Medytacje z poezją

Zarys tematu:

Grzech i miłość (część 1)
Spotkanie poświęcone twórczości angielskiego męczennika z czasów
Elżbiety I, jezuity i poety Roberta Southwella. Jego Bożonarodzeniowy
wiersz, „Płonące dziecię”, należy do najbardziej znanych utworów języka
angielskiego. Tekst jest dostępny w przekładzie Stanisława Barańczaka.
Wsłuchując się w głos poety zastanowimy się, jaki rolą w wierszu religijnym
pełni obraz. Będziemy także rozważać Narodzin z Eucharystią. Prosimy
uczestników, by przed przyjazdem wpatrzyli się w znane obrazy
Narodzenia Pańskiego i wybrali ten, który najsilniej do nich przemawia. To
będzie "furtka", przez którą każdy będzie mógł znaleźć swoją drogę do
wiersza Southwella.

Grzech i miłość (część 2)
Wśród trzech wielkich tragedii Szekspira, Hamlet, Makbet i Król Lear, tę
ostatnią wyróżnia paradoksalne zderzenie ludzkiej nędzy z Bożym
miłosierdziem. Niektórzy krytycy twierdzą, że ta historia, osadzona
pogańskim świecie, całkowicie wyklucza chrześcijańską perspektywę. Inni
pisali, że tragedia Szekspira prowadzi nas na Golgotę, lecz ani kroku dalej.
Po Ukrzyżowaniu zapada wieczna noc, której nigdy nie rozświetli światło
Zmartwychwstania. Nie brak jednak i takich, którzy właśnie w dziele
Szekspira odnaleźli przesłanie miłości miłosiernej i radykalnej nadziei.
Tragedia Leara zestawiana jest z przypowieścią o Synu Marnotrawnym,
nazwaną „Ewangelią Ewangelii”. Spotkanie poświęcone będzie
szczegółowej analizie zagadkowego finału sztuki.

 

Adresaci:

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim).

Termin:

  • 27-28.01.2024 Grzech i miłość cz. 1; współprowadzący: Szymon Hiżycki OSB
  • 22-23.06.2024 Grzech i miłość cz. 2; współprowadzący: Konrad Małys OSB

Rozpoczęcie: sobota godz. 16.00

Zakończenie: niedziela godz. 15.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW − anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.

Konrad Małys OSB – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec. W klasztorze pełnił funkcję Przeora i wychowawcy. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. Obecnie archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Opat Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

Koszt udziału:

100 zł + opłata za pobyt