Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematu:

12-18.04.2021

Karta z rękopisu Circa instansMatthaeus’a Platearius’a.

Kolejne warsztaty z naszego cyklu „aptecznego”. Tym razem zajmiemy się rękopisem medycznym Circa instans zwaną także Księgą Prostych Leków (ang. The Book of Simple Medicines Autorem tego dzieła jest Mattheus Platerius lekarz żyjący w XII-wiecznym włoskim Salermo. Na księgę składa się spis roślin według ich nazwy wraz z ich opisem fizycznym jaki i sposobem sporządzania z nich medykamentów. Dzieło cieszyło się ogromną popularnością, co przełożyło się na częste kopiowanie rękopisu.

Na warsztatach wykonamy kopię jednej z kart rękopisu; dodatkowym zadaniem może być też wykonanie współczesnej interpretacji karty z rośliną swojego wyboru, wraz z jej opisem właściwości leczniczych.

 

Adresaci:

Zapraszamy osoby, które mają już doświadczenie w kaligrafii. Doświadczenie w iluminatorstwie nie jest wymaganie.

 

23-29.11.2020

Karta z XII wiecznego rękopisu medycznego

W tym roku tematem przewodnim tynieckiej Fundacji Chronić Dobro jest apteka średniowieczna. Warsztaty iluminatorstwa będą w sposób dosłowny odnosić się do tego fascynującego zagadnienia.  Na pierwszych warsztatach zapoznamy się z niezwykłym rękopisem przechowywanym w British Library pod numerem katalogowym Sloane MS 175. Jest to XII-wieczny opis roślin i zwierząt wraz z ich medycznym zastosowaniem. Rękopis jest przykładem tego,  w jaki sposób średniowiecze pieczołowicie przechowuje medyczną wiedzę starożytnych. Sloane MS 175 to w zasadzie zbiór rozmaitych tekstów, znanych z wcześniejszych dzieł jak: antyczny rękopis z opisem roślin z IV wieku autorstwa tzw. Pseudo- Apuleius’a,  traktat de femininis z VI wieku, oraz medyczny traktat Sextusa Placitusa De medicina ex animalibus.

Rękopis jest bogato ilustrowany w stylu XII-wiecznego malarstwa książkowego i zapisany przez skrybę pismem, które nazywamy protogotykiem.

Naszym zadaniem warsztatowym będzie wykonanie jednej karty wraz z opisem oraz miniaturą konkretnej rośliny.

 

Adresaci:

Zapraszamy osoby, które choć raz były na warsztatach kaligrafii. Część warsztatów będzie stanowiła nauka protogotyku, niemniej czas temu poświęcony będzie mniejszy niż na pracę nad miniaturą.

 

Termin:

23-29.11.2020 – Karta z XII wiecznego rękopisu medycznego

12-18.04.2021 – Karta z rękopisu Circa instansMatthaeus’a Platearius’a.

 

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt