Aktualności

Kaplica na Opatówce.

Brama prowadząca do Opactwa

Widok z okna pokoju

Widok z okna o poranku

1) Serdecznie zapraszamy w dniach 5–11 czerwca na: Rekolekcje z postem według św. Hildegardy prowadzone przez dr Alfredę Walkowską i O. Włodzimierza Zatorskiego OSB.

2) Nasza restauracja Mnisze Co Nieco będzie ponownie otwarta od 11 czerwca (Boże Ciało).

3) Od 4 maja Dom Gości wznowił działalność zgodnie z  Wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

4) Nasza Kawiarnia jest czynna codziennie w godzinach 11-18, zapraszamy! 🙂

CO NAS WYRÓŻNIA: 

 • Miejsce z 1000 letnią historią, najstarszy istniejący klasztor w Polsce
 • Możliwość zwiedzania Opactwa z przewodnikiem
 • Muzeum Opactwa w Tyńcu
 • Miejsce sprzyjające rozwojowi duchowemu ( uczestnictwo w Liturgii, kierownictwo duchowe, atmosfera)
 • Możliwość udziału w zorganizowanych warsztatach i rekolekcjach
 • Piękne wnętrza klasztornych murów
 • Walory przyrody (Bielańsko Tyniecki Park Krajobrazowy, Klasztor położony nad Wisłą na wapiennym wzgórzu, ścieżka rowerowa
 • Lokalizacja (blisko autostrady, 13 km. od centrum Krakowa, niedaleko lotniska Balice)
 • Klasztorny ogród
 • Chorał gregoriański, którego można posłuchać w kościele każdego dnia
 • Na terenie Opactwa znajduje się Restauracja „Mnisze co nieco”, Kawiarnia oraz Księgarnia naszego Tynieckiego Wydawnictwa.