Pustynia w mieście. Rekolekcje w milczeniu

Zarys tematu:

Każdy musi przejść przez pustynię i przebywać na niej, aby otrzymać łaskę Bożą. Tam człowiek ogołaca maleńkie mieszkanie swej duszy, by zrobić miejsce Bogu. To nieodzowne. To czas łaski, okres, przez który musi przejść każdy. Potrzeba ciszy, skupienia oraz zapomnienia o sobie i o wszystkim, co stworzone, by Bóg mógł założyć w człowieku swe królestwo. (bł. Karol de Foucauld)

Aby usłyszeć Boga, trzeba zamilknąć… Pustynia, na którą musimy wyjść, jest gdzieś głęboko w nas. Potrzeba nam czasu, aby to uczynić, a o taki czas coraz nam trudniej w naszej zabieganej codzienności. Dlatego chcielibyśmy zaproponować rekolekcje w całkowitym milczeniu w murach naszego opactwa. W tych dniach, w czasie których nie będą głoszone żadne nauki, nie będą organizowane żadne spotkania i dyskusje, chodzi o to, aby w milczeniu, uczestnicząc jedynie w liturgii, modląc się, rozważając Pismo Święte, znaleźć w sobie Bożą obecność i pozwolić Stwórcy, aby przemówił do naszej duszy. Raz dziennie przewidziane jest krótkie spotkanie indywidualne ze sprawującym opiekę na grupą rekolekcyjną.

 

Adresaci:

Osoby, która są gotowe spędzić kilka dni w absolutnym milczeniu, na modlitwie, bez korzystania z telefonu, Internetu itd. Dla chętnych możliwość pracy fizycznej.

 

Termin:

14-17.01.2021 (odwołane)

11-14.03.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

opłata za pobyt + dobrowolna ofiara za rekolekcje

Post z Ojcami Pustyni

Zarys tematu:

Coraz więcej ludzi odkrywa dzisiaj starożytną praktykę postu. Przez post nie rozumiemy jednak specjalnej diety ani jakichś zabiegów zdrowotnych. Post to modlitwa ciała i duszy i do tej modlitwy, wzmocnionej wspólną celebracją liturgiczną i lekturą nauk Ojców Pustyni chcemy zaprosić. W praktyce oznacza to, że uczestnicy rezygnują z kolacji, ograniczając się do spożycia śniadania i obiadu a czas wieczerzy przeznaczając na adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą razem pościć oraz modlić się liturgią godzin i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Termin:

6-9.05.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 10.00

 

Prowadzący:

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

 

Rekolekcje z Ojcami Pustyni

Zarys tematu:

W IV i V w. ówczesny świat zelektryzował fenomen monastycyzmu – ludzie wszystkich warstw społecznych porzucali świat i udawali się na pustynię, aby tam zmagać się ze złem i służyć Stwórcy. Mówiono o nich, że są pijani Bogiem. Zapis ich doświadczeń i nauk przetrwał do naszych czasów – to apoftegmaty Ojców Pustyni. Także i dziś oryginalność i świeżość ich nauk o modlitwie i miłości bliźniego inspirują do dobrego i mądrego życia.

„Abba Teodor z Ferme prosił abba Pambo: »Powiedz mi słowo«. Z wielkim trudem [Pambo] odpowiedział w końcu: »Teodorze, idź, okazuj litość każdemu: bo litość ma swobodny przystęp do Boga«”.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą w grupie czytać apoftegmaty i modlić się wspólnie liturgią godzin.

 

Termin:

7-10.01.2021 (odwołane)

29.04-2.05.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 10.00

 

Prowadzący:

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

 

Refleksje nad swoim życiem ze św. Pawłem

Zarys tematu:

Życie św. Pawła jako przykład współpracy człowieka z łaską Bożą. Życie według własnego wyobrażenia na podstawie dotychczasowej formacji i zmiana przez kontakt z Chrystusem zmartwychwstałym. Gorliwość w służbie Bogu i ludziom. Gotowość na ostateczne spotkanie z Bogiem.

Lectio divina – modlitewne czytanie Pisma Świętego

Pomoce do rozwijania i umacniania wiary (życie sakramentalne, modlitwa, Biblia, Katechizm, książki, prasa religijna, odpowiednie kontakty, kierownictwo duchowe).

 

Adresaci:

Osoby pragnące odświeżyć, umocnić, pogłębić swoją religijność przeżywaną w Kościele przez udział w życiu tynieckiej wspólnoty.

 

Termin:

18-20.09.2020

25-27.06.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący: 

Tomasz Maria Dąbek OSB – ur. 1952 w Będzinie, w Tyńcu od 1971 r., śluby uroczyste w 1976 r., świecenia kapłańskie w 1979, doktorat z teologii biblijnej 1982; dyplom kursu wyższego sekcji muzyki kościelnej Instytutu Liturgicznego w 1982, 1982-84 w Rzymie na Ateneo Sant’Anselmo studia w zakresie specjalizacji monastyczna (teologia, duchowość 1982-84) i w Pontificio Istituto Biblico (kursy języków biblijnych 1983/4, przygotowanie materiału do habilitacji); kolokwium habilitacyjne 1987; tytuł profesora 2000; od 2006 r. profesor zwyczajny. W latach 1984-2003 był proboszczem w Tyńcu, a w latach 1985-99 i 2003-2005 pełnił funkcję przeora. Wykłada egzegezę Nowego Testamentu, teologię biblijną oraz w latach 1984-2004 muzykę kościelną. Opublikował ponad ok. 350 opracowań naukowych i popularno-naukowych,  w tym ponad 45 książek. 

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

Tajemnice ziół

Zarys tematu:

 • W części trzeciej „Zioła w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych”, omówione zostaną gatunki ziół stosowane w profilaktyce lub wspomaganiu leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość, nerwica, obniżona odporność organizmu, choroby układu krążenia. Szczegółowo scharakteryzowane będą gatunki ziół o działaniu:
 • immunostymulującym i/lub immunomodelującym,
 • antyoksydacyjnym,
 • przeciwcukrzycowym,
 • hepatoprotekcyjnym

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z przetwarzaniem wybranych gatunków ziół (napary, odwary, octy, oleje ziołowe) i ich stosowaniem w fitoterapii oraz wykorzystaniem wybranych olejków eterycznych do inhalacji, masaży i kąpieli.

 

Adresaci:

Warsztaty „Zioła w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”adresowane są do osób zainteresowanych stosowaniem roślin leczniczych w profilaktyce popularnych chorób cywilizacyjnych, znaczeniem/wykorzystaniem ziół i miodu jako środków towarzyszących terapii konwencjonalnej, a także doborem olejków eterycznych do masaży, kąpieli, inhalacji i innych zapachowych produktów w warunkach domowych.

 

Termin:

28-30.05.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 16.15,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska 

– pracuje w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia i wykłada na II stopniu Kosmetologii, a także na Studiach Podyplomowych „Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych” na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz na kursie „Żywienie człowieka i dietetyka” na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania nad roślinami zielarskimi, które dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców w żywieniu człowieka, dietetyce i kosmetologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 pozycji wydanych drukiem. Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

 

Koszt udziału:

350 zł + opłata za pobyt

Czas na kobiecość

Zarys tematu:

Każdy z nas – czy to mężczyzna, czy kobieta – jest obrazem Pana Boga, ale też jest tym obrazem inaczej jako jednostka, a jeszcze inaczej we wzajemnej komunii. W świecie upowszechnionej koedukacji i zamiennych ról społecznych potrzebujemy gruntownej znajomości siebie samych, by dobrze odczytywać swoje powołanie, cieszyć się wewnętrzną wolnością, jak również by nabywać umiejętności budowania trwałych i głębokich relacji wzajemnych. Warsztaty „Czas na kobiecość” podejmują te sprawy od strony kobiecej (przeznaczone są też dla kobiet), skupiając się na zagadnieniach takich jak piękno, prawda i sens kobiecości, świat relacji itp., poruszając również niezmiernie ważny temat modelu rodziny we współczesnym świecie.

„Czas na kobiecość” to okazja do spotkania w kobiecym gronie, by porozmawiać o sprawach, z którymi na co dzień borykają się współczesne kobiety. To możliwość zajrzenia w głąb serca i odkrycia piękna własnego powołania, odzyskania poczucia własnej wartości i radości życia.

Celem warsztatów jest „duchowa detoksykacja” – odkrycie pułapek współczesnego postrzegania kobiecości, męskości i sensu życia.

Dzisiejszy świat proponuje nam wartości i cele, które nie tylko oddzielają nas od Boga, ale także generują problemy z akceptacją siebie, znalezieniem harmonii w życiu i budowaniem dobrych relacji z bliskimi. Nieprzypadkowo obserwujemy wokół siebie rozpadające się małżeństwa i rodziny, depresje, brutalizację języka i zachowań – zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

To współczesne zagubienie podstawowych prawd o naturze człowieka zaowocowało epidemią samotności, frustracji i wszechogarniającego zmęczenia życiem. Jednak nie taki jest Boży plan dla człowieka. Bóg proponuje nam wybór życia i miłości; pokój i radość. Możemy odpowiedzieć na to Boże wezwanie, jeżeli lepiej je poznamy.

W tej sytuacji szczególnie ważne staje się zrozumienie własnej natury, specyfiki kobiecego sposobu myślenia i działania, odkrycie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w podejściu do siebie, życia, miłości i wolności. Rodzi się pilna potrzeba poznania skutecznych sposobów budowania dobrych relacji ze sobą, Bogiem i bliskimi.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Beatę Kołodziej odkryjemy mocne i słabe strony kobiecości, poznamy także powołanie kobiety i mężczyzny zgodne z nauczaniem Jana Pawła II. Zmierzymy się z problemem „braku czasu”, czyli syndromem biblijnej Marty. Poznamy naturalne mechanizmy rozpadu relacji i sposoby przeciwdziałania im. Przy okazji wypracujemy skuteczne sposoby komunikacji z bliskimi, rozpoznając różnice między empatią a telepatią… Poruszymy także problem spraw „oczywistych dla każdego” oraz obronę własnych „racji”. Będziemy pracować nad stworzeniem dobrych nawyków i praktykowaniem zachowań budujących relacje.

„Czas się otrząsnąć z szaleństwa, które zgotował kobietom współczesny świat. Czas odkryć na nowo to, co nosimy w sercach. Obudzić wiarę i nadzieję. Czas na podróż w głąb kobiecych pragnień i lęków. Czas na kobiecość. Świat czeka na nas i usycha z braku miłości! Bez kobiecości stanie się nieludzki” (fragment książki Beaty Kołodziej, Czas na kobiecość).

 

Adresaci:

 • kobiety w każdym wieku i każdego stanu, które pragną zrozumieć siebie i poprawić swoje relacje z bliskimi;
 • kobiety niezamężne, które pragną żyć w harmonii ze sobą i Bogiem, realizując indywidualne powołanie na obecnym etapie życia, bez poczucia tymczasowości, bez ulegania presji otoczenia i stereotypowym poglądom na rolę kobiety;
 • kobiety zamężne, które szukają skutecznych sposobów budowania relacji w małżeństwie i rodzinie oraz poprawy organizacji życia rodzinnego, tak aby nie stać się ofiarą kobiecego dążenia do uszczęśliwiania innych bez względu na koszty…
 • kobiety zmęczone presją, którą na nie wywiera współczesny świat, pragnące harmonii w życiu, tęskniące za kobiecą delikatnością, wrażliwością i siłą wypływającą z poczucia własnej wartości i godności.

 

Termin:

14-16.05.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Beata Kołodziej – pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych, scenarzystka, reżyserka. Z wykształcenia biolog. Prywatnie szczęśliwa mama, żona i babcia.

Jest autorką kilkudziesięciu książek, w tym książki „Czas na kobiecość. Czyli podróż do samej siebie” (Homo Dei, 2016), audiobooka „Królowa czy niewolnica? Dlaczego sposób, w jaki dotąd budowałaś relacje nie działa?”  (RTCK, 2016) oraz programu internetowego „Jak zacząć uzdrawiać trudne relacje” (www.naprawrelacje.pl). Od kilku lat prowadzi warsztaty poświęcone relacjom i tematyce kobiecości. Jest oblatką tyniecką. Strona internetowa pisarki: www.beata.kolodziej.edu.pl

Konrad Małys OSB  studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

 

Plan warsztatów

 

Piątek

17.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory

18.00 Kolacja

18.40 Wprowadzenie do warsztatów o. Konrad Małys, Beata Kołodziej

19.30 Modlitwa z mnichami – Wigilie (Godzina czytań z następnego dnia) i Kompleta

Sobota

6.00 Modlitwa z mnichami – Jutrznia

6.30 Eucharystia z mnichami

7.30 Śniadanie

8.30-11.00 Konferencja i warsztaty (z przerwą na kawę) – prowadzi p. Beata Kołodziej. Temat: Kobiecość w ogrodzie Eden i we współczesnym świecie. Reanimacja kobiecości.

11.30 Konferencja – o. Konrad Małys

13.00 Obiad

14.00 Możliwość zwiedzenia klasztoru z przewodnikiem 

15.30 Warsztaty „Duchowa detoksykacja dla kobiet” – p. Beata Kołodziej

17.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory

18.00 Kolacja

18.30 Spotkanie dyskusyjne – o. Konrad Małys oraz p. Beata Kołodziej

19.30 Modlitwa z mnichami – Wigilie i Kompleta

Niedziela

7.30 Jutrznia

8.00 Śniadanie

9.00 Konferencja „Kobieta w oczach mężczyzny- budowanie dobrych relacji” – p. Beata Kołodziej

10.10 Modlitwa przedpołudniowa z mnichami

10.30 Eucharystia z mnichami

12.00 Podsumowanie warsztatów – prowadzi o. Konrad Małys oraz p. Beata Kołodziej

13.00 Obiad 

W trakcie warsztatów „Czas na kobiecość” możliwe jest spotkanie indywidualne z o. Konradem. Potrzebę takiego spotkania należy zgłosić bezpośrednio o. Konradowi, najlepiej w piątek lub sobotę.

 

Koszt udziału:

250 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje wielkopostne

Zarys tematu:

„Praktyka walki duchowej według tradycji monastycznej”

Mnisi byli przede wszystkim praktykami. Mniej mówili, głosili, pisali. Raczej słuchali, czytali, modlili się, a potem szli do pracy prostej i pozornie „szarej”, jak praca Józefa z Nazaretu, a która dalej ich kształtowała. W relacjach z odwiedzającymi ich ludźmi interesowało ich przede wszystkim to, z czym naprawdę człowiek przychodzi, co w sobie ma i z czym zmaga się tu i teraz. Do tego dobierali modlitwę, słowo, metody, ćwiczenia. Kształtowali wytrwałość i prowadzili do zwycięstwa w wierze. Wielki post – to przede wszystkim szkoła duchowej walki dla tych, którzy już w drogę wyruszyli, którzy „wykąpali swoje szaty we Krwi Baranka”, ale też na dobrej drodze spotkali przeciwnika przebieglejszego od naturalnej ludzkiej inteligencji i mocniejszego od ludzkiej dobrej woli. Sięgnijmy zatem do praktycznych wskazówek mnichów – ojców starożytnych i współczesnych, by znajdować odpowiedź na pytanie: „Co dalej?”

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy poprzez rekolekcje chcą lepiej przygotować się do świąt Paschalnych.

 

Termin:

11-14.03.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie przeor opactwa tynieckiego.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

Triduum Paschalne

Zarys tematu:

Liturgia Triduum Paschalnego to nie trzy oddzielne celebracje, co zdawałaby się sugerować nazwa, ale jedna i ta sama, trwająca trzy dni liturgia. Potwierdzeniem tego jest brak błogosławieństwa udzielanego zwykle na końcu nabożeństw. Znakiem krzyża rozpoczniemy liturgię Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, którą zakończy błogosławieństwo uroczystej celebracji Wigilii Paschalnej.

Zapraszamy, by przeżyć Triduum Paschalne w naszym klasztorze i włączyć się w liturgię, która jest najważniejszą w ciągu całego roku liturgicznego. Będzie to czas, by przyjrzeć się tajemnicom, które świętujemy w te dni; czas, by poznać zwyczaje i tradycje z nimi związane oraz poszukać sposobu, jak te dni przeżyć.

 

Termin:

1-4.04.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 16.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Wojciech Wójtowicz OSB – benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

opłata za pobyt + dobrowolna ofiara

 

Antysylwester

Zarys tematu:

Gości w okresie okołosylwestrowym nigdy nie brakowało w naszym klasztorze. Jednak gdy z roku na rok liczba chętnych systematycznie rosła, w 2008 roku postanowiliśmy na przekór zwyczajowi hucznej zabawy zaproponować spędzenie tego szczególnego dnia w atmosferze ciszy i wewnętrznego skupienia – jednym słowem, zrobić „Antysylwestra”. Zostało to wyjątkowo dobrze przyjęte i wiele osób zdecydowało się na taką formę powitania Nowego Roku. W 2009 roku już wszystkie pokoje były zajęte, podobnie w kolejnych latach.

W 2020 roku zapraszamy Państwa ponownie. Rozszerzyliśmy program pobytu w tym szczególnym okresie, by chętni mogli spędzić w naszym klasztorze parę dni, posłuchać koncertów granych na tynieckich organach, konferencji głoszonych przez braci i poznać nowe osoby – po to, by w te dni bardziej cieszyć się byciem razem.

Zatem można skorzystać z naszych pokoi gościnnych i zatrzymać się na dłużej, spacerować wałami nad Wisłą i szlakami po okolicznych wzgórzach, odwiedzić Grodzisko z kamieniołomem lub klasztorne muzeum. Można też przyjechać tu tylko na kilka godzin, by pomodlić się wraz z braćmi, adorować Najświętszy Sakrament i powitać Nowy Rok, uczestnicząc w Mszy Świętej o północy.

 

Adresaci:

Jeżeli:

 • szukasz spokoju, wyciszenia;
 • potrzebujesz odpoczynku od gwarnej rzeczywistości, zgiełku miasta;
 • szukasz chwili czasu na spacer malowniczym brzegiem Wisły;
 • męczą się huczne karnawałowe zabawy i imprezy;
 • pragniesz pogłębić swój kontakt z Bogiem;
 • chcesz wejść choć na chwilę w rytm życia i modlitwy mnichów;
 • masz ochotę wyjść z domu, spotkać innych ludzi, porozmawiać…

 

 • …to zapraszamy na Antysylwestra.

 

Termin:

28.12.2020-1.01.2021 (odwołane)

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Wojciech Wójtowicz OSB – benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

180 zł + opłata za pobyt

 

Rekolekcje adwentowe

Zarys tematu:

„Między trwogą a fascynacją. Apokalipsa, Chrystus i człowiek zwyciężający lęk.”

Sięgniemy tym razem do katechez chrzcielnych Ojców Kościoła, których pokłosiem jest m.in. Prolog Reguły św. Benedykta oraz do Apokalipsy św. Jana (zwłaszcza do tzw. „Listów do siedmiu kościołów”). Młode chrześcijaństwo bardzo silny nacisk kładło na świadomość daru, od którego zaczyna się prawdziwe duchowe życie, co sprawiało, że i dalszy rozwój duchowy chrześcijanina następował bardzo dynamicznie. Chrystus w ciągu trzech lat z galilejskich rybaków uczynił dojrzałych i mocnych wewnętrznie Apostołów Dobrej Nowiny. Za ich posługą z ludzi pogubionych i zniewolonych namiętnościami tworzyły się braterskie wspólnoty i miłujące się rodziny. A my na co czekamy?

Nakręcony świat cywilizacji konsumpcyjnej potrzebuje innej dynamiki. Postarajmy się ją odnaleźć.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy poprzez rekolekcje chcą lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

 

Termin:

17-20.12.2020

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie przeor opactwa tynieckiego.

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt