Karta podarunkowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Gości udostępniamy Państwu możliwość zakupu Karty podarunkowej o dowolnej wartości, uprawniającej do korzystania z usług dostępnych w Domu Gości Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Zakupu można dokonać w Recepcji Domu Gości wypełniając otrzymany od nas formularz oraz wysyłając go na adres mailowy Recepcji. Po potwierdzeniu przez recepcję wartości karty należy dokonać wpłaty na podany numer konta. Po zaksięgowaniu wpłaty karta podarunkowa zostanie wysłana drogą pocztową na adres podany w formularzu.
Zasady korzystania z karty podarunkowej:
1. Miejsce realizacji karty podarunkowej to Dom Gości Opactwa Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37, 30 – 398 Kraków.
2. Karta podarunkowa jest ważna 6 miesięcy od daty zakupu.
3. Karta podarunkowa zawiera:

  • Miejsce realizacji
  • Numer
  • Datę zakupu oraz termin ważności
  • Wyszczególnione usługi wraz z podaniem ich wartości

4. Warunkiem przyjęcia do realizacji karty podarunkowej jest wcześniejsze uzgodnienie terminu realizacji z recepcją Domu Gości. Termin realizacji uzależniony jest od dostępności pokoi w Domu Gości.
5. Cena zakupu zależna jest od rodzaju usług, znajdujących się na karcie podarunkowej oraz naliczana jest wg. aktualnego cennika.
6. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona lub zwrócona.
7. Karta podarunkowa może być wykorzystana tylko jednorazowo.
8. W przypadku gdy posiadacz karty zrezygnuje z jakiejkolwiek usługi, którą karta obejmuje, różnica pomiędzy wartością karty a wartością wykorzystanych usług nie zostanie zwrócona.
9. Meldunek w Domu Gości jest możliwy tylko po okazaniu karty podarunkowej