Rekolekcje z Ojcami Pustyni

Zarys tematu:

W IV i V w. ówczesny świat zelektryzował fenomen monastycyzmu – ludzie wszystkich warstw społecznych porzucali świat i udawali się na pustynię, aby tam zmagać się ze złem i służyć Stwórcy. Mówiono o nich, że są pijani Bogiem. Zapis ich doświadczeń i nauk przetrwał do naszych czasów – to apoftegmaty Ojców Pustyni. Także i dziś oryginalność i świeżość ich nauk o modlitwie i miłości bliźniego inspirują do dobrego i mądrego życia.

„Abba Teodor z Ferme prosił abba Pambo: »Powiedz mi słowo«. Z wielkim trudem [Pambo] odpowiedział w końcu: »Teodorze, idź, okazuj litość każdemu: bo litość ma swobodny przystęp do Boga«”.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą w grupie czytać apoftegmaty i modlić się wspólnie liturgią godzin.

 

Termin:

7-10.01.2021 (odwołane)

29.04-2.05.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 10.00

 

Prowadzący:

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt