Skryptorium – Warsztaty iluminacji. Historie biblijne – Jonasz

Zarys tematu:

Historie biblijne – Jonasz

Na początku księgi Pan wzywa Jonasza, by poszedł głosić Niniwie upomnienie, bo „jej nieprawość dotarła przed oblicze Pana”. Jonasz jednak nie za bardzo ma ochotę spełnić niewygodne posłannictwo i daje nogi za pas. Żeby uciekać skutecznie przed swoim przeznaczeniem wsiada na okręt płynący do Tarszisz. W trakcie podróży rozpętuje się burza, a winą za ten żywioł zagrażający statkowi marynarze obarczają proroka.  Jonasz ma świadomość, że wypowiedział Bogu nieposłuszeństwo, i że burza może być kara zesłaną na niego. Oddaje się marynarzom prosząc by go wyrzucili za burtę. Co skwapliwie czynią. Jonasza połyka olbrzymia ryba. W jej wnętrznościach prorok spędzi 3 dni.

Historia Jonasza bardzo często w Bibliach średniowiecznych ilustrowana jest właśnie tą sceną.  Ze statku na burzowym morzu marynarze wrzucają Jonasza prosto w paszczę wielkiej ryby. Zachowało się wiele malowniczych przedstawień tej sceny i ona właśnie będzie przedmiotem naszych warsztatów.

Adresaci:

Na warsztaty zapraszam zarówno osoby początkujące w iluminatorstwie jak i zaawansowane.

Barbara Bodziony

 

Termin:

10-14.05.2021

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 17.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

Warsztaty: Jak radzić sobie ze stresem? Część druga. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia!

Zarys tematu:

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” to tytuł warsztatu, będącego kontynuacją zagadnień podejmowanych przeze mnie podczas spotkań „Jak radzić sobie ze stresem”? Według mnie człowiek został stworzony przez Boga jako mikrokosmos obdarowany przez Niego wszystkim, co jest potrzebne aby być szczęśliwym. Szczęście, rozumiane jako nieustanne przybliżanie się do Boga, wymaga od nas zmiany myślenia, adaptacji, poszukiwania nowych sposobów. O tym, że takie szczęście jest możliwe zapewniają biografie świętych. Bliska jest mi myśl Ignacego Loyoli: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie”. Spotkania w Tyńcu dają możliwość realizacji tego zalecenia w pełni. Modlitwa z Mnichami pozwala na pogłębioną refleksję nad życiem oraz powierzenie radości i trosk Panu Bogu. Częścią, która zależy od działania człowieka chciałbym zająć się na warsztacie, służąc moim doświadczeniem życiowym i biznesowym. Zależy mi, aby podczas wspólnie spędzonych godzin odkryć i na nowo umocnić swoje powołanie. Podregulować busolę tego, co w życiu jest dla nas najważniejsze. Naoliwić mechanizm zegara efektywności i skuteczności. W oczach Boga każdy z nas jest Jego umiłowanym dzieckiem. Na spotkaniu chciałbym zwrócić uwagę na nasze myśli, przekonania i język jakim się posługujemy. Czy poprzez myśli, przekonania i słowa jakich używamy widać tę miłość? Podczas spotkania chciałbym zaprosić Cię do świadomej pielęgnacji ogrodu relacji z kluczowymi osobami. Wspólnie odpowiemy na pytanie: czy można wzmacniać relacje tak, jak zasilamy konto bankowe? A jeśli na to wszystko nie masz siły, to zapraszam Cię do odkrycia swoich mocnych stron i motywacyjnego DNA. To kolejny dar, który nie powinien leżeć odłogiem. Spotkanie zakończymy grą. Grą w której stawką jest nasze zadowolenie z życia wbrew zniechęceniu i skłonności do odkładania ważnych spraw na potem. Tu nie będzie przegranych. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się sprawić, aby chciało się tak, jak teraz (czasami) się nie chce.

 

Podczas warsztatu dowiesz się:

 • jakie masz mocne strony i jak nimi zarządzać
 • w jakim stopniu to, co robisz odnosi się do Twojego systemu wartości
 • jakie przekonania wspierają to co robisz w domu i pracy
 • jakie jest Twoje motywacyjne DNA
 • w jaki sposób działać skutecznie

 

Podczas warsztatu będziemy się uczyć jak:

 • określać swoje życiowe priorytety
 • weryfikować czy to, co robisz jest zgodne z Twoim systemem wartości
 • w prosty sposób zarządzać swoją efektywnością
 • stosować metody budowania udanych i trwałych relacji z ludźmi
 • pielęgnować w sobie racjonalne i wspierające przekonania

 

Adresaci:

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą w świadomy sposób adaptować się do nowych wyzwań i sytuacji; pragną wzmocnić osobiste zasoby, podnieść satysfakcję z podejmowanych zadań i budowanych relacji; chcą dowiedzieć się, jak odzyskać wewnętrzny spokój.

 

Prowadzący:

Marek Jamróz

– trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

 

Termin:

 • 7-9.05.2021 jest to kontynuacja warsztatów Jak radzić sobie ze stresemWarsztaty kierowane do osób które brały już  udział w pierwszej części warsztatów.
  Czas trwania: od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 13.00 

Koszt udziału wraz z materiałami:

320,00 zł + opłata za pobyt

 

Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta

Zarys tematu:

Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła Św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w kontekście zarządzania organizacją.

Program jest propozycją dla liderów, czyli osób odpowiedzialnych nie tylko za swoje życie, ale także w jakiejś mierze za życie i działania innych.

Program składa się z dwóch uzupełniających się sesji warsztatowych, które koncentrując się na różnych aspektach aktywności lidera stanowią całość, jednak uczestnictwo tylko w jednej z nich może być także owocne.

Myśląc o roli przywódcy wychodzimy od założenia, że nie będzie dobrym przywódcą ktoś, kto nie potrafi zarządzać własnym życiem. Pierwsza sesja warsztatowa (Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się więc na tym osobistym aspekcie przywództwa, w szczególności będąc pomocą i stwarzając warunki dla znajdowania życiowej równowagi pomiędzy różnymi obszarami zaangażowania oraz dla refleksji na temat celu, sensu, wartości i priorytetów. Reguła daje także praktyczne podpowiedzi pod tym kątem, które może wykorzystać również  bardzo aktywna  osoba żyjąca w świecie.

Druga część warsztatów (Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się na poszukiwaniu optymalnego modelu przywództwa, którego reprezentantem w Regule jest opat.  Okazuje się, że Benedykt był prekursorem wielu współczesnych pomysłów na przywództwo, takich jak przywództwo służebne („servantleadership”), czy też przywództwo sytuacyjne (situationalleadership),  ale także stworzył organizację, w której zarządza się aktywnie jakością oraz wiedzą. Warsztaty stanowią więc praktyczne studium tych pierwotnych pomysłów Benedykta, w kontekście współczesnej wiedzy na temat zarządzania i przywództwa.

Tak jak niektórzy filozofowie twierdzą, że nowożytna i współczesna filozofia to tylko przypiski do Platona, tak można skutecznie bronić tezy, że współczesne pomysły na zarządzanie i przywództwo to tylko przypiski do Św. Benedykta.  Żyjąc w kręgu zachodniej cywilizacji, jest smutnym i symptomatycznym faktem, że nie znamy tego dorobku i nie potrafimy z niego korzystać. 

Program warsztatów:

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta
(5-7.11.2020)

 • Lider jako osoba zarządzająca swoim własnym życiem
 •  Skuteczność i zarządzanie
 •  „Powołanie” i misja życiowa
 •  W poszukiwaniu życiowej równowagi
 •  Filary szczęśliwego życia według Reguły Św. Benedykta
 •  Benedyktyńskie przyrzeczenia  w życiu osoby świeckiej
 • „Kompetencje moralne” jako podstawa właściwego działania
 • „Narzędzia dobrych uczynków”, czyli praktyczne wskazówki życiowe
 • Podejmowanie decyzji w kontekście duchowym

 

Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta     
(4-6.03.2021)

 • Paradygmat współczesnego zarządzania a model zarządzania benedyktyńską organizacją
 • Organizacja jako wspólnota celów i wartości
 • Zasady (normy) benedyktyńskiej organizacji
 • Powołanie do zarządzania?
 • Lider jako osoba zarządzająca sobą
 • Znaczenie relacji z innymi
 • Zarządzanie i przywództwo – w poszukiwaniu modelu idealnego
 • Zarządzanie wiedzą, jakością, elastyczność organizacyjna
 • Benedyktyński styl przywództwa, na przykładzie opata 
 • Motywowanie
 • Delegowanie odpowiedzialności
 • Podejmowanie decyzji w sprawach wspólnych

Adresaci:

 • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nie nastawionymi na zysk
 • menedżerowie
 • liderzy wspólnot chrześcijańskich

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej  konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, przez kilkanaście lat także wykładowca zarządzanie na prywatnych uczelniach biznesowych. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od prawie dekady warsztaty poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB  –studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Termin:

 • 5-7.11.2020 Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta
 • 4-6.03.2021 Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę św. Benedykta

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta

Zarys tematu:

Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła Św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w kontekście zarządzania organizacją.

Program jest propozycją dla liderów, czyli osób odpowiedzialnych nie tylko za swoje życie, ale także w jakiejś mierze za życie i działania innych.

Program składa się z dwóch uzupełniających się sesji warsztatowych, które koncentrując się na różnych aspektach aktywności lidera stanowią całość, jednak uczestnictwo tylko w jednej z nich może być także owocne.

Myśląc o roli przywódcy wychodzimy od założenia, że nie będzie dobrym przywódcą ktoś, kto nie potrafi zarządzać własnym życiem. Pierwsza sesja warsztatowa (Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się więc na tym osobistym aspekcie przywództwa, w szczególności będąc pomocą i stwarzając warunki dla znajdowania życiowej równowagi pomiędzy różnymi obszarami zaangażowania oraz dla refleksji na temat celu, sensu, wartości i priorytetów. Reguła daje także praktyczne podpowiedzi pod tym kątem, które może wykorzystać również  bardzo aktywna  osoba żyjąca w świecie.

Druga część warsztatów (Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się na poszukiwaniu optymalnego modelu przywództwa, którego reprezentantem w Regule jest opat.  Okazuje się, że Benedykt był prekursorem wielu współczesnych pomysłów na przywództwo, takich jak przywództwo służebne („servantleadership”), czy też przywództwo sytuacyjne (situationalleadership),  ale także stworzył organizację, w której zarządza się aktywnie jakością oraz wiedzą. Warsztaty stanowią więc praktyczne studium tych pierwotnych pomysłów Benedykta, w kontekście współczesnej wiedzy na temat zarządzania i przywództwa.

Tak jak niektórzy filozofowie twierdzą, że nowożytna i współczesna filozofia to tylko przypiski do Platona, tak można skutecznie bronić tezy, że współczesne pomysły na zarządzanie i przywództwo to tylko przypiski do Św. Benedykta.  Żyjąc w kręgu zachodniej cywilizacji, jest smutnym i symptomatycznym faktem, że nie znamy tego dorobku i nie potrafimy z niego korzystać. 

Program warsztatów:

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta
(5-7.11.2020)

 • Lider jako osoba zarządzająca swoim własnym życiem
 •  Skuteczność i zarządzanie
 •  „Powołanie” i misja życiowa
 •  W poszukiwaniu życiowej równowagi
 •  Filary szczęśliwego życia według Reguły Św. Benedykta
 •  Benedyktyńskie przyrzeczenia  w życiu osoby świeckiej
 • „Kompetencje moralne” jako podstawa właściwego działania
 • „Narzędzia dobrych uczynków”, czyli praktyczne wskazówki życiowe
 • Podejmowanie decyzji w kontekście duchowym

 

Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta     
(4-6.03.2021)

 • Paradygmat współczesnego zarządzania a model zarządzania benedyktyńską organizacją
 • Organizacja jako wspólnota celów i wartości
 • Zasady (normy) benedyktyńskiej organizacji
 • Powołanie do zarządzania?
 • Lider jako osoba zarządzająca sobą
 • Znaczenie relacji z innymi
 • Zarządzanie i przywództwo – w poszukiwaniu modelu idealnego
 • Zarządzanie wiedzą, jakością, elastyczność organizacyjna
 • Benedyktyński styl przywództwa, na przykładzie opata 
 • Motywowanie
 • Delegowanie odpowiedzialności
 • Podejmowanie decyzji w sprawach wspólnych

Adresaci:

 • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nie nastawionymi na zysk
 • menedżerowie
 • liderzy wspólnot chrześcijańskich

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej  konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, przez kilkanaście lat także wykładowca zarządzanie na prywatnych uczelniach biznesowych. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od prawie dekady warsztaty poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB  –studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Termin:

 • 5-7.11.2020 Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta
 • 4-6.03.2021 Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę św. Benedykta

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematu:

12-18.04.2021

Karta z rękopisu Circa instansMatthaeus’a Platearius’a.

Kolejne warsztaty z naszego cyklu „aptecznego”. Tym razem zajmiemy się rękopisem medycznym Circa instans zwaną także Księgą Prostych Leków (ang. The Book of Simple Medicines Autorem tego dzieła jest Mattheus Platerius lekarz żyjący w XII-wiecznym włoskim Salermo. Na księgę składa się spis roślin według ich nazwy wraz z ich opisem fizycznym jaki i sposobem sporządzania z nich medykamentów. Dzieło cieszyło się ogromną popularnością, co przełożyło się na częste kopiowanie rękopisu.

Na warsztatach wykonamy kopię jednej z kart rękopisu; dodatkowym zadaniem może być też wykonanie współczesnej interpretacji karty z rośliną swojego wyboru, wraz z jej opisem właściwości leczniczych.

 

Adresaci:

Zapraszamy osoby, które mają już doświadczenie w kaligrafii. Doświadczenie w iluminatorstwie nie jest wymaganie.

 

23-29.11.2020

Karta z XII wiecznego rękopisu medycznego

W tym roku tematem przewodnim tynieckiej Fundacji Chronić Dobro jest apteka średniowieczna. Warsztaty iluminatorstwa będą w sposób dosłowny odnosić się do tego fascynującego zagadnienia.  Na pierwszych warsztatach zapoznamy się z niezwykłym rękopisem przechowywanym w British Library pod numerem katalogowym Sloane MS 175. Jest to XII-wieczny opis roślin i zwierząt wraz z ich medycznym zastosowaniem. Rękopis jest przykładem tego,  w jaki sposób średniowiecze pieczołowicie przechowuje medyczną wiedzę starożytnych. Sloane MS 175 to w zasadzie zbiór rozmaitych tekstów, znanych z wcześniejszych dzieł jak: antyczny rękopis z opisem roślin z IV wieku autorstwa tzw. Pseudo- Apuleius’a,  traktat de femininis z VI wieku, oraz medyczny traktat Sextusa Placitusa De medicina ex animalibus.

Rękopis jest bogato ilustrowany w stylu XII-wiecznego malarstwa książkowego i zapisany przez skrybę pismem, które nazywamy protogotykiem.

Naszym zadaniem warsztatowym będzie wykonanie jednej karty wraz z opisem oraz miniaturą konkretnej rośliny.

 

Adresaci:

Zapraszamy osoby, które choć raz były na warsztatach kaligrafii. Część warsztatów będzie stanowiła nauka protogotyku, niemniej czas temu poświęcony będzie mniejszy niż na pracę nad miniaturą.

 

Termin:

23-29.11.2020 – Karta z XII wiecznego rękopisu medycznego

12-18.04.2021 – Karta z rękopisu Circa instansMatthaeus’a Platearius’a.

 

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematu:

29-31.01.2021

Tyniecki skryba: minuskuła z Sakramentarza Tynieckiego

W tym roku na warsztatach kaligraficznych proponuję naukę stylów pisma związanych z trzema wspaniałymi tynieckimi rękopisami.  Na pierwszych warsztatach nauczymy się minuskuły, którą spisany został Sakramentarz Tyniecki, jeden z najsławniejszych rękopisów związanych z Opactwem. Sakramentarz powstał w latach 70tych XI wieku i jest księga zawierającą teksty niezbędne do sprawowania liturgii. Liczący 234 pergaminowe karty kodeks zawiera 2 całostronicowe miniatury figuralne (Maiestas Domini i Ukrzyżowanie), 2 całostronicowe inicjały plecionkowe (V oraz D) oraz 38 barwionych purpurą stron zapisanych złotymi i srebrnymi literami.

 

5-7.03.2021

Tyniecki skryba: gotyk z Antyfonarza opat Mścisława

Kolejne warsztaty z cyklu Skryba Tyniecki, w czasie których pochylamy się nad pismem jednego z rękopisów tynieckich. Tym razem  będzie to Antyfonarz wykonany za rządów opata Mścisława przez katedralisa Przybysława przed 1409 r. o czym czytamy w kolofonie. Rękopis zawiera śpiewy de tempore od Adwentu do dwudziestej czwartej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. Rękopis spisany został  teksturą gotycka w jednej kolumnie.

 

21-23.05.2021

Tyniecki Skryba: bastarda z dzieła Józefa Flawiusza

Kolejne warsztaty z cyku Skryba Tyniecki. Tym razem pochylimy się nad rękopisem dzieł Józefa Flawiusza: Antiquitates Iudaice libri XX, De bello Iudaico libri VII. Jest to jedyny zachowany w zbiorach polskich iluminowany rękopis dzieł Józefa Flawiusza. Rękopis zawiera 15 inicjałów malarskich, z których siedem to inicjały figuralne (m.in. Adam i Ewa w raju, król Dawid, scena budowy świątyni). Znamy imię skryby, o którym informuje nas kolofon kodeksu. Rękopis przepisał piękną bastardą, w dwóch kolumnach organista tyniecki Maciej w 1466 r. Historycy sztuki  powiązali Mistrza Panny z Jednorożcem, autora wspaniałych iluminacji Mszału nr 2 z katedry wawelskiej z miniaturami znajdującymi się w kodeksie tynieckim. Rękopis  zaś ufundował opat Maciej Skawinka.

 

Adresaci:

Doświadczenie w kaligrafii nie jest konieczne.

 

Termin:

29-31.01.2021 – Tyniecki skryba: minuskuła z Sakramentarza Tynieckiego

5-7.03.2021 – Tyniecki skryba: gotyk z Antyfonarza opat Mścisława

21-23.05.2021 – Tyniecki Skryba: bastarda z dzieła Józefa Flawiusza

 

Rozpoczęcie: godz. 16.00

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

Wojciech Wójtowicz OSB

– benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematu:

Królewska purpura – karta z purpurowego kodeksu

W 768 roku królem Franków zostaje Karol, początkowo dzieląc się władzą nad terytorium frankijskim odziedziczonym po ojcu Pepinie Krótkim ze swoim bratem Karlomanem. Po jego śmierci w 771 roku Karol Wielki zostaje jedynym władcą na cztery dziesięciolecia. Nie ma wątpliwości, że starszy syn Pepina okazał się, jak byśmy dziś powiedzieli, politykiem genialnym, o jasno sprecyzowanej, odważnej wizji, którą konsekwentnie całe życie realizował. Ambitny władca, nie tylko stopniowo, uparcie i z sukcesem powiększał teren swojego państwa, ale także marzył o odnowieniu cesarstwa rzymskiego, ze sobą w roli cesarza rządzącego nad nowym potężnym „cesarstwem chrześcijańskim”. Idea renovatio imperii zainicjowała odnowę na wielu polach, a fundamentem i siłą napędową tej odnowy był Kościół. Był to czas rozkwitu kultury, który nazywamy w historii sztuki renesansem karolińskim. Powstają wtedy w skryptoriach karolińskich wspaniałe luksusowe kodeksy o bogatej dekoracji i oprawie. Iluminuje się też i pisze na pergaminie farbowanym na kolor purpury. Było to nawiązanie do cennych antycznych rękopisów, które pisane były złotem lub srebrem na pergaminie barwionym jednym z najdroższych barwników, jakie znał świat starożytny: purpurą ze ślimaków morskich. Do takiego przepychu, bogactwa i prestiżu aspirował Karol Wielki w swoich działaniach i wizjach.

Zachowane purpurowe rękopisy z czasów Karola Wielkiego i jego następców są wspaniałym świadectwem wysokiego kunsztu iluminatorów tamtego czasu.

Na warsztatach wykonamy kompozycję ornamentalną lub zoomorficzną na purpurowej karcie.

Termin:

12-18.08.2020

 

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 17.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje o Duchu Świętym

Zarys tematu:

Duch Święty pozostaje najmniej znaną Osobą Trójcy Świętej. Pomimo rozwoju ruchów charyzmatycznych jest duża potrzeba refleksji nad Jego istotą, darami i działaniami. Rekolekcje O Duchu Świętym są okazją nie tylko do zdobycia pewnej wiedzy teologicznej o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, ale przede wszystkim do odnowienia z Nim relacji.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą pogłębić wiedzę o Duchu Świętym i odnowić z Nim relację

 

Termin:

28-30.05.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB − benedyktyn tyniecki, urodził się w 1983 r., magister administracji oraz teologii. Absolwent Szkoły Wychowawców u Salwatorianów w Krakowie. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. W opactwie tynieckim jest podprzeorem, wychowawcą (magistrem nowicjatu). Autor książki o Duchu Świętym: Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

Ostatki w klasztorze

Zarys tematu:

Karnawał to czas szczególnej radości, zabawy i śmiechu. Jednakże są to często doznania powierzchowne i hałaśliwe, pozostawiające po sobie dziwną wewnętrzną gorycz.

Pomysł „Ostatków” zrodził się spontanicznie. W pewnym sensie jest rozwinięciem cieszącego się ogromnym powodzeniem „Antysylwestra”. Stanowi propozycję dla tych, którzy poszukują – pragną czegoś więcej niż huczne i hałaśliwe zabawy czy inne karnawałowe szaleństwa, dążąc zarazem do pogłębienia swego życia duchowego.

Będzie to czas modlitwy i refleksji, medytacji, lektury Pisma Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie możliwość spowiedzi i rozmów z benedyktynami. Możesz skorzystać z tego, by doświadczyć nowej, głębszejradości.

 

Adresaci:

Jeżeli:

 • szukasz spokoju, wyciszenia;
 • pragniesz pogłębić swoją relację z Bogiem;
 • chcesz wejść choć na chwilę w rytm życia i modlitwy mnichów;
 • potrzebujesz odpoczynku od gwarnej rzeczywistości, zgiełku miasta;
 • szukasz chwili czasu na spacer malowniczym brzegiem Wisły;
 • męczą się huczne, karnawałowe zabawy i imprezy;
 • masz ochotę wyjść z domu, spotkać innych ludzi, porozmawiać…

 

…to zapraszamy na ostatki do klasztoru.

 

Terminy:

15-17.02.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00  

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Wojciech Wójtowicz OSB – benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

100 zł + opłata za pobyt

 

Medytacje z poezją

Zarys tematu:

24-25.10.2020 – „Wędrówka Trzechkrólowa”

Warsztaty będą poświęcone pracy z monologiem dramatycznym T. S. Eliota pt. Wędrówka Trzechkrólowa w przekładzie Józefa Czechowicza. Zestawimy poetycki obraz wędrówki Mędrców, których prowadziła gwiazda, z narracjami biblijnymi, a także z Balladą o Trzech Królach K. K. Baczyńskiego i inspirowanym poezją Eliota wierszem Postój Zbigniewa Herberta. Tematem medytacji będzie wędrówka ku Bogu, poszukiwanie Go i historia naszych nawróceń.

 

ODWOŁANE: 20-21.03.2021 – „Droga na górę Moria z Williamem Szekspirem”

Warsztaty będą poświęcone pracy z fragmentami Króla Leara Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Uznawana powszechnie za jedną z najmroczniejszych sztuk Mistrza za Stratfordu, zestawiana z Teatrem Absurdu, tragedia ta odsłania przez nami perspektywę, w której nie brak jednak nadziei na miłość i miłosierdzie. Tematem medytacji będą zawarte w sztuce biblijne analogie i przesłanie o uzdrawiającej mocy przebaczenia.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary poprzez lekturę tekstów literackich, obcowanie ze słowem i wspólną refleksję nad zawartymi w analizowanych tekstach problemami.

 

Termin:

24-25.10.2020 – „Wędrówka Trzechkrólowa”

20-21.03.2021 – „Droga na górę Moria z Williamem Szekspirem” (odwołane)

Rozpoczęcie: sobota godz. 16.00,

Zakończenie: niedziela godz. 16.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.

 

 Szymon Hiżycki OSB

– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

40 zł + opłata za pobyt