztorze szafarz i pierwszy kantor opactwa.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt