Rekolekcje dla mężczyzn

Zarys tematu:

Jak odkryć w sobie i rozwinąć duchowy dar ojcostwa związany z męskością? Jak nie stać się w zmechanizowanym czy wręcz zelektronizowanym świecie jedynie „przeciążonym przewodem” czy trybem w maszynie? Jak łączyć życie zawodowe i rodzinne w jedną harmonijną całość sprzyjającą osobowemu dojrzewaniu wszystkich jej członków? Którą z rękawic rzucanych nam dzisiaj jako mężczyznom, trzeba i warto podjąć, a którymi nie przejmować się wcale? W dniach skupienia „dla mężczyzn” staramy się w świetle wiary szukać odpowiedzi na te i inne pytania. 

 

Adresaci:

Mężczyźni niezależnie od wieku i stanu cywilnego.

 

Terminy:

9-11.10.2020

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00  

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

Jak dobrze przygotować się do spowiedzi?

Zarys tematu: 

Czy trudno przygotować się do spowiedzi? Często mamy z tym problem. Chcemy zaproponować spojrzenie wspólne, wraz z duchownym i psychologiem. Co sprawia, że nie potrafimy się przygotować? Jak przygotować się dobrze? Czego unikać i do czego dążyć? Spróbujmy zmierzyć się z tym razem?

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą zmierzyć się na nowo ze spowiedzią świętą. Chcą odkryć swoje zranienia, źródło grzechów i na nowo zobaczyć, że spowiedź jest nie tylko oczyszczeniem, ale i odnawiającym i ożywiającym spotkaniem z Chrystusem.

Warsztaty będą podzielone na dwa bloki tematyczne. Z jednej strony będziemy się przyglądać temu, co rani, powoduje nieład, brak poczucia sensu i przynależności, z drugiej temu, co odnawia, daje nadzieję i pozwala doświadczyć przebaczenia i wdzięczności.

Warsztat nie jest grupą terapeutyczną, nie zastępuje psychoterapii. Nie jest wskazane, aby uczestniczyła w nich osoba leczona psychiatrycznie.

 

Termin:

8-11.10.2020

27-30.05.2021

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Małgorzata Konarska – ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Doktor nauk teologicznych i magister psychologii klinicznej. Od 10 lat nauczyciel religii i wychowawca w jednym z warszawskich liceów. Ukończyła także Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Gestalt. Obecnie jej zainteresowania i szkolenia są ukierunkowane na psychoterapię psychoanalityczną.

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

250 zł + opłata za pobyt

Czym jest życie chrześcijańskie?

Zarys tematu:

Miejscami gdzie dzieje się wielka tajemnica naszej wiary jest nasz dom, praca, czy inne miejsce gdzie spędzamy wiele czasu, bo życie chrześcijańskie nie ogranicza się do murów kościoła i nabożeństw w nich sprawowanych. Liturgia przenika, wlewa się w nas i ma pomóc nam żyć wiarą i żyć naprawdę tam gdzie jesteśmy. Jak utrzymać w sobie to Boże życie? Jak przekazywać je bliskim?

Terminy:

5-7.10.2020

7-9.12.2020

Rozpoczęcie: godz. 17.00  

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Wojciech Wójtowicz OSB

– benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

Szkoła Lectio divina

Zarys tematu:

Lectio divina staje się coraz bardziej popularną metodą modlitwy. Jak jednak ją praktykować? Zapraszamy do Tyńca na czterostopniowe wprowadzenie. Zajęcia prowadzić będą biblista i patrolog, starając się pokazać fundamenty ze strony obydwu dziedzin: tradycji biblijnej i patrystycznej.

Adresaci:

Chętni uczyć się lectio divina w ciągu kolejnych 4 spotkań (cykl jest zamknięty – należy się zapisać na wszystkie spotkania).

Termin:

1-4.10.2020 (o. Szymon Hiżycki OSB)

28-31.01.2021 (o. Szymon Hiżycki OSB)

15-18.04.2021 (o. Szymon Hiżycki OSB)

20-23.05.2021 (o. Maciej Pawlik OSB)

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

Maciej Pawlik OSB – urodził się w 1989 r. w Nowym Sączu. Do opactwa wstąpił w 2010 r., a dwa lata później złożył profesję monastyczną. Ukończył teologię (specjalność: nauki biblijne) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie studiuje w Jerozolimie na Studium Biblicum Franciscanum. Zainteresowania: Biblia, judaizm, tradycja prawosławia i innych Kościołów wschodnich, dialog międzyreligijny oraz ekumenizm.

 

Koszt udziału:

130 zł (koszt jednego zjazdu) + opłata za pobyt

 

Dodatkowe informacje

Wszystkie zajęcia są obowiązkowe, należy przywieźć z sobą Pismo Święte (Stary i Nowy Testament).

Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne

Zarys tematu:

Jakie metody stosujemy w czasie warsztatów relaksacyjnych?

Stan relaksacji osiągany jest w oparciu o procesy psychoneurofizjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem hamowania obocznego oraz uczenia się, w tym warunkowania reakcji relaksacyjnych na bodźce językowe. Uczestnicy osiągają i uczą się relaksacji poprzez aktywny trening, całkowicie na poziomie świadomym i dobrowolnym.

Jakich metod nie używamy?

W metodologii warsztatów nie wykorzystujemy żadnych elementów sugestii, autosugestii czy hipnozy. W metodologii pracy nie są również wykorzystywane żadne metody wschodnich szkół medytacji. Niezwykle ważną rzeczą jest fakt, że proponowane metody neurorelaksacji wykluczają stosowanie jakichkolwiek czynników zewnętrznych stymulujących procesy relaksacyjne. Nie stosujemy urządzeń wspomagających obniżanie uśrednionego potencjału korowego w kierunku fal alfa lub theta, jak również technologii feedback, muzykoterapii, aromaterapii, światłoterapii itp.

Przede wszystkim: praktyka, podstawa naukowa, indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Jednym z istotnych założeń metodycznych jest ukierunkowanie zajęć na praktyczny aspekt. Program warsztatów nie przewiduje wykładów, rozbudowanych form interaktywnej pracy grupowej, psychoterapii. Oczywiście, na życzenie zainteresowanych prowadzący wyjaśniają i udzielają szczegółowych informacji dotyczących teoretycznych podstaw stosowanych metod. Skuteczność warsztatów opiera się na indywidualnym podejściu do każdego uczestnika, który – mimo iż w grupie – pracuje pod kierunkiem terapeuty samodzielnie i aktywnie. Dlatego uczestnicy pracują w małych grupach, nie przekraczających 12 osób. Każdy uczestnik ma również możliwość umówienia się z każdym z prowadzących na indywidualne sesje, trening, rozmowę – w zależności od osobistych potrzeb. Większość spośród setek uczestników, którzy skorzystali z proponowanego na warsztatach programu terapii neurorelaksacyjnej, podkreśla jej wyjątkową skuteczność oraz prostotę.

Jak uczestnik powinien przygotować się do uczestnictwa w warsztatach?

Uczestnicy proszeni są o swobodny strój, najlepiej sportowy (luźne spodnie, ciepłe skarpety, ciepła bluza lub sweter). U pań niewskazane są spódnice lub sukienki. W celu monitorowania efektów terapeutycznych zajęć relaksacyjnych uczestnicy proszeni są o wzięcie ze sobą aparatów do mierzenia ciśnienia. Dotyczy to głównie osób z problemami związanymi z układem krążenia.

 

Adresaci:

Do kogo adresujemy warsztaty relaksacyjne?

Warsztat (trening i szkolenie) to szansa na rozwiązanie problemów osób przeżywających potrzebę zmniejszenia dokuczliwych zaburzeń psychosomatycznych. Nieoceniony dla tych, którzy cierpią z powodu zaburzeń wegetatywno-fizjologicznych oraz przeżywanych napięć w postaci dokuczliwych wahań stanów poznawczo-emocjonalnych (np. chroniczny ból, skurcze, drżenia, zaparcia, kłopoty z oddychaniem, tiki, problemy z ciśnieniem i tętnem, problemy ze snem, chroniczne zmęczenie, napady apatii, nagłe osłabnięcia, lęki i niepokoje, natręctwa myślowe).

Adresatami treningu są także wszystkie osoby zainteresowane profilaktyką oraz samorozwojem. To idealne warsztaty dla każdego, kto czuje potrzebą wewnętrznej integracji reakcji własnego organizmu z funkcjami psychicznymi. Zapraszamy wszystkie osoby z grup podwyższonego ryzyka stresowego, takich jak przedsiębiorcy, menedżerowie, urzędnicy administracyjni i sądowi, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele oraz przedstawiciele służb mundurowych.

 

 Terminy:

24-27.09.2020 (współprowadzący o. Wojciech Wójtowicz OSB)

26-29.11.2020 (współprowadzący o. Konrad Małys OSB)

25-28.02.2021 (współprowadzący o. Konrad Małys OSB)

22-25.04.2021 (współprowadzący o. Wojciech Wójtowicz OSB)

17-20.06.2021 (współprowadzący o. Wojciech Wójtowicz OSB)

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00  

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Andrzej Strużyk 

 absolwent studiów psychologicznych i filozoficznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Praktyka psychologiczna od 1991 r. Obecnie konsultant Centrum Zdrowia i Wypoczynku „Medea” we Wrocławiu (od 2006 r.). Specjalizuje się w psychosomatycznych aspektach zaburzeń chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych wpływów stresu. Praktykuje terapie komunikacyjne indywidualne oraz systemowe. Organizator i prowadzący szkolenia z zakresu umiejętności społecznych oraz autorelaksacyjnych.

Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Wojciech Wójtowicz OSB

– benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

540 zł + opłata za pobyt 

Duchowość benedyktyńska dla świeckich

Zarys tematu:

Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, czy określonych modlitwach, ale obejmuje całego człowieka z jego codziennymi obowiązkami i zwykłymi czynnościami oraz, co jest bardzo istotne, z jego relacjami z innymi ludźmi. Zasadnicze hasło św. Benedykta, Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony, przejęte z 1 Listu św. Piotra (zob. 4,11), wyrasta ze świadomości życia w obecności Bożej. Św. Benedykt pragnął nadać życiu człowieka właściwy porządek, proporcje i harmonię.

Do zasadniczych ćwiczeń duchowych podczas rekolekcji, poza konferencjami, należą: czytanie Pisma Świętego, świadomy udział w liturgii, medytacja i życie braterskie. W kolejnych spotkaniach rekolekcyjnych staramy się odsłaniać różne wartości duchowe obecne w przekazanej przez św. Benedykta Regule.

Podczas trwania rekolekcji prosimy o zachowanie milczenia i skupienia. W wolnych chwilach można wyjść na spacer, oddać się osobistej modlitwie lub pracy. Można się także umówić na spowiedź lub rozmowę z prowadzącym lub innym mnichem (za pośrednictwem prefekta gości).

 

Adresaci:

Osoby zainteresowane duchowością benedyktyńską. Odnosi się to szczególnie do osób dojrzałych pragnących osiągnąć harmonię w życiu.

 

Termin:

24-27.09.2020

7-10.01.2021

25-28.02.2021

10-13.06.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Włodzimierz Zatorski OSB

– urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie.  Autor książek o tematyce duchowej, między innymi:PrzebaczenieOtworzyć serceDar sumieniaMilczeć, aby usłyszećDroga człowiekaOsiem duchów złaPo owocach poznacie. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013  był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

Praktyka medytacji

Zarys tematu:

Medytować to znaczy: być obecnym przed Bogiem. Jest to najważniejszy i najtrudniejszy wysiłek, jaki człowiek podejmuje. Jednocześnie każdy z nas może odnaleźć swoją tożsamość jedynie przed Bogiem i w Nim. Aby to osiągnąć, trzeba poznać podstawowe mechanizmy, jakie w nas działają, i siły, które tym wszystkim kierują. Podczas rekolekcji chodzi o to, by nie tylko zreflektować wewnętrzne mechanizmy naszego życia, ale w ćwiczeniach podjąć nad nimi pracę duchową.

Adresaci:

Wszystkie osoby, które pragną autentycznego kontaktu z Chrystusem; którym nie wystarczy formalne wypełnianie obowiązków religijnych, ale szukają drogi do spotkania z żywym Bogiem. Zazwyczaj odnosi się to do osób już duchowo zaawansowanych i poszukujących.

Termin:

17-20.09.2020

28-31.01.2021

22-25.04.2021

20-23.05.2021

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Włodzimierz Zatorski OSB

– urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie.  Autor książek o tematyce duchowej, między innymi:PrzebaczenieOtworzyć serceDar sumieniaMilczeć, aby usłyszećDroga człowiekaOsiem duchów złaPo owocach poznacie. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013  był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor.

 

Koszt udziału:

180 zł + opłata za pobyt

Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

Zarys tematu:

Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wówczas poznasz pożytek wyciszenia” — powiada św. Jan Klimak. Do praktyki tej modlitwy chcemy zaprosić zarówno tych, którzy ją znają, jak i tych, którzy jej nie doświadczyli.

Formy praktyki modlitwy Jezusowej:

Medytacja siedząca

Do medytacji siedzącej używamy poduszki, klęcznika lub krzesła. Staramy się nie poruszać i utrzymać pozycję wyprostowaną. Każdą praktykę modlitwy Jezusowej rozpoczyna i kończy dźwięk dawany przez prowadzącego rekolekcje. Po zakończeniu medytacji siedzącej czynimy pokłon z rękami złożonymi w ramach podziękowania za wspólną modlitwę.

Medytacja w ruchu

Do medytacji w ruchu przechodzimy po medytacji siedzącej. Należy to uczynić w sposób płynny, powolny i spokojny. W przypadku zdrętwienia nóg czy zawrotów głowy należy odczekać do momentu odzyskania pełni sił. Po usłyszeniu dźwięku rozpoczynamy ruch wokół mat. W czasie chodzenia można opuścić salę, ale należy wrócić przed rozpoczęciem medytacji siedzącej. Medytację w ruchu kończy dźwięk dawany przez prowadzącego. Podczas medytacji w ruchu poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zachowując pomiędzy sobą równą odległość. Czas trwania tej praktyki to kilka minut. Podczas medytacji w ruchu należy poruszać się w sposób spokojny i równomierny. Staramy się nie zatrzymywać, ale być cały czas w ruchu.

Metanie

Praktyka pokłonów poprzedza każdego dnia pierwszą medytację siedzącą. Ten starożytny gest modlitewny jest jednym ze sposobów okazania czci dla naszego Boga. Prowadzący medytację podaje jego zasady i wprowadza do wykonywania tej praktyki.

Warto wziąć ze sobą luźny i swobodny strój, aby nie utrudniał on w praktykowaniu różnych form modlitwy Jezusowej.

Sala do medytacji

Jest to miejsce praktyki modlitwy Jezusowej. Przed wejściem do sali medytacyjnej zdejmujemy buty. Wchodząc do sali oddajemy pokłon krzyżowi na stojąco ze złożonymi rękoma. Następnie podchodzimy do maty i stajemy blisko jej krawędzi. Nie przechodzimy przez środek sali. Zawsze poruszamy się po zewnętrznej stronie mat, tak jak podczas medytacji w ruchu. Wychodząc z sali również oddajemy pokłon krzyżowi. Sala jest miejscem wspólnej modlitwy, dlatego tutaj nie rozmawiamy, zachowując skupienie. Każdą czynność staramy się wykonać spokojnie, bez pośpiechu, z należytą koncentracją, bez niepotrzebnych rozproszeń. Przed pierwszą medytacją wybieramy matę i poduszkę lub klęcznik, gdzie będziemy siedzieć już do końca rekolekcji. Po wybraniu miejsca stoimy przed swoją matą i czekamy na znak, aby się pokłonić wszystkim. Następnie siadamy na macie, twarzami do siebie.

Monastyczna Liturgia Godzin

Uczestnicy sesji medytacyjnej są zaproszeni do udziału we wszystkich modlitwach z mnichami w kościele. W Vedemecum tynieckim, które otrzymuje każdy uczestnik rekolekcji, podane są strony w brewiarzu na poszczególne godziny Liturgii Godzin oraz teksty łacińskie na nieszpory i kompletę.

Milczenie

Ważnym elementem całego okresu rekolekcji jest praktyka ciszy. Milczenie jest jednym z podstawowych warunków rozwoju duchowego. Pozwala skierować umysł i myśli ku wnętrzu, zachować skupienie i koncentrację. Praktyka milczenia sprzyja poznawaniu samego siebie, bycia ze sobą. Wszyscy uczestnicy rekolekcji są zaproszeni do przeżycia tego czasu w skupieniu. Dotyczy to również spożywania posiłków.

Ceremonia koła

Kończy rekolekcje. Wtedy siadamy wszyscy w kręgu i możemy podzielić się swoimi odczuciami i refleksjami. To również okazja dla każdego do podziękowania wszystkim za wspólną praktykę modlitwy Jezusowej. Poznanie doświadczenia innych bardzo pomaga w pogłębieniu własnej praktyki.

 

Program rekolekcji

Piątek:

17.00 Nieszpory

17.30 Wprowadzenie tylko dla tych, co są po raz pierwszy na rekolekcjach

18.15 Kolacja

18.50 Słowo wstępne i medytacja

19.30 Wigilie

20.20 Medytacja (20 min.)

 

Sobota:

6.00  Jutrznia

6.30  Msza Św. konwentualna

7.30  Śniadanie

8.30  Metanie (praktyka pokłonów)

Medytacja (20 min.)

Konferencja

Medytacja w ruchu

Medytacja (20 min.)

Czas wolny

12.15 Medytacja (25 min.)

12.50 Modlitwa południowa

13.00 Obiad, odpoczynek

15.00 Medytacja (20 min.)

Konferencja

Medytacja w ruchu

Medytacja (20 min.)

17.00 Nieszpory

18.00 Kolacja

19.30 Wigilie

20.30 Medytacja (20 min.)

 

Niedziela:

6.20  Metanie (praktyka pokłonów)

Medytacja (20 min.)

Medytacja w ruchu

Medytacja (20 min.)

7.30  Jutrznia

8.00  Śniadanie

9.00  Medytacja (2 x 20 min.)

10.10 Modlitwa przedpołudniowa

10.30 Msza Św. konwentualna

12.00 Ceremonia koła

13.00 Obiad

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy są zainteresowani modlitwą Imieniem Jezus.

 

Termin:

11-13.09.2020

2-4.10.2020

27-29.11.2020

18-20.12.2020

15-17.01.2021

19-21.02.2021

5-7.03.2021

16-18.04.2021

29.04-3.05.2021 (dla osób, które już były na rekolekcjach Oddychać Imieniem)

7-9.05.05.2021

18-20.06.2021

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB 

− benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim jest podprzeorem, sekretarzem kapituły, wychowawcą. Autor książki o medytacji chrześcijańskiej Medytować to

 

Koszt udziału:

Opłata za pobyt + dobrowolna ofiara za rekolekcje

Rekolekcje z Norwidem

Zarys tematu:

Od paru lat obok miesięcznych „spotkań norwidowskich” poświęcamy w naszym opactwie kilka weekendów rocznie na dni skupienia o charakterze rekolekcyjnym w oparciu czy przy wykorzystaniu różnych utworów Cypriana Kamila Norwida. Odkrywamy przy tym, że myśl filozofa-poety, a właściwie i mistyka, nie tyle wciąż „w wielu punktach pozostaje aktualna” (jak mówi się o kimś lub o czymś znanym), ile „w wielu punktach pozostaje do odkrycia” – jak mówi się o kimś, kogo się do tej pory nie znało lub o czymś nowym, co warto poznać. Oczywiście, wymaga to pewnej dyscypliny i trudu – skupienia, medytacji, modlitwy. Ale też wysiłek ten przynosi plon obfity. W bieżącym sezonie łączyć będziemy utwory poetyckie (wiersze) z prozą, która rzadziej jeszcze niż poezja bywa przedmiotem refleksji. Na pierwszą serię nowego cyklu rekolekcyjnego wybór padł na „legendę” pt. „Cywilizacja” napisaną w r. 1861, do której wstępnego przeczytania zachęcam pragnących wziąć udział w dniach skupienia.  

 

Termin:

4-6.09.2020

22-24.01.2021

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

Ojciec Leon zaprasza do Tyńca

Zarys tematu:

Rekolekcje mają na celu przybliżenie osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, tak by ułatwić słuchaczom przeżywanie chrześcijaństwa w realnym świecie – tam, gdzie żyją i pracują. Posłużymy się homiliami papieża Franciszka, które głosi w domu św. Marty (właśnie!). Jego praktyczne podejście w odkrywaniu Ewangelii w zastosowaniu do aktualnych potrzeb słuchaczy może pomóc lepiej poznać naukę Bożą i samego papieża Franciszka.  

Adresaci:

Raczej ludzie dorośli bez względu na stan społeczny, choć, jak uczy dotychczasowe doświadczenie, młodzież, jeśli brała udział w poprzednich spotkaniach, zawsze znajdowała coś dla siebie.

 

Termin:

4-6.09.2020

14-16.05.2021

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Leon Knabit OSB

– urodził się w Bielsku Podlaskim w 1929 r. Od roku 1953 kapłan diecezji siedleckiej. W 1958 roku wstąpił do opactwa benedyktynów w Tyńcu. W latach 1983–1993 przebywał w klasztorze benedyktynów w Lubiniu k. Kościana. Pełnił liczne obowiązki w klasztorze oraz w duszpasterstwie parafialnym i diecezjalnym. Asystent kościelny Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Od 1993 r. występuje w programach telewizyjnych i radiowych. Autor około 35 książek i wielu artykułów. Prowadzi liczne rekolekcje, także dla Polaków za granicą.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt