WARSZTATY I REKOLEKCJE

200911-038

Informacje dla osób chcących wziąć udział w proponowanych warsztatach lub rekolekcjach:

Kalendarz warsztatów i rekolekcji

Opinie o warsztatach i rekolekcjach: KLIKNIJ

  • Chęć udziału w wybranych warsztatach lub rekolekcjach należy zgłosić drogą mailową do działu rezerwacji: rezerwacje@jg.benedyktyni.com. W zgłoszeniu proszę określić tytuł oraz termin wydarzenia i rodzaj pokoju. Odpowiedź otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin od daty wysłania zgłoszenia.  
  • Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników jest wpłata zaliczki na podane konto w terminie do 7 dni od daty rezerwacji. W przypadku potrzeby wystawienia faktury vat prosimy o taką informację niezwłocznie po dokonaniu przelewu. 
  • W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach/warsztatach w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem zaliczka nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku losowej konieczności skrócenia pobytu w opactwie prosimy o indywidualny kontakt.
  • W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń na dane rekolekcje/warsztaty zastrzegamy sobie prawo do odwołania ich, o czym powiadomimy do 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W takiej sytuacji dokonamy zwrotu wpłaconych zaliczek.
  • Opłatę za pobyt indywidualny można regulować przelewem, gotówką  lub kartą płatniczą przy zameldowaniu.

Dane do przelewu:

Benedicite Jednostka Gospodarcza Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37, 30 – 398 Kraków
nr konta: 25 1600 1013 1847 0754 1000 0002
Tytułem: Nazwa i termin wydarzenia