Szkoła Lectio divina

Zarys tematu:

Lectio divina staje się coraz bardziej popularną metodą modlitwy. Jak jednak ją praktykować? Zapraszamy do Tyńca na wprowadzenie do tej metody. Na rekolekcjach będą podejmowane różne fragmenty Pisma Świętego.

Adresaci:

Ci, którzy są zainteresowani modlitewnym czytaniem Pisma Świętego w tradycji lectio divina.

Terminy:

  • 20-23.06.2024 (o. Brunon Koniecko OSB)
  • 21-24.11.2024 (o. Brunon Koniecko OSB)
  • 16-19.01.2025 (o. Konrad Małys OSB)
  • 24-27.04.2025 (o. Maciej Pawlik OSB)
  • 26-29.06.2025 (o. Brunon Koniecko OSB)

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. przeorem, podprzeorem i wychowawcą. Autor kilku książek oraz redaktor naczelny „Cenobium”

Konrad Małys OSB – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec. W klasztorze pełnił funkcję Przeora i wychowawcy. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. Obecnie archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Maciej Pawlik OSB – benedyktyn tyniecki. Pierwsze śluby złożył w roku 2012, a święcenia kapłańskie przyjął w 2019 r. Ukończył teologię (specjalność: nauki biblijne) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie studiuje w Rzymie. Zainteresowania: Biblia, judaizm, tradycja prawosławia i innych Kościołów wschodnich, dialog międzyreligijny oraz ekumenizm.

 

Koszt udziału:

230 zł + opłata za pobyt

 

Dodatkowe informacje

Wszystkie zajęcia są obowiązkowe, należy przywieźć z sobą Pismo Święte (Stary i Nowy Testament).