Szkoła Lectio divina

Zarys tematu:

Lectio divina staje się coraz bardziej popularną metodą modlitwy. Jak jednak ją praktykować? Zapraszamy do Tyńca na czterostopniowe wprowadzenie. Zajęcia prowadzić będą biblista i patrolog, starając się pokazać fundamenty ze strony obydwu dziedzin: tradycji biblijnej i patrystycznej.

Adresaci:

Chętni uczyć się lectio divina w ciągu kolejnych 4 spotkań (cykl jest zamknięty – należy się zapisać na wszystkie spotkania).

Terminy:

  • 22-25.06.2023 (o. Szymon Hiżycki OSB)
  • 18-21.01.2024 (o. Szymon Hiżycki OSB)
  • 22-25.02.2024 (o. Brunon Koniecko OSB)
  • 04-07.04.2024 (o. Maciej Pawlik OSB)
  • 20-23.06.2024 (o. Maciej Pawlik OSB)

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. podprzeorem i wychowawcą. Obecnie pełni funkcję Przeora. Autor Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem, Medytować to… , Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

Maciej Pawlik OSB – urodził się w 1989 r. w Nowym Sączu. Do opactwa wstąpił w 2010 r., a dwa lata później złożył profesję monastyczną. Ukończył teologię (specjalność: nauki biblijne) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie studiuje w Jerozolimie na Studium Biblicum Franciscanum. Zainteresowania: Biblia, judaizm, tradycja prawosławia i innych Kościołów wschodnich, dialog międzyreligijny oraz ekumenizm.

 

Koszt udziału:

180 zł (koszt jednego zjazdu) + opłata za pobyt

Dodatkowe informacje

Wszystkie zajęcia są obowiązkowe, należy przywieźć z sobą Pismo Święte (Stary i Nowy Testament).