Refleksje nad swoim życiem ze św. Pawłem

Zarys tematu:

Życie św. Pawła jako przykład współpracy człowieka z łaską Bożą. Życie według własnego wyobrażenia na podstawie dotychczasowej formacji i zmiana przez kontakt z Chrystusem zmartwychwstałym. Gorliwość w służbie Bogu i ludziom. Gotowość na ostateczne spotkanie z Bogiem.

Lectio divina – modlitewne czytanie Pisma Świętego

Pomoce do rozwijania i umacniania wiary (życie sakramentalne, modlitwa, Biblia, Katechizm, książki, prasa religijna, odpowiednie kontakty, kierownictwo duchowe).

 

Adresaci:

Osoby pragnące odświeżyć, umocnić, pogłębić swoją religijność przeżywaną w Kościele przez udział w życiu tynieckiej wspólnoty.

 

Termin:

18-20.09.2020

25-27.06.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący: 

Tomasz Maria Dąbek OSB – ur. 1952 w Będzinie, w Tyńcu od 1971 r., śluby uroczyste w 1976 r., świecenia kapłańskie w 1979, doktorat z teologii biblijnej 1982; dyplom kursu wyższego sekcji muzyki kościelnej Instytutu Liturgicznego w 1982, 1982-84 w Rzymie na Ateneo Sant’Anselmo studia w zakresie specjalizacji monastyczna (teologia, duchowość 1982-84) i w Pontificio Istituto Biblico (kursy języków biblijnych 1983/4, przygotowanie materiału do habilitacji); kolokwium habilitacyjne 1987; tytuł profesora 2000; od 2006 r. profesor zwyczajny. W latach 1984-2003 był proboszczem w Tyńcu, a w latach 1985-99 i 2003-2005 pełnił funkcję przeora. Wykłada egzegezę Nowego Testamentu, teologię biblijną oraz w latach 1984-2004 muzykę kościelną. Opublikował ponad ok. 350 opracowań naukowych i popularno-naukowych,  w tym ponad 45 książek. 

 

Koszt udziału:

150 zł + opłata za pobyt