Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematu:

Italika: małe litery

Italika: wielkie litery

Italika: ligatury, kompozycja tekstu

Adresaci:

Dla każdego. Doświadczenie w kaligrafii nie jest konieczne.

 

Termin:

  • 29-31.01.2021 – Tyniecki skryba: minuskuła z Sakramentarza Tynieckiego
  • 5-7.03.2021 – Tyniecki skryba: gotyk z Antyfonarza opat Mścisława
  • 21-23.05.2021 – Tyniecki skryba: bastarda z dzieła Józefa Flawiusza
  • 1-3.10.2021 – Italika: małe litery
  • 14-16.01.2022 – Italika: wielkie litery 
  • 3-5.06.2022 – Italika: ligatury, kompozycja tekstu

 

Rozpoczęcie: godz. 17.40

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

O. Hieronim St. Kreis OSB (współprowadzący)

– urodził się w Krośnie. Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. W latach 1990–2005 realizował dekoracje kwiatowe w kościele. Opublikował następujące pozycje: podręcznik ikebany liturgicznej. Kwiaty w kościele. Tajemnice układania (tomy 1– 3b), Święta Rodzina z Nazaretu. Medytacje biblijne, Nowe życie. Rekolekcje weekendowe z ikebaną, cz.1 oraz tomiki wierszy: Strumień żółtego piasku, Jak leci, Co się stało, Przed Ikoną, Kołonotatnik.

 

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt