Jak dobrze przygotować się do spowiedzi?

Zarys tematu: 

Czy trudno przygotować się do spowiedzi? Często mamy z tym problem. Chcemy zaproponować spojrzenie wspólne, wraz z duchownym i psychologiem. Co sprawia, że nie potrafimy się przygotować? Jak przygotować się dobrze? Czego unikać i do czego dążyć? Spróbujmy zmierzyć się z tym razem?

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą zmierzyć się na nowo ze spowiedzią świętą. Chcą odkryć swoje zranienia, źródło grzechów i na nowo zobaczyć, że spowiedź jest nie tylko oczyszczeniem, ale i odnawiającym i ożywiającym spotkaniem z Chrystusem.

Warsztaty będą podzielone na dwa bloki tematyczne. Z jednej strony będziemy się przyglądać temu, co rani, powoduje nieład, brak poczucia sensu i przynależności, z drugiej temu, co odnawia, daje nadzieję i pozwala doświadczyć przebaczenia i wdzięczności.

Warsztat nie jest grupą terapeutyczną, nie zastępuje psychoterapii. Nie jest wskazane, aby uczestniczyła w nich osoba leczona psychiatrycznie.

Termin:

  • 13-15.10.2023 współprowadzący: Szymon Hiżycki OSB
  • 18-21.04.2024 współprowadzący: Bernard Alter OSB

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Dr Małgorzata Konarska – Psycholog, psychoterapeuta, teolog. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).
Absolwentka szkolenia w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Bernard Alter OSB (ur. 1946) – benedyktyn opactwa Dormitio w Jerozolimie (Izrael). W 1970 r. złożył pierwsze śluby zakonne. W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest ikonografem, birytualistą, zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. W latach 2018-23 był opatem w Dormitio.

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt