Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta

Zarys tematu:

Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła Św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w kontekście zarządzania organizacją.

Program jest propozycją dla liderów, czyli osób odpowiedzialnych nie tylko za swoje życie, ale także w jakiejś mierze za życie i działania innych.

Program składa się z dwóch uzupełniających się sesji warsztatowych, które koncentrując się na różnych aspektach aktywności lidera stanowią całość, jednak uczestnictwo tylko w jednej z nich może być także owocne.

Myśląc o roli przywódcy wychodzimy od założenia, że nie będzie dobrym przywódcą ktoś, kto nie potrafi zarządzać własnym życiem. Pierwsza sesja warsztatowa (Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się więc na tym osobistym aspekcie przywództwa, w szczególności będąc pomocą i stwarzając warunki dla znajdowania życiowej równowagi pomiędzy różnymi obszarami zaangażowania oraz dla refleksji na temat celu, sensu, wartości i priorytetów. Reguła daje także praktyczne podpowiedzi pod tym kątem, które może wykorzystać również  bardzo aktywna  osoba żyjąca w świecie.

Druga część warsztatów (Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się na poszukiwaniu optymalnego modelu przywództwa, którego reprezentantem w Regule jest opat.  Okazuje się, że Benedykt był prekursorem wielu współczesnych pomysłów na przywództwo, takich jak przywództwo służebne („servantleadership”), czy też przywództwo sytuacyjne (situationalleadership),  ale także stworzył organizację, w której zarządza się aktywnie jakością oraz wiedzą. Warsztaty stanowią więc praktyczne studium tych pierwotnych pomysłów Benedykta, w kontekście współczesnej wiedzy na temat zarządzania i przywództwa.

Tak jak niektórzy filozofowie twierdzą, że nowożytna i współczesna filozofia to tylko przypiski do Platona, tak można skutecznie bronić tezy, że współczesne pomysły na zarządzanie i przywództwo to tylko przypiski do Św. Benedykta.  Żyjąc w kręgu zachodniej cywilizacji, jest smutnym i symptomatycznym faktem, że nie znamy tego dorobku i nie potrafimy z niego korzystać. 

Program warsztatów:

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta
(5-7.11.2020)

 • Lider jako osoba zarządzająca swoim własnym życiem
 •  Skuteczność i zarządzanie
 •  „Powołanie” i misja życiowa
 •  W poszukiwaniu życiowej równowagi
 •  Filary szczęśliwego życia według Reguły Św. Benedykta
 •  Benedyktyńskie przyrzeczenia  w życiu osoby świeckiej
 • „Kompetencje moralne” jako podstawa właściwego działania
 • „Narzędzia dobrych uczynków”, czyli praktyczne wskazówki życiowe
 • Podejmowanie decyzji w kontekście duchowym

 

Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta     
(4-6.03.2021)

 • Paradygmat współczesnego zarządzania a model zarządzania benedyktyńską organizacją
 • Organizacja jako wspólnota celów i wartości
 • Zasady (normy) benedyktyńskiej organizacji
 • Powołanie do zarządzania?
 • Lider jako osoba zarządzająca sobą
 • Znaczenie relacji z innymi
 • Zarządzanie i przywództwo – w poszukiwaniu modelu idealnego
 • Zarządzanie wiedzą, jakością, elastyczność organizacyjna
 • Benedyktyński styl przywództwa, na przykładzie opata 
 • Motywowanie
 • Delegowanie odpowiedzialności
 • Podejmowanie decyzji w sprawach wspólnych

Adresaci:

 • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nie nastawionymi na zysk
 • menedżerowie
 • liderzy wspólnot chrześcijańskich

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej  konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, przez kilkanaście lat także wykładowca zarządzanie na prywatnych uczelniach biznesowych. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od prawie dekady warsztaty poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB  –studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Termin:

 • 5-7.11.2020 Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta
 • 4-6.03.2021 Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę św. Benedykta

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta

Zarys tematu:

Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła Św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w kontekście zarządzania organizacją.

Program jest propozycją dla liderów, czyli osób odpowiedzialnych nie tylko za swoje życie, ale także w jakiejś mierze za życie i działania innych.

Program składa się z dwóch uzupełniających się sesji warsztatowych, które koncentrując się na różnych aspektach aktywności lidera stanowią całość, jednak uczestnictwo tylko w jednej z nich może być także owocne.

Myśląc o roli przywódcy wychodzimy od założenia, że nie będzie dobrym przywódcą ktoś, kto nie potrafi zarządzać własnym życiem. Pierwsza sesja warsztatowa (Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się więc na tym osobistym aspekcie przywództwa, w szczególności będąc pomocą i stwarzając warunki dla znajdowania życiowej równowagi pomiędzy różnymi obszarami zaangażowania oraz dla refleksji na temat celu, sensu, wartości i priorytetów. Reguła daje także praktyczne podpowiedzi pod tym kątem, które może wykorzystać również  bardzo aktywna  osoba żyjąca w świecie.

Druga część warsztatów (Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta) skupia się na poszukiwaniu optymalnego modelu przywództwa, którego reprezentantem w Regule jest opat.  Okazuje się, że Benedykt był prekursorem wielu współczesnych pomysłów na przywództwo, takich jak przywództwo służebne („servantleadership”), czy też przywództwo sytuacyjne (situationalleadership),  ale także stworzył organizację, w której zarządza się aktywnie jakością oraz wiedzą. Warsztaty stanowią więc praktyczne studium tych pierwotnych pomysłów Benedykta, w kontekście współczesnej wiedzy na temat zarządzania i przywództwa.

Tak jak niektórzy filozofowie twierdzą, że nowożytna i współczesna filozofia to tylko przypiski do Platona, tak można skutecznie bronić tezy, że współczesne pomysły na zarządzanie i przywództwo to tylko przypiski do Św. Benedykta.  Żyjąc w kręgu zachodniej cywilizacji, jest smutnym i symptomatycznym faktem, że nie znamy tego dorobku i nie potrafimy z niego korzystać. 

Program warsztatów:

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta
(5-7.11.2020)

 • Lider jako osoba zarządzająca swoim własnym życiem
 •  Skuteczność i zarządzanie
 •  „Powołanie” i misja życiowa
 •  W poszukiwaniu życiowej równowagi
 •  Filary szczęśliwego życia według Reguły Św. Benedykta
 •  Benedyktyńskie przyrzeczenia  w życiu osoby świeckiej
 • „Kompetencje moralne” jako podstawa właściwego działania
 • „Narzędzia dobrych uczynków”, czyli praktyczne wskazówki życiowe
 • Podejmowanie decyzji w kontekście duchowym

 

Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta     
(4-6.03.2021)

 • Paradygmat współczesnego zarządzania a model zarządzania benedyktyńską organizacją
 • Organizacja jako wspólnota celów i wartości
 • Zasady (normy) benedyktyńskiej organizacji
 • Powołanie do zarządzania?
 • Lider jako osoba zarządzająca sobą
 • Znaczenie relacji z innymi
 • Zarządzanie i przywództwo – w poszukiwaniu modelu idealnego
 • Zarządzanie wiedzą, jakością, elastyczność organizacyjna
 • Benedyktyński styl przywództwa, na przykładzie opata 
 • Motywowanie
 • Delegowanie odpowiedzialności
 • Podejmowanie decyzji w sprawach wspólnych

Adresaci:

 • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nie nastawionymi na zysk
 • menedżerowie
 • liderzy wspólnot chrześcijańskich

Prowadzący:

dr Ryszard Kołodziej  konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, przez kilkanaście lat także wykładowca zarządzanie na prywatnych uczelniach biznesowych. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od prawie dekady warsztaty poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

Konrad Małys OSB  –studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie Przeor, archiwista klasztoru i rekolekcjonista.

Termin:

 • 5-7.11.2020 Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta
 • 4-6.03.2021 Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę św. Benedykta

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17:30 

Zakończenie: sobota, godz. 17:00

Koszt udziału:

400 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematu:

23-29.11.2020

Karta z XII wiecznego rękopisu medycznego

W tym roku tematem przewodnim tynieckiej Fundacji Chronić Dobro jest apteka średniowieczna. Warsztaty iluminatorstwa będą w sposób dosłowny odnosić się do tego fascynującego zagadnienia.  Na pierwszych warsztatach zapoznamy się z niezwykłym rękopisem przechowywanym w British Library pod numerem katalogowym Sloane MS 175. Jest to XII-wieczny opis roślin i zwierząt wraz z ich medycznym zastosowaniem. Rękopis jest przykładem tego,  w jaki sposób średniowiecze pieczołowicie przechowuje medyczną wiedzę starożytnych. Sloane MS 175 to w zasadzie zbiór rozmaitych tekstów, znanych z wcześniejszych dzieł jak: antyczny rękopis z opisem roślin z IV wieku autorstwa tzw. Pseudo- Apuleius’a,  traktat de femininis z VI wieku, oraz medyczny traktat Sextusa Placitusa De medicina ex animalibus.

Rękopis jest bogato ilustrowany w stylu XII-wiecznego malarstwa książkowego i zapisany przez skrybę pismem, które nazywamy protogotykiem.

Naszym zadaniem warsztatowym będzie wykonanie jednej karty wraz z opisem oraz miniaturą konkretnej rośliny.

 

Adresaci:

Zapraszamy osoby, które choć raz były na warsztatach kaligrafii. Część warsztatów będzie stanowiła nauka protogotyku, niemniej czas temu poświęcony będzie mniejszy niż na pracę nad miniaturą.

 

12-18.04.2021

Karta z rękopisu Circa instansMatthaeus’a Platearius’a.

Kolejne warsztaty z naszego cyklu „aptecznego”. Tym razem zajmiemy się rękopisem medycznym Circa instans zwaną także Księgą Prostych Leków (ang. The Book of Simple Medicines Autorem tego dzieła jest Mattheus Platerius lekarz żyjący w XII-wiecznym włoskim Salermo. Na księgę składa się spis roślin według ich nazwy wraz z ich opisem fizycznym jaki i sposobem sporządzania z nich medykamentów. Dzieło cieszyło się ogromną popularnością, co przełożyło się na częste kopiowanie rękopisu.

Na warsztatach wykonamy kopię jednej z kart rękopisu; dodatkowym zadaniem może być też wykonanie współczesnej interpretacji karty z rośliną swojego wyboru, wraz z jej opisem właściwości leczniczych.

 

Adresaci:

Zapraszamy osoby, które mają już doświadczenie w kaligrafii. Doświadczenie w iluminatorstwie nie jest wymaganie.

 

Termin:

23-29.11.2020 – Karta z XII wiecznego rękopisu medycznego

12-18.04.2021 – Karta z rękopisu Circa instansMatthaeus’a Platearius’a.

 

Rozpoczęcie: godz. 10.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty kaligrafii

Zarys tematu:

29-31.01.2021

Tyniecki skryba: minuskuła z Sakramentarza Tynieckiego

W tym roku na warsztatach kaligraficznych proponuję naukę stylów pisma związanych z trzema wspaniałymi tynieckimi rękopisami.  Na pierwszych warsztatach nauczymy się minuskuły, którą spisany został Sakramentarz Tyniecki, jeden z najsławniejszych rękopisów związanych z Opactwem. Sakramentarz powstał w latach 70tych XI wieku i jest księga zawierającą teksty niezbędne do sprawowania liturgii. Liczący 234 pergaminowe karty kodeks zawiera 2 całostronicowe miniatury figuralne (Maiestas Domini i Ukrzyżowanie), 2 całostronicowe inicjały plecionkowe (V oraz D) oraz 38 barwionych purpurą stron zapisanych złotymi i srebrnymi literami.

 

5-7.03.2021

Tyniecki skryba: gotyk z Antyfonarza opat Mścisława

Kolejne warsztaty z cyklu Skryba Tyniecki, w czasie których pochylamy się nad pismem jednego z rękopisów tynieckich. Tym razem  będzie to Antyfonarz wykonany za rządów opata Mścisława przez katedralisa Przybysława przed 1409 r. o czym czytamy w kolofonie. Rękopis zawiera śpiewy de tempore od Adwentu do dwudziestej czwartej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. Rękopis spisany został  teksturą gotycka w jednej kolumnie.

 

21-23.05.2021

Tyniecki Skryba: bastarda z dzieła Józefa Flawiusza

Kolejne warsztaty z cyku Skryba Tyniecki. Tym razem pochylimy się nad rękopisem dzieł Józefa Flawiusza: Antiquitates Iudaice libri XX, De bello Iudaico libri VII. Jest to jedyny zachowany w zbiorach polskich iluminowany rękopis dzieł Józefa Flawiusza. Rękopis zawiera 15 inicjałów malarskich, z których siedem to inicjały figuralne (m.in. Adam i Ewa w raju, król Dawid, scena budowy świątyni). Znamy imię skryby, o którym informuje nas kolofon kodeksu. Rękopis przepisał piękną bastardą, w dwóch kolumnach organista tyniecki Maciej w 1466 r. Historycy sztuki  powiązali Mistrza Panny z Jednorożcem, autora wspaniałych iluminacji Mszału nr 2 z katedry wawelskiej z miniaturami znajdującymi się w kodeksie tynieckim. Rękopis  zaś ufundował opat Maciej Skawinka.

 

Adresaci:

Doświadczenie w kaligrafii nie jest konieczne.

 

Termin:

29-31.01.2021 – Tyniecki skryba: minuskuła z Sakramentarza Tynieckiego

5-7.03.2021 – Tyniecki skryba: gotyk z Antyfonarza opat Mścisława

21-23.05.2021 – Tyniecki Skryba: bastarda z dzieła Józefa Flawiusza

 

Rozpoczęcie: godz. 9.30,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 1. Wojciech Wójtowicz OSB

– benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

300 zł + opłata za pobyt

Skryptorium – Warsztaty iluminacji

Zarys tematu:

Królewska purpura – karta z purpurowego kodeksu

W 768 roku królem Franków zostaje Karol, początkowo dzieląc się władzą nad terytorium frankijskim odziedziczonym po ojcu Pepinie Krótkim ze swoim bratem Karlomanem. Po jego śmierci w 771 roku Karol Wielki zostaje jedynym władcą na cztery dziesięciolecia. Nie ma wątpliwości, że starszy syn Pepina okazał się, jak byśmy dziś powiedzieli, politykiem genialnym, o jasno sprecyzowanej, odważnej wizji, którą konsekwentnie całe życie realizował. Ambitny władca, nie tylko stopniowo, uparcie i z sukcesem powiększał teren swojego państwa, ale także marzył o odnowieniu cesarstwa rzymskiego, ze sobą w roli cesarza rządzącego nad nowym potężnym „cesarstwem chrześcijańskim”. Idea renovatio imperii zainicjowała odnowę na wielu polach, a fundamentem i siłą napędową tej odnowy był Kościół. Był to czas rozkwitu kultury, który nazywamy w historii sztuki renesansem karolińskim. Powstają wtedy w skryptoriach karolińskich wspaniałe luksusowe kodeksy o bogatej dekoracji i oprawie. Iluminuje się też i pisze na pergaminie farbowanym na kolor purpury. Było to nawiązanie do cennych antycznych rękopisów, które pisane były złotem lub srebrem na pergaminie barwionym jednym z najdroższych barwników, jakie znał świat starożytny: purpurą ze ślimaków morskich. Do takiego przepychu, bogactwa i prestiżu aspirował Karol Wielki w swoich działaniach i wizjach.

Zachowane purpurowe rękopisy z czasów Karola Wielkiego i jego następców są wspaniałym świadectwem wysokiego kunsztu iluminatorów tamtego czasu.

Na warsztatach wykonamy kompozycję ornamentalną lub zoomorficzną na purpurowej karcie.

Termin:

12-18.08.2020

 

Rozpoczęcie: godz. 11.00

Zakończenie: godz. 17.00

 

Prowadzący:

Barbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

 

Koszt udziału:

700 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje o Duchu Świętym

Zarys tematu:

Duch Święty pozostaje najmniej znaną Osobą Trójcy Świętej. Pomimo rozwoju ruchów charyzmatycznych jest duża potrzeba refleksji nad Jego istotą, darami i działaniami. Rekolekcje O Duchu Świętym są okazją nie tylko do zdobycia pewnej wiedzy teologicznej o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, ale przede wszystkim do odnowienia z Nim relacji.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą pogłębić wiedzę o Duchu Świętym i odnowić z Nim relację

 

Termin:

28-30.05.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Brunon Koniecko OSB − benedyktyn tyniecki, urodził się w 1983 r., magister administracji oraz teologii. Absolwent Szkoły Wychowawców u Salwatorianów w Krakowie. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. W opactwie tynieckim jest podprzeorem, wychowawcą (magistrem nowicjatu). Autor książki o Duchu Świętym: Nie żartujcie sobie z Bóstwa!

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

Ostatki w klasztorze

Zarys tematu:

Karnawał to czas szczególnej radości, zabawy i śmiechu. Jednakże są to często doznania powierzchowne i hałaśliwe, pozostawiające po sobie dziwną wewnętrzną gorycz.

Pomysł „Ostatków” zrodził się spontanicznie. W pewnym sensie jest rozwinięciem cieszącego się ogromnym powodzeniem „Antysylwestra”. Stanowi propozycję dla tych, którzy poszukują – pragną czegoś więcej niż huczne i hałaśliwe zabawy czy inne karnawałowe szaleństwa, dążąc zarazem do pogłębienia swego życia duchowego.

Będzie to czas modlitwy i refleksji, medytacji, lektury Pisma Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie możliwość spowiedzi i rozmów z benedyktynami. Możesz skorzystać z tego, by doświadczyć nowej, głębszejradości.

 

Adresaci:

Jeżeli:

 • szukasz spokoju, wyciszenia;
 • pragniesz pogłębić swoją relację z Bogiem;
 • chcesz wejść choć na chwilę w rytm życia i modlitwy mnichów;
 • potrzebujesz odpoczynku od gwarnej rzeczywistości, zgiełku miasta;
 • szukasz chwili czasu na spacer malowniczym brzegiem Wisły;
 • męczą się huczne, karnawałowe zabawy i imprezy;
 • masz ochotę wyjść z domu, spotkać innych ludzi, porozmawiać…

 

…to zapraszamy na ostatki do klasztoru.

 

Terminy:

15-17.02.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00  

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Wojciech Wójtowicz OSB – benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

 

Koszt udziału:

100 zł + opłata za pobyt

 

Medytacje z poezją

Zarys tematu:

24-25.10.2020 – „Wędrówka Trzechkrólowa”

Warsztaty będą poświęcone pracy z monologiem dramatycznym T. S. Eliota pt. Wędrówka Trzechkrólowa w przekładzie Józefa Czechowicza. Zestawimy poetycki obraz wędrówki Mędrców, których prowadziła gwiazda, z narracjami biblijnymi, a także z Balladą o Trzech Królach K. K. Baczyńskiego i inspirowanym poezją Eliota wierszem Postój Zbigniewa Herberta. Tematem medytacji będzie wędrówka ku Bogu, poszukiwanie Go i historia naszych nawróceń.

 

20-21.03.2021 – „Droga na górę Moria z Williamem Szekspirem”

Warsztaty będą poświęcone pracy z fragmentami Króla Leara Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Uznawana powszechnie za jedną z najmroczniejszych sztuk Mistrza za Stratfordu, zestawiana z Teatrem Absurdu, tragedia ta odsłania przez nami perspektywę, w której nie brak jednak nadziei na miłość i miłosierdzie. Tematem medytacji będą zawarte w sztuce biblijne analogie i przesłanie o uzdrawiającej mocy przebaczenia.

 

Adresaci:

Wszyscy, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary poprzez lekturę tekstów literackich, obcowanie ze słowem i wspólną refleksję nad zawartymi w analizowanych tekstach problemami.

 

Termin:

24-25.10.2020 – „Wędrówka Trzechkrólowa”

20-21.03.2021 – „Droga na górę Moria z Williamem Szekspirem”

 

Rozpoczęcie: sobota godz. 16.00,

Zakończenie: niedziela godz. 16.00

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.

 

 Szymon Hiżycki OSB

– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

40 zł + opłata za pobyt

 

Podróż do siebie

 Zarys tematu:

„Podróż do siebie” to okazja spotkania z Bogiem, samym sobą oraz drugim człowiekiem i grupą. Zajęcia dają możliwość przyjrzenia się swoim doznaniom, uczuciom, myślom i przekonaniom, sposobom reagowania i działania.

Podczas spotkań z psychologiem stwarzamy bezpieczną przestrzeń, w której jest miejsce na doświadczenie, autoanalizę, wymianę myśli, a także własną ekspresję twórczą. Każdego dnia uczymy się być bardziej uważnymi na samych siebie, innych ludzi i otaczający świat. Rozwijamy postawę wdzięczności, umiejętność koncentrowania się, przytomnego przeżywania bieżącej chwili, prowadzące do pełniejszego i bardziej świadomego życia. Staramy się przyjąć siebie oraz swoje doświadczenie takim, jakie w rzeczywistości jest i konfrontując ze Słowem Bożym, odnajdywać prawdę o sobie i świecie. W odpowiedzi na Boże wezwanie uczymy się lepiej i mądrzej kochać siebie, co jest punktem wyjścia do kochania naszych bliźnich.

Sesje prowadzone przez mnicha poświęcone są modlitwie Jezusowej – starożytnej praktyce, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wówczas poznasz pożytek wyciszenia” – powiada św. Jan Klimak. Każdego dnia oprócz wprowadzenia teoretycznego zapraszamy do wspólnej praktyki modlitwy Jezusowej – zarówno tych, którzy ją znają, jak i tych, którzy jeszcze jej nie doświadczyli.

Uwaga: warsztaty w swoim założeniu poruszają sprawy istotne i głębokie, jednak nie są terapią grupową ani jej nie zastępują. Nie mają również formy wykładowej, lecz zapraszają uczestników (na miarę chęci i możliwości) do aktywnego udziału i otwarcia się na doświadczenie.

 

Adresaci:

 • osoby pragnące odkrywać prawdę o sobie w odniesieniu do Stwórcy;
 • osoby zainteresowane własnym rozwojem, pragnące żyć pełniej i bardziej świadomie;
 • osoby chcące przyjrzeć się sobie w kontekście interpersonalnym (ja i drugi człowiek, ja w grupie);
 • osoby poszukujące Boga i siebie, chcące nawiązać lub poprawić relację z Bogiem, sobą i innymi ludźmi.

 

Termin:

17-21.02.2021

23-27.06.2021

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.30

 

Prowadzący:

Urszula Lesicka-Sikora – ukończyła Psychologię Stosowaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, całościowy, podyplomowy Kurs Psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także: Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, szkołę trenerów, podyplomowe szkolenia w zakresie Arteterapii, kurs redukcji stresu opartej na uważności (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction). Prowadzi własną praktykę „DOBRA PRZESTRZEŃ”. Uwielbia łączyć swoje pasje, jakimi są: towarzyszenie ludziom w odnajdywaniu sensu i samych siebie, odkrywanie Boga oraz sztuka. Praca jest dla niej źródłem radości, a także ciągłą inspiracją do własnego rozwoju i życia pełnią.

Szymon Hiżycki OSB – doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

 

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt