Czym jest życie chrześcijańskie?

Zarys tematu:

Miejscami gdzie dzieje się wielka tajemnica naszej wiary jest nasz dom, praca, czy inne miejsce gdzie spędzamy wiele czasu, bo życie chrześcijańskie nie ogranicza się do murów kościoła i nabożeństw w nich sprawowanych. Liturgia przenika, wlewa się w nas i ma pomóc nam żyć wiarą i żyć naprawdę tam gdzie jesteśmy. Jak utrzymać w sobie to Boże życie? Jak przekazywać je bliskim?

Terminy:

5-7.10.2020

7-9.12.2020

Rozpoczęcie: godz. 17.00  

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Wojciech Wójtowicz OSB

– benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt