Benedyktyński Program Zarządzania – Synteza

Zarys tematu
Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w odnalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie o niezmiennej aktualności zaleceń Reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie, także w życiu osób świeckich. Wskazuje ona na zależność pomiędzy efektywnym przewodzeniem innymi a świadomym i skutecznym kierowaniem własnym życiem. Zaleca także przestrzeganie właściwych standardów w relacjach (w tym w relacji zależności), podejmowaniu decyzji czy realizacji określonych kategorii zadań. Odwołanie się do Reguły oraz równoległa analiza funkcjonowania mnichów i osób świeckich oraz klasztoru i firmy stwarza tło dla odkrycia skutecznych sposobów poprawy jakości zarządzania sobą i innymi.

 

Adresaci

  • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nienastawionymi na zysk
  • menedżerowie
  • liderzy wspólnot chrześcijańskich

 

Termin:

  • 05-07.06.2025

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

 

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej – menedżer i konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, wykładowca na studiach biznesowych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK i Wydział Humanistyczny AGH). Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od ponad dwóch dekad prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji kultury. Prezes firmy doradczo-szkoleniowej oraz Członek Zarządu ds. Rozwoju Profesjonalnego polskiego oddziału stowarzyszenia Project Management Institute. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty poświęcone tematyce zarządzania sobą oraz zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta i jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec. W klasztorze pełnił funkcję Przeora i wychowawcy. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. Obecnie archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Koszt udziału:

600 zł + opłata za pobyt