Medytacje z poezją

Zarys tematu:

24-25.10.2020 – „Wędrówka Trzechkrólowa”

Warsztaty będą poświęcone pracy z monologiem dramatycznym T. S. Eliota pt. Wędrówka Trzechkrólowa w przekładzie Józefa Czechowicza. Zestawimy poetycki obraz wędrówki Mędrców, których prowadziła gwiazda, z narracjami biblijnymi, a także z Balladą o Trzech Królach K. K. Baczyńskiego i inspirowanym poezją Eliota wierszem Postój Zbigniewa Herberta. Tematem medytacji będzie wędrówka ku Bogu, poszukiwanie Go i historia naszych nawróceń.

 

ODWOŁANE: 20-21.03.2021 – „Droga na górę Moria z Williamem Szekspirem”

Warsztaty będą poświęcone pracy z fragmentami Króla Leara Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Uznawana powszechnie za jedną z najmroczniejszych sztuk Mistrza za Stratfordu, zestawiana z Teatrem Absurdu, tragedia ta odsłania przez nami perspektywę, w której nie brak jednak nadziei na miłość i miłosierdzie. Tematem medytacji będą zawarte w sztuce biblijne analogie i przesłanie o uzdrawiającej mocy przebaczenia.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary poprzez lekturę tekstów literackich, obcowanie ze słowem i wspólną refleksję nad zawartymi w analizowanych tekstach problemami.

 

Termin:

24-25.10.2020 – „Wędrówka Trzechkrólowa”

20-21.03.2021 – „Droga na górę Moria z Williamem Szekspirem” (odwołane)

Rozpoczęcie: sobota godz. 16.00,

Zakończenie: niedziela godz. 16.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.

 

 Szymon Hiżycki OSB

– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

40 zł + opłata za pobyt