Podróż do siebie

 Zarys tematu:

„Podróż do siebie” to okazja spotkania z Bogiem, samym sobą oraz drugim człowiekiem i grupą. Zajęcia dają możliwość przyjrzenia się swoim doznaniom, uczuciom, myślom i przekonaniom, sposobom reagowania i działania.

Podczas spotkań z psychologiem stwarzamy bezpieczną przestrzeń, w której jest miejsce na doświadczenie, autoanalizę, wymianę myśli, a także własną ekspresję twórczą. Każdego dnia uczymy się być bardziej uważnymi na samych siebie, innych ludzi i otaczający świat. Rozwijamy postawę wdzięczności, umiejętność koncentrowania się, przytomnego przeżywania bieżącej chwili, prowadzące do pełniejszego i bardziej świadomego życia. Staramy się przyjąć siebie oraz swoje doświadczenie takim, jakie w rzeczywistości jest i konfrontując ze Słowem Bożym, odnajdywać prawdę o sobie i świecie. W odpowiedzi na Boże wezwanie uczymy się lepiej i mądrzej kochać siebie, co jest punktem wyjścia do kochania naszych bliźnich.

Sesje prowadzone przez mnicha poświęcone są modlitwie Jezusowej – starożytnej praktyce, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wówczas poznasz pożytek wyciszenia” – powiada św. Jan Klimak. Każdego dnia oprócz wprowadzenia teoretycznego zapraszamy do wspólnej praktyki modlitwy Jezusowej – zarówno tych, którzy ją znają, jak i tych, którzy jeszcze jej nie doświadczyli.

Uwaga: warsztaty w swoim założeniu poruszają sprawy istotne i głębokie, jednak nie są terapią grupową ani jej nie zastępują. Nie mają również formy wykładowej, lecz zapraszają uczestników (na miarę chęci i możliwości) do aktywnego udziału i otwarcia się na doświadczenie.

Adresaci:

  • osoby pragnące odkrywać prawdę o sobie w odniesieniu do Stwórcy;
  • osoby zainteresowane własnym rozwojem, pragnące żyć pełniej i bardziej świadomie;
  • osoby chcące przyjrzeć się sobie w kontekście interpersonalnym (ja i drugi człowiek, ja w grupie);
  • osoby poszukujące Boga i siebie, chcące nawiązać lub poprawić relację z Bogiem, sobą i innymi ludźmi.

Terminy:

  • 14-18.06.2023
  • 27.09-01.10.2023
  • 31.01-04.02.2024

Rozpoczęcie: godz. 17.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Urszula Lesicka-Sikora – ukończyła Psychologię Stosowaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, całościowy, podyplomowy Kurs Psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także: Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, szkołę trenerów, podyplomowe szkolenia w zakresie Arteterapii, kurs redukcji stresu opartej na uważności (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction). Prowadzi własną praktykę „DOBRA PRZESTRZEŃ”. Uwielbia łączyć swoje pasje, jakimi są: towarzyszenie ludziom w odnajdywaniu sensu i samych siebie, odkrywanie Boga oraz sztuka. Praca jest dla niej źródłem radości, a także ciągłą inspiracją do własnego rozwoju i życia pełnią.

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

Koszt udziału:

600 zł + opłata za pobyt