Rekolekcje ze św. Hildegardą

Zarys tematu:

Od wielu lat Hildegarda z Bingen, benedyktynka, zachwyca, inspiruje i prowokuje. Od czasu wyniesienia jej na ołtarze przez Benedykta XVI w ramach tzw. kanonizacji równoważnej oraz przyznania jej zaszczytnego tytułu doktora Kościoła wzbudza coraz większe zainteresowanie.

Warto jednak – tę wyjątkową osobę poznać nie tylko od kuchni czy ogrodu, co jest najbardziej powszechne i stosunkowo niewymagające – odkryć tajemnicę i sztukę jej błogosławionego życia, opartego o filary: Słowa Bożego, Liturgii i Reguły św. Benedykta. Dzięki temu możemy rozpoznać w niej nie tylko świętą od orkiszu, ale towarzysza dobrej drogi, wspierającą nas w budowie naszego życia pełnego harmonii i ładu.

Do zasadniczych ćwiczeń duchowych podczas rekolekcji, poza konferencjami, należą: czytanie Pisma Świętego, świadomy udział w liturgii, medytacja i życie braterskie. W kolejnych spotkaniach rekolekcyjnych staramy się odsłaniać istotne zagadnienia pozostawione nam przez św. Hildegardę z Bingen, wyrastające z jej benedyktyńskiego życia oraz wskazać kierunek zmiany ku lepszemu życiu.

Podczas trwania rekolekcji prosimy o zachowanie milczenia i skupienia. W wolnych chwilach można wyjść na spacer, oddać się osobistej modlitwie lub pracy. Można się także umówić na spowiedź lub rozmowę z prowadzącym lub innym mnichem (za pośrednictwem prefekta gości).

 

Adresaci:

Osoby zainteresowane osobą i dziełem św. Hildegardy z Bingen oraz duchowością benedyktyńską. Odnosi się to szczególnie do osób prawdziwie szukających Boga i pragnących osiągnąć harmonię w życiu.

 

Termin:

  • 19-21.05.2023

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

s. Blanka Szymańska OSB – benedyktynka misjonarka, doktor nauk humanistycznych, absolwentka KUL w zakresie teologii, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla duchowieństwa oraz UKSW w zakresie historii literatury wczesnochrześcijańskiej. Mieszka w Ełku. Miłośniczka monastycyzmu chrześcijańskiego, duchowości benedyktyńskiej, człowieka w jego kondycji cielesno-psychiczno-duchowej, pism Ojców Kościoła i współczesnej literatury psychologicznej. Obecnie pełni funkcję Delegata Przełożonej Generalnej do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży, Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Prasowego. Jest dyrektorem Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej oraz przełożoną domu. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Jest autorką artykułów, publikacji i współredaktorem przekładów.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt