Dzień skupienia dla szachistów

Zarys tematu:

Szachy mogą fascynować i ekscytować. Wymagają podjęcia wysiłku, pracy i systematyczności.  Aby zaś wytrwać w ćwiczeniu, trzeba być skupionym i wyciszonym. W zmaganiu na szachownicy i w życiu łatwo zatracić pokój, wewnętrzne skupienie i koncentrację. Każdy potrzebuje czasu wyciszenia, odpoczynku. Dla tych, którzy zmagają się na szachownicy i w życiu proponujemy czas skupienia, aby przyjrzeć się sobie, zwrócić się do Boga i zreflektować swoje decyzje szachowe i życiowe. Pomóc w tym może wspólna modlitwa, duchowość chrześcijańska i benedyktyńska.

Adresaci:

Szachiści zawodowi i amatorzy, sędziowie, trenerzy szachowi.

Termin:

  • 03.12.2022 r. – Adwentowy dzień skupienia
  • 25.02.2023 r. – Wielkopostny dzień skupienia

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 17.30

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB – benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim był m.in. podprzeorem i wychowawcą. Obecnie pełni funkcję Przeora. Autor Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem, Medytować to… , Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

Koszt udziału:

ofiara za udział + 40 zł za posiłki (obiad i przerwa kawowa)

Warto zobaczyć