Tyniecki Dzień Skupienia

Zarys tematu:

W pośpiechu i zatroskaniu można stracić to, co jest najcenniejsze, o czym mówi Pan Jezus: „Zadbajcie o Królestwo Niebieskie i jego sprawy, a wszystko inne będzie wam dodane, ponieważ wie Ojciec niebieski, czego wam potrzeba zanim Go poprosicie”.

Adresaci:

Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, które zdecydują się na to, by przystanąć, przyjrzeć się swej drodze i odpowiedzieć na pytanie: „Czy idę w dobrą stronę?”.

Termin:

  • 27.05.2023 (o. Mikołaj Jastrzębski OSB)
  • 24.06.2023 (br. Antoni Leńczowski OSB)
  • 15.07.2023 (o. Mikołaj Jastrzębski OSB)
  • 02.09.2023 (br. Antoni Leńczowski OSB)
  • 18.11.2023 (o. Mikołaj Jastrzębski OSB)
  • 27.01.2024 (br. Antoni Leńczowski OSB)
  • 27.04.2024 (o. Hieronim St. Kreis OSB)
  • 18.05.2024 (o. Mikołaj Jastrzębski OSB)

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Zakończenie: godz. 17.30

 

Prowadzący:

Antoni Leńczowski OSB – benedyktyn tyniecki. Do klasztoru wstąpił w 2014 r., śluby wieczyste złożył w 2019 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2023 r. W klasztorze pełni funkcję m.in. sekretarza kapituły, bibliotekarza, kantora i zakrystiana. Interesuje się muzyką kościelną. 

Mikołaj Jastrzębski OSB – mnich tyniecki. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Śluby wieczyste złożył w 2020 r. Zajmuje się sztuką i duchowością Wschodu.

Hieronim St. Kreis OSB – mnich tyniecki od 1983. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. W latach 1990-2005 oraz 2013-2018 układał kompozycje w kościele tynieckim. W latach 2008-2010 opracował założenia tynieckiej ikebany (tynike). Autor podręcznika do ikebany liturgicznej oraz innych publikacji (m.in. tomików wierszy).

Koszt udziału:

Udział za ofiarą (wyżywienie we własnym zakresie, można wykupić na miejscu)