Medytacje z poezją

Zarys tematu:

1. Nawrócenie

Spotkanie poświęcone poezji T.S. Eliota. Przyjrzymy się dwóm wierszom: „Pieśni dla Symeona” i „Wędrówce Trzech Króli”, które łączą tajemnicę Wcielenia z rzeczywistością śmierci. Oba teksty Eliot napisał wkrótce po własnym nawróceniu, lecz ich dominującą nutą nie jest entuzjazm. To raczej świadectwo ceny, jaką trzeba zapłacić, kiedy wychodzimy na spotkanie z Bogiem.

2. Prawo i miłość

Warsztaty poświęcone omówieniu sztuki Williama Szekspira, Kupiec wenecki. Niewielu krytyków pamięta dziś, ze właśnie w tym dramacie odnajdywano wcześniej jednoznaczną apologię miłości miłosiernej. Dlaczego dziś trudno jest nam zaakceptować taką interpretację Kupca? Czy nowe odczytania, uwypuklające hipokryzję chrześcijańskich bohaterów dramatu, świadczą o pogłębionej wrażliwości współczesnego odbiorcy? A może jest wręcz odwrotnie? Może w sztuce tej znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego warto wracać do chrześcijaństwa?  

 

Adresaci:

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim).

Termin:

  • 03-04.06.2023 Prawo i miłość
  • 27-28.01.2024 Nawrócenie
  • 22-23.06.2024 Prawo i miłość

Rozpoczęcie: sobota godz. 16.00

Zakończenie: niedziela godz. 13.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW − anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.

Opat Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

Koszt udziału:

100 zł + opłata za pobyt