Rekolekcje adwentowe

Zarys tematu:

Przez rekolekcje poprowadzą nas siedem zapowiedzi:

1 zapowiedź: Łk 1, 5-20: Narodzi się Jan Chrzciciel

2 zapowiedź: Łk 1, 26-38: Zwiastowanie Pańskie

3 zapowiedź: Mt 1, 18-24: Dana Józefowi – Nie bój się Józefie

4 zapowiedź: Łk 2,8-20: Pasterze u żłóbka

5 zapowiedź: Łk 2, 33-35: Prorocy w Świątyni: Kantyk Symeona

6 i 7 Zapowiedź: Mt 2, 1-7.8-12: Wizyta Mędrców i Herod

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

Termin:

  • 20-22.12.2024

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

O. Hieronim St. Kreis OSB – urodził się w Krośnie 12.10.1954 r. Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracował nad zastosowaniem ikebany w liturgii. W latach 1990–2005 realizował dekoracje kwiatowe w kościele tynieckim, kontynuował 2013-2019. W latach 2008-2010 opracował założenia tynieckiej ikebany (tynike). Opublikował m.in. podręczniki ikebany liturgicznej, tomiki poetyckie, albumy, a ostatnio „Droga Króla” (Tyniec, 2024). 

 

Koszt udziału:

200 zł + opłata za pobyt